Finanse

Jak działa cykl Kondratiewa?

Cykl Kondratiewa

Wśród inwestorów występuje wiele teorii dotyczących zachowania się rynków w długim okresie czasu. Zdaniem niek...

 

Weryfikacja JPK dla firm - jak sprawdzić poprawność Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Weryfikacja JPK

Od 1 października 2020 roku podatnicy VAT mają obowiązek składać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Zgodnie z wpr...

   

Czym jest analiza finansowa przedsiębiorstwa? Definicja, istota, cele, wnioski

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Głównym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie jak największych zysków z prowadzonej działalności. Przedsiębior...

 

Usługi - definicja, klasyfikacja, cechy

Usługi

Pojęcie usługi definiowane jest na różne sposoby. W ekonomii usługa wyjaśniana jest jako wykonywana czynność l...

   

Co to jest inflacja i jakie ma skutki?

Inflacja

Większość zjawisk ekonomicznych i gospodarczych nie może być rozpatrywana w oderwaniu od pojęcia inflacji. War...

 

Dobra ekonomiczne i usługi

Dobra ekonomiczne i usługi

Zarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa. ...