Praca zdalna - zalety, wady, narzędzia, samodyscyplina

Praca zdalnaPraca zdalna staje się coraz bardziej popularna w ostatnich latach i nie bez powodu. Oferuje ona dużą elastyczność, pozwalając pracownikom na ustalenie własnych godzin pracy, pracę w zaciszu własnego domu i uniknięcie codziennych dojazdów. Jednak istnieją również pewne wady, które należy rozważyć, jeśli chodzi o pracę zdalną. Od potencjalnego poczucia izolacji do potrzeby samodyscypliny. Istnieją zatem zarówno zalety jak i wady pracy zdalnej w domu. Poprzez zrozumienie obu stron ludzie mogą podjąć świadomą decyzję, czy taka praca jest dla nich właściwym wyborem.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to rodzaj organizacji pracy, w której pracownicy nie muszą pracować w biurze. Zamiast tego mogą pracować z dowolnego miejsca, korzystając z takich narzędzi jak poczta elektroniczna, wideokonferencje, wirtualne narzędzia współpracy i Internet. Pracownicy zdalni mogą zdecydować się na pracę zdalną z wielu powodów. Jednym z nich jest chęć uniknięcia codziennych dojazdów do pracy, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Innym powodem jest chęć uzyskania większej elastyczności poprzez ustalenie własnych godzin pracy. Niektórzy pracownicy mogą pracować zdalnie jako sposób na radzenie sobie z niepełnosprawnością. Niektóre firmy mogą zatrudniać pracowników zdalnych jako sposób na uzyskanie dostępu do szerszej puli talentów. Praca zdalna nie jest nowym zjawiskiem, ale w ostatnich latach stała się bardziej powszechna dzięki postępowi technologicznemu, takiemu jak Internet, smartfony, wirtualni asystenci, oprogramowanie oparte na chmurze itd.

Zalety pracy zdalnej

 1. Skrócony czas dojazdów do pracy. Jedną z największych zalet pracy zdalnej jest to, że może ona skrócić czas dojazdu do pracy oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Może to być pomocne dla osób, które mają długie dojazdy lub muszą pokonywać duże odległości, aby dostać się do pracy. Oczywiście, istnieją również inne korzyści ze skrócenia czasu dojazdu do pracy. Na przykład może to pomóc ludziom poprawić swoje zdrowie psychiczne poprzez zmniejszenie stresu i zwiększenie jakości snu.
 2. Większa elastyczność. Kolejną ważną zaletą pracy zdalnej jest to, że daje ludziom większą elastyczność. Może to pomóc pracownikom, którzy mają dzieci i/lub długie dojazdy. Może być również pomocne dla osób, które chcą realizować inne możliwości, takie jak wolontariat lub edukacja. Pracując zdalnie, pracownicy mogą korzystać z tych możliwości bez konieczności martwienia się o brak pracy.
 3. Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym. Praca zdalna ma również potencjał, aby poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy mają większą kontrolę nad swoimi harmonogramami i mogą uniknąć złapania w godzinach szczytu. Może to być szczególnie pomocne dla osób z rodzinami lub opiekunów, którzy muszą odebrać swoje dzieci z przedszkola lub wrócić do domu o określonej godzinie.
 4. Zmniejszone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Kolejną zaletą pracy zdalnej jest to, że może ona zmniejszyć zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Może to zaoszczędzić organizacjom pieniędzy i zmniejszyć ślad węglowy organizacji.
 5. Mądrzejsze i bardziej efektywne wykorzystanie technologii. Kolejną zaletą pracy zdalnej jest to, że pozwala ona organizacjom na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie technologii. Może to prowadzić do lepszej komunikacji i współpracy między pracownikami, klientami i partnerami.

Wady pracy zdalnej

 1. Potencjalne poczucie izolacji. Jedną z wad pracy zdalnej jest potencjalne poczucie izolacji. Jeśli pracownicy nie są ostrożni, mogą skończyć czując się samotni, odizolowani i bezproduktywni. Jednym ze sposobów uniknięcia tego jest upewnienie się, że pozostają w kontakcie ze współpracownikami i kierownikami. Pracodawcy mogą pomóc poprzez ustalanie regularnych spotkań i angażowanie się w regularną komunikację.
 2. Potrzeba dyscypliny. Kolejną wadą pracy zdalnej jest to, że wymaga ona dużej dyscypliny. Jest to szczególnie prawdziwe dla osób, które są nowe w pracy zdalnej. Bez współpracowników przechodzących obok ich biurek i widzących ich przy pracy, łatwo może dojść do zaległości w realizacji zadań. Ustalając regularne godziny pracy, tworząc ścisłą rutynę pracy i ustalając jasne cele wydajności, pracownicy zdalni mogą pozostać produktywni.
 3. Brak interakcji społecznych. Kolejną wadą pracy zdalnej jest to, że nie zapewnia ona takiego samego poziomu interakcji społecznych jak praca w biurze. Może to prowadzić do takich problemów, jak poczucie bycia ignorowanym, niespełnionym, niezaangażowanym i mniej zadowolonym z pracy. Jednym ze sposobów uniknięcia tego jest organizowanie regularnych spotkań ze współpracownikami i klientami.

