Jak dobierać media i środki reklamy dla firmy?

Różne media dla reklamy - dobórO skuteczności reklamy decyduje wiele czynników. Sama treść komunikatu reklamowego ma ogromne znaczenie, jednak równie istotnym zagadnieniem jest wybór tych mediów, w których ma ona zostać ostatecznie zaprezentowana. A wybór mediów nie jest wcale łatwym zadaniem, o czym doskonale wiedzą przedsiębiorcy i pracownicy agencji reklamowych.

Każde przedsiębiorstwo, które chce przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową, musi zatroszczyć się o wybór odpowiednich mediów oraz środków, za pomocą których reklama będzie mogła trafić do odbiorców. W procedurze tej niezbędne staje się uwzględnienie licznych kryteriów, które określają przydatność poszczególnych mediów oraz środków reklamy. Ważna jest analiza oraz znajomość mediów, wiedza na temat ich słabych i mocnych punktów. Tylko dzięki wiedzy na ten temat można dokonać dobrego i skutecznego wyboru mediów.

Jakie kryteria trzeba koniecznie uwzględnić przy wyborze mediów?

Pierwsze kryterium dotyczy zasięgu oddziaływania środka reklamowego, przy czym szczególnie istotny jest tu zasięg w ujęciu terytorialnym. Jeśli wiadomo, że produkt ma być sprzedawany na rynku lokalnym, nie warto interesować się mediami ogólnokrajowymi. Lepszym wyjściem jest w takiej sytuacji skoncentrowanie się na mediach lokalnych, które dotrą do potencjalnych odbiorców - mieszkańców danego miasta lub regionu. Dzięki temu reklama stanie się i bardziej skuteczna i tańsza.

Kolejne kryterium dotyczy zasięgu oddziaływania reklamy. Tu ważne jest określenie ilości osób, które mają zapoznać się z reklamą, czyli jej oglądalność. Przy tym kryterium ważna staje się wiedza na temat liczby odbiorców poszczególnych mediów oraz wiedza na temat audytorium. W przypadku prasy należy tu uwzględnić zarówno nakład ukazujący się na rynku, jak i poziom czytelnictwa, związany z konkretną gazetą.

Inne ważne kryterium związane jest z intensywnością oddziaływania środka reklamy. Tu ważne jest zbadanie, ile razy prezentowaną reklamę mógł zobaczyć ten sam odbiorca. Im częściej odbiorca reklamy ma z nią kontakt, tym silniej wpływa ona na jego świadomość, a tym samym zawarty w niej przekaz staje się skuteczniejszy.

Przy wyborze mediów dla nadawcy reklamy istotna jest również wiedza na temat selektywności poszczególnych środków oraz koszt dotarcia do grupy docelowej ze swym przekazem. Pomiędzy tym kosztem występuje zaś ścisły związek z wielkością budżetu reklamowego, czyli kwotą, jaką dana firma może przeznaczyć na reklamę. Koszt taki jest najwyższy w przypadku reklamy telewizyjnej, na którą decydują się największe przedsiębiorstwa. Te mniejsze wybierają tańsze rozwiązania, jak prasa codzienna czy lokalna stacja radiowa.

W wyborze mediów istotną rolę odgrywa również strategia przekazu reklamowego. Projekt każdej reklamy musi uwzględniać medium, za pomocą którego będzie rozpowszechniania treść reklamy. Przy wyborze strategii reklamowej bierze się zaś pod uwagę takie czynniki, jak zauważalność reklamy, wielokrotność ekspozycji, sposób dotarcia przekazu do odbiorcy reklamy oraz zdolność reklamy do przekazywania i prezentowania tych elementów, które z punktu wiedzenia przedsiębiorstwa są najbardziej istotne.

Na wybór mediów wpływają również zakładane cele działań reklamowych, które bezpośrednio wpływają na całą strategię reklamy. Kolejna ważna strategia, która koniecznie trzeba uwzględnić podczas planowania wykorzystania mediów reklamowych, to strategia przyjęta przez poszczególne media oraz środki reklamy. Szczególnie ważnymi elementami strategii mediów są: zasięg reklamy oraz jej częstotliwość. Warto zapoznać się również z wiadomościami na temat mediów, z których w trakcie kampanii reklamowej korzystają firmy konkurencyjne. Często to właśnie poczynania konkurencji mają decydujący wpływ na ostateczny wybór mediów oraz środków reklamy.

Przy wyborze mediów oraz środków reklamy trzeba wykorzystać również wiedzę na temat odbiorców reklamy, Tu punktem wyjścia powinna stać się dokładna charakterystyka potencjalnych nabywców reklamowanego produktu. Im większa wiedza na ich temat, tym skuteczniejsza może stać się kampania reklamowa. Poszczególne segmenty rynku są przecież bardzo zróżnicowane, zaś dostosowanie się do preferencji wybranej grupy docelowej zwiększa szansę na sukces.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.ideoforce.pl/e-marketing/prowadzenie-social-media/.

Komentarze