Specjalności w ekonomii: Od finansów i rachunkowości po agroekonomię

Książki o ekonomiiEkonomia to bardzo przyszłościowy kierunek studiów wyższych, otwierających przed absolwentami szereg możliwości zawodowych. Podejmując naukę na studiach licencjackich I stopnia, zdobędziesz praktyczny zawód, dyplom Licencjata oraz możliwość dalszego kształcenia na studiach magisterskich II stopnia.

Powiślańska Szkoła Wyższa to miejsce, w którym znajdziesz najbardziej interesujące i opłacalne specjalności z zakresu Ekonomii. Poznaj je lepiej!

Sprawdź ofertę studiów licencjackich na kierunku Ekonomia: https://powislanska.edu.pl/oferta/studia-licencjackie/ekonomia/.

Finanse i rachunkowość

Podczas studiów na specjalności Finanse i rachunkowość absolwenci omawiają wybrane obszary tematyczne z zakresu:

 • finansów w Unii Europejskiej,
 • projektowania finansów przedsiębiorstwa,
 • inżynierii finansowej,
 • analizy rynku usług finansowych,
 • finansów państwa i samorządu terytorialnego,
 • doradztwa finansowego i podatkowego,
 • rachunkowości zarządczej.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie w specjalności Gospodarowanie zasobami ludzkimi pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 • wyzwań przyszłości w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • polityki i strategii personalnej, a strategii firmy,
 • zarządzania zmianą w organizacji i roli w przechodzeniu przez proces zmian,
 • nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji,
 • efektywnych procesów adaptacyjnych i wdrożenia nowego pracownika,
 • zarządzania kompetencjami i talentami,
 • systemów motywacyjnych,
 • optymalizacji procesów gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • Employer Branding,
 • coachingu i mentoringu,
 • badania i analizy rynku oraz zasobów pracy,
 • outsourcingu funkcji personalnych,
 • systemów IT w zarządzaniu zasobów ludzkich.

Ekonomika transportu

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę niezbędną do kompleksowej analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Podczas nauki omawiane są wybrane tematy:

 • techniczne aspekty transportu,
 • ekonomika transportu,
 • procedury i trendy w transporcie,
 • analiza ekonomiczna w transporcie,
 • bezpieczeństwo drogowe,
 • prawo cywilne, handlowe, socjalne i podatkowe,
 • systemy informatyczne i rozliczenia elektroniczne w transporcie,
 • eksploatacja i zarządzanie środkami transportu drogowego,
 • techniczne normy i aspekty działalności,
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Ekonomia ochrony zdrowia

Specjalność Ekonomia ochrony zdrowia obejmuje ekonomiczną sferę ochrony zdrowia we współczesnej gospodarce. Absolwent tego kierunku będzie potrafił dokonywać kompleksowej analizy sektora, planowania działalności podmiotów opieki zdrowotnej, stosowania narzędzi zarządczych, kontrolowania skuteczności i efektywności działań jednostek opieki zdrowotnej.

Informatyka stosowana

Studia na kierunku ekonomicznym w specjalności Informatyki stosowanej pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej znajomość:

 • technologii chmury,
 • aplikacji opartych o cloud computing wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zintegrowanych systemów informatycznych,
 • systemów bazodanowych w sieciach rozległych,
 • baz danych w zintegrowanych systemach informatycznych,
 • projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych,
 • analizowania i projektowania serwisów www oraz systemów rozproszonych,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • grafiki informacyjnej.

Ekonomia menedżerska

Studenci Ekonomii menedżerskiej zdobywają fachową wiedzę z zakresu:

 • przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • metod optymalizacyjnych w podejmowaniu decyzji,
 • e-gospodarki,
 • ekonomiki sektora publicznego,
 • rozwoju i strategii przedsiębiorstwa,
 • biznes planów,
 • zarządzania projektami,
 • analizy rynku i prowadzenia badań marketingowych,
 • rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • wykorzystywania komputerów w biznesie.

Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych

Powyższa specjalność kierunku ekonomicznego przygotowuje absolwentów do następujących działań:

 • prezentowanie najnowszych osiągnięć w zakresie biznesowego podejścia do zarządzania procesami,
 • inicjowanie nowych trendów w rozwoju techniki i technologii,
 • uświadamianie efektywnego i skutecznego zarządzania procesami gospodarczymi, prowadzącymi do podnoszenia satysfakcji klientów.

Agroekonomia

Specjalność Agroekonomia to kierunek omawiający wybrane obszary tematyczne:

 • ekonomia rolnictw i produkcji zwierzęcej,
 • agroekonomia gospodarstw rolnych,
 • konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym,
 • uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne w rolnictwie,
 • zasady dobrej praktyki rolniczej,
 • rolnictwo zrównoważone,
 • agroturystyka,
 • PROW, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa AMIRR,
 • pozyskiwanie środków UE,
 • system ekologiczny integrowany w rolnictwie i ogrodnictwie,
 • odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych.

Podejmując naukę na jednym z wymienionych kierunków możesz mieć pewność, że zdobędziesz fachową wiedzę i cenne doświadczenie dzięki zajęciom praktycznym. To z kolei pozwoli po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu podjąć pracę w zawodzie lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Już dziś podejmij decyzję i dołącz do rekrutacji w Powiślańskiej Szkole Wyższej, składając dokumenty przez Wirtualny Dziekanat.

Komentarze