Czym jest zaangażowanie pracowników i jaki wpływ ma na Twoją firmę?

Badanie zaangażowania pracownikówZaangażowanie pracowników jest niezwykle istotne w kontekście prawidłowego funkcjonowania całej firmy i osiągania sukcesów. Pracownicy zaangażowani i zmotywowani chętnie wykonują swoje obowiązki, a ich działania są efektywniejsze. Problem niskiego poziomu zaangażowania to temat coraz częściej poruszany przy dyskusjach obejmujących wypalenie zawodowe, cichą rezygnację czy "bare minimum monday". Czym więc jest zaangażowanie pracowników? Co na nie wpływa i jak można je mierzyć? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej! Sprawdź koniecznie!

Zaangażowanie i motywacja... czyli co?

Aby zrozumieć, czym jest zaangażowanie pracowników, trzeba najpierw przytoczyć pojęcie motywacji. Zaangażowanie i motywacja to nie synonimy, ale warto wiedzieć, że motywacja jest siłą, która prowadzi pracownika do celu i ma bezpośredni wpływ na zadowolenie, satysfakcję oraz efektywność pracy. Motywację wewnętrzną wspomaga uznanie przełożonego, możliwość rozwoju i awansu czy osobiste osiągnięcia. Natomiast motywacja zewnętrzna to satysfakcjonujące wynagrodzenie, dobre relacje z zespołem czy przyjazne środowisko pracy.

Powodem spadku zaangażowania pracowników w Twojej firmie może być brak motywacji. Pracownik zaangażowany w swoją pracę rzetelnie podchodzi do wykonywania powierzonych mu zadań, zadaje pytania, szuka rozwiązań i w pozytywny sposób oddziałuje na cały zespół.

Po czym jeszcze można poznać zaangażowanego pracownika?

 • Jest pozytywnie nastawiony do wykonywania obowiązków,
 • dąży do poprawy swoich wyników,
 • utożsamia się z firmą, w której pracuje i wierzy w jej rozwój,
 • jest godny zaufania i odpowiedzialny,
 • często robi więcej, niż wynika z jego obowiązków,
 • stale pogłębia zakres swojej wiedzy.

Jakie czynniki mają wpływ na zaangażowanie pracowników?

Na zaangażowanie pracowników wpływa m.in.:

 • poczucie przynależności do organizacji,
 • poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • zaufanie do przełożonych,
 • możliwości rozwoju i awansu,
 • środowisko pracy,
 • relacje z zespołem,
 • poziom dobrobytu.

Aby pracownik mógł korzystać z tego, co daje mu pracodawca i z pełnym zapałem podchodził do powierzonych mu zadań, należy zadbać o jego dobrostan, który wpływa na satysfakcję oraz zaangażowanie. Zaangażowanie pracownika przekłada się z kolei na wyniki firmy.

W przypadku pracowników niezaangażowanych możemy zauważyć mniejszą efektywność, obojętność, niższe wyniki i brak zainteresowania firmą oraz jej sukcesem.

Spadek zaangażowania pracowników - co robić?

Jeżeli zauważymy niższy poziom zaangażowania pracownika, warto porozmawiać z nim indywidualnie. Przyczyn spadku zaangażowania może być sporo, dlatego zadbajmy o pozyskanie informacji z pierwszej ręki. Dzięki temu wdrożenie planu naprawczego będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.

Omawianie spraw finansowych

Co zyskujemy dzięki zaangażowanym pracownikom?

Zaangażowani pracownicy są bardzo ważną częścią organizacji. Często pozostają w firmie mimo szans na pracę w innych miejscach, są w stanie poświęcić swój wolny czas i włożyć mnóstwo wysiłku w to, aby firma, w której pracują, odniosła sukces. Ponadto to często swego rodzaju adwokaci, którzy bronią miejsca swojej pracy w dyskusjach oraz polecają usługi danej firmy wśród swoich znajomych.

Osoby, które angażują się w wykonywanie powierzonych zadań, są bardziej uważne i popełniają mniej błędów. Zaangażowanie pracowników widoczne jest też w wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Firma generuje większy dochód, jest bardziej ceniona wśród klientów, zwiększa się jej pozycja rynkowa, a dodatkowo zmniejsza się absencja pracowników, co prowadzi do efektywności i płynności pracy.

