Wakacyjna praca za granicą - co z podatkiem?

Wakacyjna praca za granicąWakacje to dla wielu młodych osób dobry czas na dorobienie. Uczniowie i studenci często wykorzystują wtedy swój wolny czas na pracę za granicą. Tłumaczymy w jakich sytuacjach trzeba, a kiedy nie trzeba zapłacić w Polsce podatku od pracy za granicą i w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Dwie metody unikania podwójnego opodatkowania

Istnieją dwie metody rozliczenia podatku z pracy za granicą. Przy jednej metodzie, tzw. metodzie zwolnienia z progresją dochód jest zwolniony z podatku w Polsce, tzn. podatek należy zapłacić za granicą. Druga metoda - metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza konieczność zapłaty podatku w Polsce, jednak podatek do zapłaty zostaje pomniejszony o podatek zapłacony za granicą.

Którą metodą należy się rozliczyć, zależy od tego, w którym kraju został uzyskany dochód. Państwa, z których dochód podlega rozliczeniu metodą zwolnienia z progresją to m.in.: Austria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Państwa, z których dochód podlega rozliczeniu metodą proporcjonalnego odliczenia to m.in.: Belgia, Dania, Holandia, Islandia, USA.

Poniżej przedstawiamy jakie działania należy podjąć w polskim urzędzie skarbowym, jednak zawsze warto zapoznać się z przepisami państwa, w którym pracowaliśmy. Możliwe, że konieczne będzie złożenie zeznania podatkowego również za granicą, czasami istnieje również możliwość skorzystania z ulg podatkowych za granicą

Metoda zwolnienia z progresją

Osoby, które pracowały w państwie, z którego dochód oblicza się metodą zwolnienia z progresją, nie muszą składać w Polsce zeznania podatkowego, o ile dochód został uzyskany tylko za granicą.

Jeżeli jednak osoba taka pracowała w trakcie jednego roku za granicą oraz w Polsce, powinna złożyć w Polsce zeznanie podatkowe, i wykazać w nim dochód z Polski oraz z zagranicy. Odpowiednim formularzem jest w takim wypadku PIT-36, do którego należy dodać załącznik PIT/ZG. W formularzu PIT-36 należy wykazać dochód z Polski oraz z zagranicy, natomiast w załączniku PIT/ZG jedynie z zagranicy. W załączniku tym należy wypełnić Część C.1 – Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36, kolumny opisane jako „Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy”. Dochód należy wpisać w polskiej walucie, a przeliczenia należy dokonać biorąc pod uwagę średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.

Jak obliczyć podatek metodą zwolnienia z progresją

Aby obliczyć podatek metodą zwolnienia z progresją należy w pierwszym kroku obliczyć stopę procentową. Oblicza się ją dzieląc podatek od łącznych dochodów przez łączne dochody. Następnie oblicza się podatek do zapłacenia w Polsce mnożąc dochód z Polski przez stopę procentową.

Przykład:

 • Dochód z zagranicy: 10 000 zł
 • Dochód z Polski: 5 000 zł
 • Łączne dochody: 10 000 zł + 5 000 zł = 15 000 zł
 • Podatek od łącznych dochodów: 15 000 zł x 18% = 2 700 zł
 • Stopa procentowa: 2 700 / 15 000 = 18%
 • Podatek do zapłacenia w Polsce: 5 000 zł x 18% = 900 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Osoby, które pracowały za granicą, w państwie z którego dochód oblicza się metodą proporcjonalnego odliczenia muszą złożyć w Polsce zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie uzyskały w Polsce żadnego dochodu. Tak jak w poprzednim przypadku, rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG (kolumna c i d), jednak dodatkowo należy dołączyć również załącznik PIT/O aby skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Ulga ta pozwala na wyrównanie podatku do zapłaty między dwoma metodami obliczania podatku i jej wysokość to różnica między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym metodą zwolnienia z progresją.

Poza złożeniem PITu pod koniec kwietnia następnego roku, należy również w trakcie roku wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do Polski.

Jak obliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczenia

Przykład:

 • Dochód z zagranicy: 10 000 zł
 • Podatek zapłacony za granicą: 1 500 zł
 • Dochód z Polski: 5 000 zł
 • Podatek w Polsce od łącznych dochodów: 2 700 zł
 • Podatek do zapłaty w Polsce po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą: 2 700 zł – 1 500 zł = 1 200 zł
 • Ulga abolicyjna: 1 200 zł – 900 zł = 300 zł
 • Podatek do zapłaty po odliczeniu ulgi abolicyjnej: 1 200 zł – 300 zł = 900 zł

Autor: www.rozliczeniepit.pl.

Komentarze