Publikacje

Co-branding - czym jest? Rodzaje, strategie, zalety i wady co-brandingu

Co-brandingCo-branding to proces łączenia dwóch lub więcej marek w celu stworzenia nowego produktu lub usługi, znany również jako "partnerstwo marek" lub "co-branding". Może to być produkt lub usługa z tej samej firmy lub z dwóch różnych firm.

Więcej…

 

Kurs online na testera oprogramowania - zacznij zarabiać w branży IT dzięki Future Collars

Kurs online na testera oprogramowaniaPraca w IT od zawsze była uznawana za jedną z lepiej płatnych, a wraz z rozwojem branży pojawiło się w niej wiele nowych stanowisk, w tym tych, które nie wymagają wiedzy z zakresu programowania. Jednym z takich zawodów jest tester oprogramowania, którego głównym zadaniem - jak sama nazwa wskazuje - dogłębne sprawdzenie wybranego programu czy aplikacji pod kątem błędów czy wrażenie z użytkowania (User Experience).

Więcej…

   

Utylitaryzm - czym jest? Utylitaryzm czynów i zasad

UtylitaryzmIstnieje wiele zawodów, w których podejmowanie decyzji nie jest obarczonych poważną odpowiedzialnością w ogóle, a tym bardziej nie stykają się ich pracownicy z problemami etycznymi. W innych wypadkach jednak ciężar decyzji stanowi sedno wykonywania danej pracy, a nierzadko w zakres obowiązków danego pracownika wchodzą takie działania, które bez wątpienia łączą się ze złożoną problematyką etyczną.

Więcej…

 

Liberalizm - czym jest? Twórcy i historia liberalizmu

LiberalizmWielu badaczy podkreśla - patrząc bardzo często z różnych punktów widzenia - iż człowiek jest w pewnym sensie z natury istotną społeczną. Już samo jego powołanie do życia wiąże się ze swego rodzaju relacją dwojga ludzi. Oczywiście trudno nazwać parę osób społecznością lub społeczeństwem, jednakże istnieje poza powyższym przykładem szereg innych, które mogłyby potwierdzić tę tezę. Na przykład na gruncie ekonomii w kontekście życia jednostki w grupie pewne zależności zaobserwował szkocki filozof Adam Smith, który podkreślał, iż rozwój jednostek wynika z podziału pracy.

Więcej…

   

Ekonomia społeczna - czym jest? Idea i cele ekonomii społecznej

Ekonomia społecznaGospodarka współczesnego państwa z reguły jest wieloaspektowa. Zainteresowanie tematyką ekonomii społecznej jest bardzo aktualne zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim i globalnym. Zagadnienia z jej obszaru to obecnie podstawa europejskiej polityki społecznej, ze szczególnym naciskiem na pracę socjalną.

Więcej…

 

Na czym polega zrównoważony rozwój? Dlaczego jest tak ważny w obecnych czasach?

Zrównoważony rozwójIdea zrównoważonego rozwoju postuluje progres społeczny i ekonomiczny, który odbywa się bez zmniejszenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W centrum zainteresowań teorii zrównoważonego rozwoju znajduje się troska o stan środowiska przyrodniczego oraz zachowanie jego bogactw dla generacji, które nadejdą po nas, dlatego często idea ta bywa również określana jako ekorozwój. Zrównoważony rozwój nie sprowadza się tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na naturę, ale jest to niewątpliwe jego podstawowy cel. Na czym w praktyce polegają działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój?

Więcej…