Badania zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników to wskaźnik mierzalny. Jednym ze sposobów pomiaru zaangażowania pracowników jest wprowadzenie badań obejmujących cały zespół. Tego rodzaju badania należy przeprowadzać regularnie. Dzięki temu można analizować wyniki i wyciągać wnioski.

Pamiętajmy też, że poziom zaangażowania może zmieniać się w zależności od okoliczności, a często zdarza się, że spada wraz z wiekiem i stażem pracy. Ponadto na zaangażowanie pracowników wpływa szereg czynników zewnętrznych, w tym stres, stan zdrowia, kryzysy w relacjach, brak prawidłowo zdefiniowanych celów czy toksyczna atmosfera w miejscu zatrudnienia.

Czym jest pulsacyjne badanie zaangażowania pracowników?

Aby sprawdzić poziom zaangażowania pracowników, niezbędne jest przeprowadzanie badań cyklicznych, które oferuje przykładowo firma Enpulse. Pulsacyjne badanie zaangażowania pracowników opiera się na zbieraniu danych w krótkich ankietach, bieżącej analizie i porównywaniu informacji.

Enpulse - badanie zaangażowania pracowników

Firma Enpulse oferuje ankiety dotyczące zaangażowania pracowników przeprowadzane co miesiąc. Dzięki temu można analizować motywację, aktualne potrzeby, odczucia i przemyślenia pracowników oraz na bieżąco reagować i wprowadzać zmiany.

Badania trwają od stycznia do grudnia (cały rok) i pozwalają uzyskać kompleksowe oraz wiarygodne dane na temat zaangażowania pracowników. Dwunastomiesięczny cykl jest spójny z podejściem biznesowym, które przewiduje m.in. roczne rozliczenia czy tworzenie rocznych planów. Współpraca z Enpulse pozwoli nam korzystać z zautomatyzowanych narzędzi. Firma przygotowała kilka pakietów, w tym skierowany do mniejszych firm pakiet Basic, wzbogacony o funkcję personalizowane pakiet Standard oraz rozbudowany pakiet Pro, w skład którego wchodzą wszystkie funkcje z pakietu Standard oraz dodatkowe wsparcie, integracja API i różne wersje językowe.

Technologia Enpulse wpływa na budowanie zaangażowania poprzez:

 • automatyczne ankiety, które są podstawą badań zaangażowania,
 • sprawdzoną metodologię i pełne raporty przygotowane do pobrania,
 • dane w czasie rzeczywistym,
 • benchmark wyników.

Warto wiedzieć, że dane będą wiarygodne tylko wówczas, gdy pracownicy będą udzielać szczerych odpowiedzi. Z tego względu Enpulse zapewnia całkowitą anonimowość pracowników. Dodatkowo firma gwarantuje wsparcie eksperckie w czasie wdrażania badań oraz ich analizy i opracowywania planu działania.

Manager i zespół pracowników w tle

Jak zaangażowanie pracowników wpływa na wyniki firmy?

Jak już wiemy, dzięki zaangażowaniu pracowników możemy liczyć na większe zyski w firmie. Zmotywowany i zaangażowany pracownik to gwarancja stabilności dochodów. Taki pracownik przyczynia się również do wyższej satysfakcji klientów. Ponadto zaangażowanie pracowników przekłada się na wskaźnik absencji. Wysokie zaangażowanie w zespole sprawia, że pracownicy nie tylko chętniej wykonują swoje obowiązki, ale chętniej przychodzą też do pracy. Wysoki poziom zaangażowania pracowników wpływa na zredukowanie nieobecności w pracy zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychologicznej.

Zaangażowany pracownik wykonuje swoje obowiązki znacznie wydajniej, a to prowadzi do zwiększenia jakości i efektywności pracy całego zespołu. Zaangażowane osoby wykonują powierzone im zadania szybciej, sprawniej i chętniej poszukują innowacyjnych rozwiązań, co niewątpliwie ma znaczenie w kontekście zmniejszenia kosztów operacyjnych w organizacji.

Wysokie zaangażowanie to także dobra atmosfera i mniejsza rotacja pracowników. Przywiązanie do miejsca pracy sprawia, że rotacja znacznie spada, przez co zmniejszają się również koszty rekrutacji.

