Produkty bankowe - definicja, rodzaje, poziomy

Produkty bankoweAnalizując strukturę banku można odnieść wrażenie, że pod wieloma względami przypomina on przedsiębiorstwo handlowe lub produkcyjne. Bank to podmiot finansowy, który świadczy szczególny typ usługi, tworząc własne produkty, sprzedając je i pobierając za to określone opłaty. Produkt bankowy to składnik oferty bankowej. By mógł być określany tym mianem, musi tworzyć jednolity, wyodrębniony pod względem cenowym i formalnym składnik tej oferty.

Definicja produktu bankowego

Produkt bankowy to podstawowa działalność instytucji finansowej jaką jest bank. To właśnie dzięki tego rodzaju usługom podmiot ten zarabia i może finansować inne projekty rozwojowe. Pod tym względem bank działa jak przedsiębiorstwo i jak przedsiębiorstwo podchodzi do wszelkich aspektów związanych z produktem, który tworzy. Usługi takie jak kredyt, lokata czy zwykłe prowadzenie rachunku są nieustannie unowocześniane i zmieniane, tak by ułatwić klientom korzystanie z nich, a tym samym przyciągnąć nowych odbiorców. Silna konkurencja rynkowa zmusza banki do inwestowania w nieustanny rozwój tego sektora. Produkty oferowane przez dany podmiot muszą być lepsze i atrakcyjniejsze dla konsumenta, od takiego samego towaru oferowanego przez konkurencję. Na tej rywalizacji zyskuje klient, które otrzymuje produkty finansowe coraz lepszej jakości.

Elementy produktów bankowych

Do produktów bankowych można zaliczyć takie elementy jak:

  • akredytacja dokumentowa,
  • transfery zagraniczne,
  • depozyty,
  • inkaso środków płatniczych,
  • wynajem skrytek bankowych,
  • i inne.

Produkty funkcjonujące w obrębie banku, dzieli się na kilka podstawowych grup. Mamy do czynienia z produktami parabankowymi, kredytowymi, depozytowymi, rozliczeniowymi oraz innymi.

Tak ogromny podmiot jak instytucja finansowa musi nieustannie poszerzać asortyment swoich usług, by utrzymać starych klientów i przyciągnąć nowych. Konkurencja w tej branży jest ogromna, więc banki muszą nie tylko udoskonalać produkty już będące w ofercie, ale też stale ją poszerzać o nowości. Dlatego mówi się, że produkt bankowy jest kategorią dynamiczną i oferuje różne korzyści swoim nabywcom.

Poziomy usług bankowych

Wyróżnia się trzy poziomy usługi bankowej, która grupuje pewne cechy postrzegane przez konsumentów jako korzyści:

  1. usługa rzeczywista - Budują ją elementy oraz cechy, które decydują o sile postrzegania usługi bankowe przez potencjalnych klientów i konkurentów. To kombinacja zmiennych, pozwalająca dostosowywać usługi do potrzeb oraz wymagań klientów, np. możliwość negocjacji ceny, uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków kredytowych, sposoby likwidacji lokaty terminowej, ale też dbanie o wizerunek banku i jego oddziałów.
  2. rdzeń usługi bankowej - Składają się na niego podstawowe korzyści, które otrzymuje potencjalny klient, na przykład opcje finansowania określonych wydatków o charakterze konsumpcyjnym lub inwestycyjnym.
  3. usługa poszerzona - Opcja ta obejmuje dodatkowe korzyści, które w dalszej perspektywie decydują o przewadze nad konkurencją, a których klient się nie spodziewa.

Należy do nich możliwość przekroczenia stanu konta o określoną kwotę, kredyt przez Internet czy nieodpłatne ubezpieczenie.

Kredyt jako produkt bankowy

Charakteryzując kredyt można przedstawić jego strukturę na, wspomnianych wyżej, trzech poziomach. Pierwszy poziom odnosi się do istoty kredytu, którą jest zapewnienie zewnętrznych zasileń finansowych dla małych i dużych gospodarstw domowych oraz członków tych gospodarstw. Pozwala to realizować potrzeby konsumpcyjne, inwestycyjne, mieszkaniowe i edukacyjne. Kredyt zapewnia też zewnętrzne zasilenia finansowe przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom rynkowym, pozwalając im na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, finansowanie inwestycji i rozwoju. Drugi poziom to usługa rzeczywista, która w kwestii kredytu obejmuje jego kwotę, cenę, okres spłaty, zabezpieczenie, czas oczekiwania na pożyczkę, poziom jakości obsługi i poziom skomplikowania procedury załatwiania wniosku. To właśnie te czynniki decydują o końcowej ocenie danej usługi przez konsumenta. Oczywiście, na całościową ocenę kredytu przez konsumenta będzie miał również wpływ trzeci poziom, którym jest usługa poszerzona. W przypadku kredytu może to być indywidualna obsługa, pełna informacja o pożyczce, procedura rozpatrywania reklamacji, koszty kredytowe, aktywne doradztwo, dostępność oddziału banków i obsługi klienta oraz powiadamianie klienta o upływie terminu spłaty kredytu.

Komentarze