Ekonomia - definicja

EkonomiaDefinicja - Ekonomia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem tego, jak społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić swoje potrzeby.

Wiadomo, że zawsze mamy do czynienia z decyzjami alternatywnymi. W ekonomicznym słowniku wyróżnia się wiele podstawowych pojęć. Jednym z nich jest rzadkość dóbr. Oznacza to, że są produkty i usługi niezwykle rzadkie, których jest za mało, aby całe społeczeństwo było usatysfakcjonowane i mogło je posiadać.

Działa to bardzo prosto: każdy chce mieć coraz więcej. Kupując telewizor, po jakimś czasie marzymy o tym, aby mieć większy i bardziej nowoczesny. W ekonomii takie zjawisko nazywane jest nieograniczonymi potrzebami ludzkimi. Wiele osób uważa, że ekonomia jest nauka typowo społeczną, ale poza tym zajmuje się również tłumaczeniem zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarki oraz analizowaniem rynku.

Mikroekonomia i makroekonomia

Tradycyjny podział ekonomii obejmuje wydzielenie w obrębie nauki mikro i makroekonomii.

Mikroekonomia zajmuje się badaniem decyzji poszczególnych konsumentów, skupia się więc na wyborach jednostki. Mikroekonomia bada to, jak przedsiębiorstwa i poszczególne gospodarstwa domowe podejmują decyzję o zakupie dóbr lub zdecydowaniu się na konkretne usługi. Z kolei makroekonomia skupia się na gospodarce jako całości, traktuje ją jako kompatybilny system i bada ją w różnych aspektach.

Ekonomia normatywna i pozytywna

Wyróżnia się również ekonomię normatywną i pozytywną.

  • Ekonomia normatywna obejmuje osądy, które oparte są na subiektywnym wartościowaniu.
  • Z kolei ekonomia pozytywna to stwierdzenia, które są nie tylko obiektywne, ale również naukowe. To taki osąd, który bazuje na podejściu naukowym.

Dziś ekonomia jest o wiele bardziej rozbudowana niż dawniej. Jako dział tej nauki wyróżniane są międzynarodowe stosunki gospodarcze, które skupiają się na tym, jak wymiana towarów między krajami wpływa gospodarkę danego państwa. Ekonomia i stosunki gospodarcze to jedne z najbardziej modnych i obleganych kierunków studiów. Wielu młodych ludzi rozumie, że to bardzo przyszłościowe dziedziny wiedzy.

  • Co to jest ekonomia?
  • Dobro ekonomiczne

Komentarze