Jak cudzoziemiec powinien pisać CV?

CV cudzoziemcaCV, czyli Curriculum Vitae to nic innego jak zawodowy życiorys kandydata. To właśnie w tym dokumencie zamieszczone są wszelkie informacje na temat wykształcenia i doświadczenia w jego dotychczasowej pracy. To również zapis ukończonych kursów, zdobytych certyfikatów, umiejętności zawodowych, a także zainteresowań, które mogą pomagać w wywiązywaniu się z zawodowych obowiązków.

CV jest dokumentem obowiązkowym. To właśnie profil kandydata w takiej formie pozwala przyszłemu pracodawcy na jego poznanie. Zawodowy życiorys jest wizytówką przyszłego pracownika a dobre wrażenie, jakie wywołuje, skłania do zaproszenia na rozmowę o pracę.

Dane w CV

Zasady pisania CV są jasne. Dokument ten ma zawierać dane osobowe i teleadresowe kandydata. Pracodawca nie może jednak wymagać informacji o jego stanie cywilnym czy ilości posiadanych dzieci. Jest to zwyczajnie nieetyczne, a informacje takie nie powinny mieć wpływu na zatrudnienie.

Kolejne informacje to te, które dotyczą zdobytego wykształcenia. Kandydat powinien określić stopień wykształcenia i zamieścić nazwę uczelni czy szkoły, w której zdobywał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Kolejne dane to te, które dotyczą zdobytego już doświadczenia zawodowego. Warto pamiętać, że powinny być one odpowiednie do stanowiska, które pracownik chce objąć. Oczywiście, często zdarza się, że na dane stanowisko nie są wymagane żadne umiejętności, a kandydat po zatrudnieniu przechodzi odpowiednie szkolenie. Wtedy liczą się jego cechy osobowości, sprawność fizyczna czy zainteresowania, o których również warto pisać w CV.

Jeśli kandydat posiada świadectwa ukończonych szkoleń czy kursów, również powinien o nich wspomnieć w CV. Dzięki temu zwiększa swoje szanse na zatrudnienie. Każdy pracodawca chce mieć przecież zespół kompetentnych pracowników.

CV cudzoziemca

CV cudzoziemca powinno być sporządzone na podstawie tych samych zasad. Ważną kwestią jest tutaj język, w jakim obywatel innego kraju komunikuje się z polskim pracodawcą. Należy pamiętać, by każdy dokument był przetłumaczony na język polski. Powinien być napisany bez błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych.

Cudzoziemiec, który nie zna jeszcze naszego języka na tak perfekcyjnym poziomie, może poprosić o pomoc specjalistów. Warto na przykład zgłosić się do agencji pośrednictwa pracy. Osoby tam zatrudnione zajmą się profesjonalnym przetłumaczeniem wszystkich dokumentów. Nie tylko CV, ale również tych potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. Sprawdzą również legalność pobytu kandydata.

Agencje pośrednictwa pracy działają z korzyścią zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik uzyska pomoc w stworzeniu idealnego CV oraz pomoc prawną i oferty potencjalnej pracy. Pracodawca może zaś liczyć na rzetelne sprawdzenie potencjalnych kandydatów, delegowanie tylko tych, którzy rzeczywiście nadają się na dane stanowisko. Agencje pośrednictwa pracy nadzorują współpracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i kontrolują, by wszystko przebiegało zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Źródło: www.ewl.com.pl.

Komentarze