Pracownik przyszłości: mobilny, uniwersalny - cechy i kompetencje

Pracownik przyszłościUmiejętność szybkiej adaptacji do warunków zewnętrznych to podstawowa i niezbędna kompetencja przyszłości. W obliczu globalizacji, dynamicznej gospodarki, pandemii i tego, że nie wiemy, co przyniesie jutro, nasza zdolność szybkiego dopasowania się, będzie sprawą kluczową. A to wiąże się z szybkim uczeniem rzeczy nowych. Szerokim postrzeganiem szans i możliwości oraz efektywniejszą pracą w krótszym czasie.

Przyszłość nie musi jawić się w czarnych barwach. Warto przygotować się do niej mądrze. Jeśli będziesz miał trochę pokory w sobie, samozaparcia, dyscypliny i pracowitości, to na pewno tym tylko zyskasz.

Jak wygląda jutro?

Sztuczna inteligencja to nasza przyszłość - z pewnością zastąpi człowieka. Wiedza, jaką posiadasz obecnie, może okazać się bezużyteczna, jeśli w pracy zastąpi Cię robot. Poza tym maszyna jest zawsze zmotywowana, nie popełnia błędów, wykonuje pracę na czas, nie męczy się i jest o wiele tańsza. Ty za to masz sporo na głowie, pracujesz pod presją czasu i nie możesz ze wszystkim zdążyć. Czujesz, jak dopada Cię stres, chorujesz i nie możesz uwolnić się od przewlekłego zmęczenia. Dodatkowe studia, które ukończyłeś, nie są już aktualne. Masz wrażenie, że cały ten system edukacyjny jest do niczego i lepiej teraz wybrać intensywny i merytoryczny kurs ekspercki, niż studia. Zawody umierają, powstają nowe, a Twoja praca, to już kolejne miejsce na ścieżce kariery zawodowej. Wszystko jest dynamiczne, a praca zmienia się tak szybko, że czasem myślisz jak za nią nadążyć. I co zrobić wobec takiego jutra? Poddać się, czy zaleźć sposób na przygotowanie się, choćby w minimalnym stopniu, na nową rzeczywistość?

Cechy pracownika przyszłości

Ciągle rozwijaj i umacniaj swoje talenty. To, co będzie się liczyło to:

  • kreatywność,
  • szybka adaptacja,
  • otwartość na zmiany,
  • elastyczność,
  • komunikacja
  • zdolności międzykulturowe.

Dobrze też być ekspertem w wybranej dziedzinie. Ważna będzie umiejętność słuchania i empatia. Oczywiście wszelkie predyspozycje techniczne dotyczące świata technologii będą procentować w przyszłości. Umiejętność dbania o siebie, radzenie sobie z emocjami, zdolność do pracy pod presją czasu będą w przyszłości bezcenne. Wygra autentyczność i spójność. Bycie godnym zaufania oraz umiejętność dostrzegania szans i znajdywanie szybkich rozwiązań.

Czego warto się nauczyć? - kompetencje pracownika przyszłości

Eksperci przewidują, że dzięki pewnym kompetencjom przez kolejną dekadę będziemy budować nowoczesne organizacje, oparte na współpracy. Aby to się zadziało, musimy szybko się uczyć i adoptować. IFTF (Instytut Przyszłości Uniwersytetu w Phoenix) wyodrębnił 10 najważniejszych kompetencji na przyszłych 10 lat.

Zdolność odkrywania i nadawania sensu
Tylko człowiek potrafi myśleć. Maszyna nie. Sztuczna inteligencja będzie odbierać nam pracę. Dlatego tak ważne będzie podkreślenie tych umiejętności, których nie mają roboty. Wartość i nadawanie sensu temu, co potrafimy robić, czyli motoryce i myśleniu. Tego, roboty nie potrafią. Przegrywamy z nimi na wielu płaszczyznach, ale mamy unikatową cechę - plastyczność myślenia. Środowisko ludzkie jest zmienne, nieprzewidywalne i bardzo różne. Targają nim często emocje. Maszyny nie czują. I nie popełniają błędów, a przecież okazuje się, że najwięcej odkryć dokonanych przez człowieka, nastąpiło w momencie popełniania błędów i uczenia się na nich. Charakter, styl, osobowość to wypadkowe człowieka, które będą w przyszłości unikatowe. Tylko Ty będziesz umiał opowiedzieć, dlaczego to, co robisz, jest ważne. I w jaki sposób pomaga to innym.

