Publikacje

Utylitaryzm - czym jest? Utylitaryzm czynów i zasad

UtylitaryzmIstnieje wiele zawodów, w których podejmowanie decyzji nie jest obarczonych poważną odpowiedzialnością w ogóle, a tym bardziej nie stykają się ich pracownicy z problemami etycznymi. W innych wypadkach jednak ciężar decyzji stanowi sedno wykonywania danej pracy, a nierzadko w zakres obowiązków danego pracownika wchodzą takie działania, które bez wątpienia łączą się ze złożoną problematyką etyczną.

Więcej…

 

Liberalizm - czym jest? Twórcy i historia liberalizmu

LiberalizmWielu badaczy podkreśla - patrząc bardzo często z różnych punktów widzenia - iż człowiek jest w pewnym sensie z natury istotną społeczną. Już samo jego powołanie do życia wiąże się ze swego rodzaju relacją dwojga ludzi. Oczywiście trudno nazwać parę osób społecznością lub społeczeństwem, jednakże istnieje poza powyższym przykładem szereg innych, które mogłyby potwierdzić tę tezę. Na przykład na gruncie ekonomii w kontekście życia jednostki w grupie pewne zależności zaobserwował szkocki filozof Adam Smith, który podkreślał, iż rozwój jednostek wynika z podziału pracy.

Więcej…

   

Na czym polega zrównoważony rozwój? Dlaczego jest tak ważny w obecnych czasach?

Zrównoważony rozwójIdea zrównoważonego rozwoju postuluje progres społeczny i ekonomiczny, który odbywa się bez zmniejszenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W centrum zainteresowań teorii zrównoważonego rozwoju znajduje się troska o stan środowiska przyrodniczego oraz zachowanie jego bogactw dla generacji, które nadejdą po nas, dlatego często idea ta bywa również określana jako ekorozwój. Zrównoważony rozwój nie sprowadza się tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na naturę, ale jest to niewątpliwe jego podstawowy cel. Na czym w praktyce polegają działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój?

Więcej…

 

Wizerunki stereotypowe osób starszych

Stereotypy osób starszychTeoretycy oraz twórcy kultury przyglądają się starości z różnych punktów widzenia, determinowanych reprezentowaną przez nich dyscypliną naukową. Ten czas w życiu ludzkim jest związany z wieloma stereotypami, które można znaleźć w różnego rodzaju przekazach kulturowych.

Więcej…

   

Informacja - definicja, etapy obiegu informacji

InformacjaInformacja jest powszechna w naszym życiu stykamy się z nią codziennie przeglądając wiadomości lub czytając gazetę. Jednak wbrew pozorom podanie ogólnej definicji czym jest informacja nie jest takie proste, a samych definicji wyjaśniających pojęcie informacja jest wiele.

Więcej…

 

Strategia rozwoju - definicja, cechy, rodzaje. Rozwój lokalny i regionalny

Strategia rozwojuDefinicja strategii wywodzi się ze starożytności, kiedy to związana była z umiejętnością prowadzenia działań wojennych. Dotyczyła ona podstawowego działu sztuki wojennej, a obejmowała przygotowanie i prowadzenie przez siły zbrojne całości działań wojennych, poszczególnych kampanii i bitew.

Więcej…