Praca

Praca zespołowa - zasady, zalety, cechy. Konflikty w pracy

Konflikty w miejscu pracyCzłowiek jest istotą społeczną, przeznaczoną do życia wśród innych jednostek i tworzenia z nimi więzi. Życie w zbiorowości umożliwia mu pełny rozwój, który przebiega podczas procesów socjalizacji - pierwotnej i wtórnej. Grupa społeczna to sieć zależności, gdzie przynależące do siebie jednostki stale na siebie oddziałują, wywierając na siebie wzajemny wpływ. Poczucie wspólnoty sprzyja budowaniu trwałych relacji interpersonalnych.

Więcej…

 

Postępowanie pracodawcy podczas epidemii koronawirusa

Pracodawca a koronawirusW przypadku stwierdzenia zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika przebywającego na kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną, pracodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu instytucji takiej jak chociażby SANEPID. Pracodawca nie jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru takich przypadków. Jednakże co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Więcej…

   

Kompetencje (umiejętności) twarde i miękkie - czym są, czy można je doskonalić? Przykłady kompetencji

Kompetencje twarde i miękkieKażdy pracodawca szuka kandydata na stanowisko pracy, który będzie wypełniał swoje obowiązki sumiennie i starannie, a ponadto będzie mógł pochwalić się szeregiem kompetencji, które wpłyną pozytywnie na całokształt funkcjonowania zespołu w pracy. Umiejętności twarde i umiejętności miękkie to wyrażenia, które bardzo często można zaobserwować zarówno w cv, jak i w ogłoszeniach o pracę. Co znajduje się pod tymi hasłami? Czym są umiejętności twarde i miękkie i czy można je w jakiś sposób doskonalić?

Więcej…

 

Influencer - kim jest? Pojęcie, działalność. Influencer a celebryta

InfluencerPojęcie influencera wywodzi się bezpośrednio z języka angielskiego i odnosi się do anglojęzycznego terminu influence, który tłumaczy się bezpośrednio jako "wpływ". Wszystko za sprawą faktu, iż osoby te posiadają określone grono odbiorców oraz cieszą się pewnym szacunkiem w ramach własnej społeczności, a co za tym idzie mogą wywierać na odbiorców wpływ. Element ten jest absolutnie kluczowy, więc nie można mówić o influencerach bez wystąpienia tego aspektu ich działalności.

Więcej…

   

Etyka zawodowa - czym jest? Charakterystyka pojęcia

Etyka zawodowaEtyka zawodowa, zwana też deontologią jest zbiorem norm odpowiadających na pytanie: jak ze względów moralnych przedstawiciele różnych zawodów powinni oraz jak nie powinni postępować?

Więcej…

 

Urlop okolicznościowy - rodzaje: ślub, śmierć, narodziny, rodzicielski

Urlop okolicznościowyW ramach zatrudnienia na umowę o pracę, pracownicy zyskują prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Ma on formę 20 lub 26 dni i zależy od stażu pracy i ukończonego poziomu wykształcenia. Jednak Kodeks Pracy przewiduje jeszcze stosowanie wobec pracowników tzw. urlopu okolicznościowego. Czym jest urlop okolicznościowy i w jakich sytuacjach możemy z niego skorzystać?

Więcej…