Jak rozmawiać z szefem, z przełożonym, z pracodawcą?

Jak rozmawiać z szefemPracujemy zawodowo w różnych miejscach, na różnych stanowiskach, wykonując różnorodne obowiązki, ale łączy nas jedno: bardzo często mamy nad sobą szefa, przełożonego, osobę, która sprawdza to, co robimy i rozlicza nas z tego.

Więcej…

 

Ekonomia społeczna - czym jest? Idea i cele ekonomii społecznej

Ekonomia społecznaGospodarka współczesnego państwa z reguły jest wieloaspektowa. Zainteresowanie tematyką ekonomii społecznej jest bardzo aktualne zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim i globalnym. Zagadnienia z jej obszaru to obecnie podstawa europejskiej polityki społecznej, ze szczególnym naciskiem na pracę socjalną.

Więcej…

   

Pracownik przyszłości: mobilny, uniwersalny - cechy i kompetencje

Pracownik przyszłościUmiejętność szybkiej adaptacji do warunków zewnętrznych to podstawowa i niezbędna kompetencja przyszłości. W obliczu globalizacji, dynamicznej gospodarki, pandemii i tego, że nie wiemy, co przyniesie jutro, nasza zdolność szybkiego dopasowania się, będzie sprawą kluczową. A to wiąże się z szybkim uczeniem rzeczy nowych. Szerokim postrzeganiem szans i możliwości oraz efektywniejszą pracą w krótszym czasie.

Więcej…

 

Cel w życiu a jego brak - jak go znaleźć? Wyznaczanie celów

Jak znaleźć cel w życiu?W dzisiejszym świecie każdy chce do czegoś dążyć. Są cele mniejsze i większe. Te do wykonania na teraz i te długoterminowe. Często także zastanawiamy się, jaki jest nadrzędny cel naszego życia, dokąd ono zmierza, gdzie nas prowadzi? Dla niektórych ludzi tym celem są pieniądze. Dla innych jest to szczęśliwa rodzina.

Więcej…