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Problemy utrzymania wysokiego zaangażowania dotykają wielu różnych organizacji. Wysokość wynagrodzenia pracowników może wpływać na ich zaangażowanie w pracę, jednak nie jest to regułą. Zdarza się, że wzrost wynagrodzeń nie idzie w parze z wydajnością pracy. Wówczas należy sięgnąć po pozafinansowe metody motywowania pracownika. Ponadto na większe zaangażowanie nie wpływa też zwiększenie poziomu kontroli, które odbierane jest jako brak zaufania. Często efekt bywa odwrotny do zamierzonego, a pracownicy zaczynają wykonywać tylko zadania zgodnie z procedurami, bez jakiegokolwiek zaangażowania w dany proces.

Co zrobić, aby mieć w firmie zaangażowanych pracowników?

 • Stwórz możliwości rozwoju zawodowego. Rozwój zawodowy, zdobywanie nowych umiejętności i możliwość awansu to czynniki, które pozwalają zwiększyć efektywność w zespole.
 • Zadbaj o przyjazną atmosferę w miejscu pracy i dobre samopoczucie pracowników.
 • Nagradzaj i doceniaj pracowników, możesz sięgnąć po grywalizację.
 • Umawiaj się na spotkania, rozmawiaj nie tylko o pracy, ale również o sprawach ważnych dla pracownika.
 • Pytaj współpracowników o zdanie i zawsze informuj ich o nadchodzących zmianach. Ludzie boją się nieznanego i często sceptycznie podchodzą do jakichkolwiek modyfikacji, dlatego nasi pracownicy powinni być świadomi zachodzących zmian. Nigdy nie stawiaj ich przed faktem dokonanym.
 • Przypominaj wizję i misję firmy, regularnie informuj o wynikach i zachęcaj do ich poprawy.
 • Integruj zespół i dbaj o dobre relacje współpracowników z przełożonymi.
 • Buduj atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia (z punktu widzenia pracownika to niezwykle istotne).
 • Kluczowe znaczenie ma szczerość i uczciwość wobec całego zespołu.
 • Zadbaj o feedback. Bez odpowiedniej komunikacji zwrotnej trudno o pełną identyfikację pracowników z danym przedsiębiorstwem oraz odpowiednie zaangażowanie w powierzone zadania.
 • Ważna jest także akceptacja wartości i celów organizacji. Wyznacz jasny cel i podziel się nim ze swoimi współpracownikami. Świadomi pracownicy czują sens podejmowanych działań i z większym entuzjazmem dążą do wyznaczonych celów.
 • Warto dbać o wzajemne zaufanie. Zapewnij współpracownikom większą samodzielność w podejmowaniu decyzji (adekwatnych do stanowiska i zdobytych umiejętności) oraz pozwól im brać odpowiedzialność za przeprowadzane działania.
 • Nie zapomnij o udostępnieniu odpowiednich narzędzi do pracy.
 • Stawiaj wyzwania i nie pozwól, aby praca była monotonna i nudna. Pracownicy powinni czuć, że uczą się nowych rzeczy i zdobywają nowe kompetencje.

Podsumowanie

Niezaangażowani pracownicy są mało efektywni, nie interesują się firmą i jej sukcesem. Zwiększenie zaangażowania pracowników ma kluczowy wpływ w kontekście zwiększenia wartości Twojej firmy. Pracownik zmotywowany i zaangażowany to bardzo wartościowe ogniwo, przynoszące wiele korzyści. Osoby te prowadzą przedsiębiorstwo w stronę sukcesu, podejmują wysiłki w celu zwiększenia wydajności pracy i osiągnięcia większych zysków. Taka postawa pozytywnie oddziałuje również na innych pracowników.

Co więcej, zaangażowani pracownicy wpływają na zadowolenie klientów i pozytywną opinię na temat naszej firmy na rynku. Pracownicy zadowoleni ze swojego miejsca pracy i powierzonych im obowiązków będą pracować wydajniej i chętniej przychodzić do pracy, co zmniejszy absencję oraz rotację w przedsiębiorstwie. Zaangażowani pracownicy są bardziej kreatywni, lojalni i będą w stanie poświęcić swój wolny czas oraz włożyć dodatkowy wysiłek w to, aby dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu firmy.

Wysokie zaangażowanie pracownika jest więc kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa!

Komentarze