Inteligencja społeczna
Maszyny nie potrafią nawiązywać relacji. Wszelkie umiejętności komunikacyjne będą w cenie. Czucie, empatia, zrozumienie, stymulowanie reakcji pozwala na tworzenie głębokich relacji. Tworzy zaufanie. To nasza przewaga nad sztuczną inteligencją. Otwartość jest kluczowa w rozumieniu emocji drugiego człowieka. Kiedy umiesz je rozpoznać, lepiej potrafisz się dostosować do jego reakcji. To ważne jest w osiąganiu rezultatów. Sprzyja kreowaniu sytuacji pożądanych.

Międzykulturowość
Warto oduczyć się nastawienia tylko na siebie. "Ja" odchodzi powoli do lamusa. Teraz będzie liczyło się "my". W globalnym świecie możemy pracować gdziekolwiek. Oprócz umiejętności twardych, takich jak posługiwanie się innymi językami, istotna będzie zdolność adaptacyjna do różnych warunków i kultur. Organizacje będą czerpać z różnorodności międzykulturowej i będą ją traktować jako siłę napędową. Współpraca i pójście kompromis to umiejętności jutra.

Myślenie poza schematami
Przystosowywanie się do "tu i teraz" oraz działanie "z tym, co mam" będą decydowały o tym, czy będziesz pracować, czy nie. Umiejętne rozwiązywanie problemów, szukanie odpowiedzi będą charakteryzować pracowników pożądanych na rynku pracy. Znajdywanie rozwiązań często wiąże się z wyjściem poza schemat, porzuceniem rutyny i pójściem pod prąd. Automatyzacja i robotyka skurczą rynek pracy pracowników średniego szczebla. Więcej ofert pojawi się na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich i zarządczych.

Umiejętności przetwarzania wielu danych
Zasób informacji, jakie będą do nas spływać każdego dnia, będzie ciągle rosła. Będzie liczyć się umiejętność myślenia obliczeniowego. To, jak przetworzymy informacje i jakie wyciągniemy z nich wnioski. Zwiększy się ilość pracy analitycznej i wykorzystanie symulacji. Prototypy, modele będą takie, na podstawie jakich danych zostały stworzone.

Umiejętność korzystania z nowych mediów
Coraz mniej czytamy, a coraz więcej skanujemy. To sprawia, że obraz jest już głównym nośnikiem informacji. Pracownik będzie musiał biegle posługiwać się wizualizacją. Znać doskonale format filmu i obrazu. Obsługiwanie social mediów będzie porównywalne do obsługi komputera. Bycie poza światem wirtualnym będzie się równało z nieistnieniem i brakiem rozpoznawalności. Coraz więcej czynności będzie odbywało się w wersji cyfrowej: rozmowy kwalifikacyjne, podpisywanie umów, raporty, zebrania.

Wielozadaniowość
Łączenie wiedzy z różnych dziedzin będzie brane pod uwagę w rozwiązywaniu problemów. A te są coraz bardziej złożone. Nie można już na nie patrzeć tylko z jednej perspektywy. W tym ujęciu mówi się o pracownikach przyszłości zwanych "T-shaped", czyli takich, którzy będą dogłębnie rozumieli nie tylko jedną dziedzinę nauki, ale będą wykazywali też znajomość szerszej gamy różnych dziedzin. Już teraz obserwujemy powstawanie nowych dziedzin naukowych. One będą się łączyć i istnieć, jako współzależne nurty. Chodzi o to, by biolog zrozumiał matematyka, a matematyk biologa. Ciekawość świata, kreatywność, dociekliwość, chęć ciągłego rozwijania się i uczenia będą bardzo ważnymi cechami przyszłości.