Znaczenie samodyscypliny podczas pracy zdalnej

Praca zdalna ma wiele zalet, ale wymaga też sporej dawki samodyscypliny. Bez współpracowników przechodzących obok Twojego biurka i widzących, że pracujesz, łatwo może być o zaległości w realizacji zadań. Aby tego uniknąć, pracownicy zdalni muszą być zdyscyplinowani, jeśli chodzi o ustalanie regularnych harmonogramów pracy, wyznaczanie jasnych celów w zakresie produktywności oraz ścisłe ustalanie priorytetów w zakresie pracy nad innymi czynnościami. Pracownicy zdalni muszą również być zdyscyplinowani w kwestii utrzymywania kontaktu ze współpracownikami, klientami i partnerami. Można to robić za pomocą wszystkich narzędzi, od poczty elektronicznej po wideokonferencje. Niestety, fakt, że praca zdalna wymaga samodyscypliny może zniechęcać niektóre organizacje do zatrudniania pracowników zdalnych. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy pracodawcy nie widzą wartości w zatrudnianiu ludzi, którzy muszą być zdyscyplinowani, aby wykonać swoją pracę. Jednak organizacje, które zatrudniają pracowników zdalnych, którzy mają wysoki poziom samodyscypliny, mogą skorzystać ze zmniejszonego zapotrzebowania na przestrzeń biurową, możliwości zatrudnienia szerszego grona osób oraz zwiększonej produktywności dzięki lepszej komunikacji i współpracy.

Praca zdalna wady
Wady pracy zdalnej

Wskazówki dotyczące pozostawania w kontakcie podczas pracy zdalnej

 1. Ustal regularne spotkania. Jednym z najlepszych sposobów na pozostanie w kontakcie podczas pracy zdalnej jest ustawianie regularnych spotkań ze współpracownikami i klientami. Spotkania te mogą odbywać się za pośrednictwem wielu różnych narzędzi, w tym wideokonferencji, Zoomu i Skype'a.
 2. Bądź zdyscyplinowany w kwestii komunikacji. Oprócz organizowania regularnych spotkań, pracownicy zdalni powinni być zdyscyplinowani w kwestii utrzymywania regularnej komunikacji ze współpracownikami, klientami i partnerami. Można to robić za pomocą wielu różnych narzędzi, w tym poczty elektronicznej, wideokonferencji, aplikacji Zoom i Skype.
 3. Bądź zdyscyplinowany w kwestii ustalania priorytetów pracy. Innym sposobem na utrzymanie łączności podczas pracy zdalnej jest zdyscyplinowanie w kwestii nadawania priorytetu pracy nad innymi czynnościami. Oznacza to ustalenie ścisłych limitów czasu spędzanego na takich czynnościach jak media społecznościowe, poczta elektroniczna i zajęcia rekreacyjne.
 4. Bądź zdyscyplinowany w wyznaczaniu granic. Choć ważne jest utrzymywanie kontaktu ze współpracownikami, klientami i partnerami, ważne jest również wyznaczanie granic. Dzięki temu pracownicy zdalni mogą uniknąć poczucia przytłoczenia lub przepracowania. Może to również pomóc im w zachowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Narzędzia i technologie pracy zdalnej

 1. Hubstaff - Narzędzia do zdalnego monitorowania, takie jak Hubstaff, pozwalają firmom konfigurować przepływy pracy, monitorować działania pracowników i śledzić czas, aby upewnić się, że pracownicy zdalni pozostają produktywni.
 2. Narzędzia do zdalnej współpracy - Narzędzia do zdalnej współpracy, takie jak Zoom, Slack i Microsoft Teams, pozwalają zespołom zdalnym łatwiej współpracować, zapewniając wideokonferencje, narzędzia do przesyłania wiadomości i komunikacji.
 3. Narzędzia do zdalnych spotkań - Narzędzia do zdalnych spotkań, takie jak Zoom, GoToMeeting, Join.me i Microsoft Teams, pozwalają zdalnym zespołom łatwo organizować spotkania.
 4. Narzędzia do telekomutacji - Narzędzia do telekomutacji, takie jak Slack, Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting i Join.me, pozwalają pracownikom zdalnym pozostać w kontakcie ze współpracownikami, klientami i partnerami.
 5. Narzędzia do zdalnego śledzenia czasu pracy - Narzędzia do zdalnego śledzenia czasu pracy pozwalają pracownikom zdalnym śledzić czas, jaki spędzają nad różnymi zadaniami i projektami, dzięki czemu mogą być pewni, że dokładnie rozliczą się z klientami.
 6. Narzędzia do zdalnego zarządzania projektami - Narzędzia do zdalnego zarządzania projektami zapewniają scentralizowane platformy, które umożliwiają zespołom zdalnym zarządzanie projektami i zadaniami.

Komentarze