Umowa zlecenie przez internet - wszystkie potrzebne informacje

Umowa zlecenieNie jest dziś czymś nadzwyczajnym zawieranie umów zleceń przez internet. Tak naprawdę wejście w prawnie uregulowaną relację zleceniodawca/zleceniobiorca - jest niezwykle proste i wystarcza do tego komunikacja w sieci. Istnieją nawet specjalne serwisy online, gdzie można tego dokonać. Co powinniśmy wiedzieć o zawieraniu umowy zlecenie przez internet?

Umowa zlecenie - czym jest?

Umowa zlecenie jest dokumentem prawnym, a więc jej zapisy mają skutki prawne. "Umówić się" można na wiele rzeczy, ale od momentu podpisania umowy zlecenie pojawiają się strony, których prawa i obowiązki są zapisane w umowie: zleceniodawca i zleceniobiorca. Strony są związane umową. Umowa zlecenie może dotyczyć wykonywania różnych usług, różnych działań, ale to właśnie ta umowa będzie stanowiła podstawę np. dla egzekucji jej wykonania lub pretensji o brak jej realizacji nawet przed sądem. Podpisując umowę wchodzimy więc w legalny stosunek prawny.

Specyfika zawierania umów zleceń przez internet

Najważniejsze: umowa zlecenie podpisana przez internet niczym z zasady nie różni się od umowy "papierowej", posiada takie same konsekwencje, jest na równi traktowana przez prawo. Obie strony zawsze mają wpływ na kształt umowy, a więc na zapisy, które zostaną w niej umieszczone i stworzą pewien stan prawny. Istnieją miejsca w internecie, gdzie taką umowę, przedyskutowaną, zgodną z RODO, poświadczoną i ważną - bez problemu możemy zawrzeć.

Specyfika zawierania umów zlecenie przez internet zakłada, że obie strony powinny mieć (to jest wymóg prawny), możliwość zapoznania się z treścią umowy przed jej podpisaniem, co oczywiście odbywa się - mówiąc najbardziej praktycznie - na ekranie komputera, np. poprzez przeczytanie pliku .pdf z umową. Internet jest bowiem miejscem, gdzie możemy zawierać umowy. Przestrzeń internetu na całym świecie jest już traktowana jako "miejsce" - z prawnego punktu widzenia - zawierania wiążących umów. Są jednak pewne ograniczenia dla umów zawieranych przez Internet, w sieci nie możemy dokonać niektórych czynności prawnych (np. zbycie takiej nieruchomości jak hotel nie może się odbyć przez zawarcie umowy online, itp.).

Umowy zlecenie zawierane za pośrednictwem cyfrowych dróg komunikacji dotyczą na ogół tego samego, co "tradycyjnie" sporządzone umowy. Oczywiście głównym przedmiotem jest świadczenie usług. Zleceniodawca zobowiązuje się wykonać jakąś pracę na rzecz zleceniobiorcy, a warunki umowy zostają przedyskutowane, ustalone i zatwierdzone przez obie strony. Ważny jest przy tym termin prawny "dokumentowa czynność prawna" - otóż takiej czynności możemy właśnie dokonać używając elektronicznych środków komunikacji i uwierzytelniania. Ich ważność jest dokładnie taka sama jak złożenie podpisu własnoręcznie piórem w biurze firmy w obecności notariusza.

Podsumowanie

Na koniec wspomnijmy jeszcze o tym szczególnym czasie, w którym przebywamy, czyli o pandemii Covid-19. Z pewnością w czasie lockdownu zostało zawartych przez internet więcej umów zlecenie niż kiedykolwiek indziej. Mamy dla Państwa również przegląd aktualnych ofert pracy. Gdzie zatrudniają w czasie pandemii? - tu dowiedzą się Państwo jak łatwo i szybko znaleźć zatrudnienie w tych szczególnych, ale - miejmy nadzieję - przejściowych czasach, kiedy większość podpisywanych umów, to właśnie umowy zlecenia o wykonanie płatnych usług.

Źródło: www.aplikuj.pl.

Komentarze