Myślenie projektowe
Silne ukierunkowanie na rezultaty będzie wpływało na dużą zmienność. Począwszy od zmiany myślenia, po środowisko pracy. Sami będziemy kreować swoją pracę. Badania wykazały, że to, w jakim otoczeniu przebywamy, wpływa na nasze osiąganie celów. W przyszłości będzie ono musiało jak najbardziej sprzyjać osiąganiu zamierzeń. Fred Gage, neurobiolog, który bada zjawisko powstawania nowych neuronów w umyśle ludzkim, twierdzi, że środowisko kształtuje poznanie. Zmiana środowiska to zmiana umysłu, połączeń nerwowych a tym samym, myśli i zachowania. W ten sposób szybciej uczymy się nowych nawyków.

Współodpowiedzialność w zarządzaniu
Ta kompetencja przyszłości mówi o umiejętności koncentracji na tym, co ważne. Jak filtrować informacje przydatne? Jak wybierać najważniejsze spośród całego chaosu informacyjnego? Hierarchia ważności działań, ich oznaczanie, tagowanie, stosowanie słów kluczowych i inne narzędzia będą pomocne w wyłapywaniu informacji istotnych, liczących się dla biznesu.

Współpraca za pomocą e-technologii
Warto wzmocnić swoje kompetencje komputerowe, cyfrowe, technologiczne. Technologia coraz bardziej będzie obecna w naszym życiu. Jeśli nie chcesz pozostać tylko biernym odbiorcą, a czynnie uczestniczyć musisz się angażować. Tworzenie wirtualnych środowisk pracy będzie normą i nie będzie miało znaczenia, że wszyscy pracownicy nie pracują fizycznie pod jednym dachem. Pracownicze grupy będą rozproszone i tylko ogromna umiejętność liderów, będzie prowadzić te grupy tak, by pracowały wydajnie, a jednocześnie by czuły się dobrze.

Jutro pokazuje nam, że już dziś musimy obudzić w sobie silną potrzebę rozwoju. Zajmowanie się jedną dziedziną przez wiele lat, brak inwestowania we własną wiedzę, zastój, schemat usypiają w nas apetyty na nowe. Wychodzenie poza schematy, przekraczanie barier, dyktują zmianę naszego postrzegania i otwierają nas na nowe. Ten, kto podejmie ryzyko, będzie się liczył na rynku pracy. W tak zaawansowanych technologiach, cyfryzacji, globalizacji oraz szybkich zmianach, złożoności i niepewności jutra nie możemy zapominać o sobie. Postęp ma dwie strony medalu. Rozwija i pcha nas do przodu, ale i nakłada ograniczenia. Musimy uważać, by nie wpaść w pułapkę pracoholizmu, wąskiego myślenia, koncentracji wyłącznie na sobie. Musimy mieć świadomość tego, że wszystkie zmiany nie pozostawią bez echa i nas samych. Dlatego ważne jest to, by umieć w tym wszystkim zadbać o swoje zdrowie, o balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym oraz nauczyć się delegowania zadań. W końcu, jeśli nie będziemy sprawni, nie będziemy mogli w ogóle pracować.

Komentarze

Aka
Człowiek jeszcze nigdy nie był tak zniewolony, niestety nie będzie lepiej. Piszecie kreatywny wielozadaniowy, taki jest każdy pracujący rodzic. Jestem 40+ od 15 lat nie byłam na urlopie, który trwałby nieprzerwanie 14 dni, zawsze dostaję telefon, że mam coś zrobić. Im jestem starsza tym bardziej mnie to męczy, czuję się wypalona zawodowo, do tego prowadzi brak równowagi. Potrzeba rozwoju pracuj 12 godzin, później się dokształcaj, a kiedy żyj i jaki sens ma takie życie bez czasu dla rodziny, dla siebie, bez odpoczynku, po co żyć jak szczur w klatce.