Pragmatyzm - zawody dla pragmatyka

PragmatyzmTermin pragmatyzmu kojarzy się nam z kimś, kto działa praktycznie, jest rozsądny i szybko znajduje rozwiązanie danego problemu. To istota tego pojęcia: pragmatyzm obejmuje postawę wobec życia, cechującą się analitycznym myśleniem i szukaniem najlepszego rozwiązania w każdym przypadku.

Czym jest pragmatyzm?

Pragmatyzm jest nurtem filozoficznym, mającym swoje początki na przełomie XIX oraz XX wieku. Powstał w Stanach Zjednoczonych jako odpowiedź na nurty idealistyczne. Pragmatyzm bazuje na antyrealizmie, podkreśla znacznie doświadczania oraz prawdy. Obejmuje realistyczne ocenienie zastanej rzeczywistości oraz podejmowanie aktywności, które są potrzebne i skuteczne. Pragmatycy szukali przede wszystkim rozwiązań danych problemów, uważali, że skoro problem istnieje to musi także istnieć rozwiązanie, które go zniweluje. To myślenie bardzo proste, schematyczne, ale skuteczne w wielu przypadkach.

Zalety i wady pragmatyzmu

Pragmatyzm, jak każdy nurt filozoficzny oraz postawa życiowa, ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety pragmatyzmu

Do mocnych stron każdego pragmatyka zaliczyć można:

 • logiczne myślenie i działanie według planu;
 • umiejętność realnego ocenienia sytuacji;
 • umiejętność analitycznego spojrzenia na problem i znalezienia rozwiązań;
 • zdolność zarządzania grupą, doskonałe umiejętności menadżerskie;
 • sumienność i pracowitość;
 • prowadzenie rozmów w sposób konkretny, bez "lania wody";
 • umiejętność tworzenia celów i ich realizowania;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • konsekwencja w działaniu;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
 • szacunek do tradycji.

Wady pragmatyzmu

Z kolei do wad pragmatyka zaliczyć możemy takie aspekty, jak:

 • potrzeba dominowania, np. w grupie;
 • łatwość do popadania w konflikty z innymi;
 • trudności w efektywnym komunikowaniu się z innymi: pragmatyk może nie do końca wysłuchać drugiej strony, starać się narzucić jej swoje zdanie, źle znosić krytykę;
 • popadanie w pracoholizm;
 • zamiłowanie do rzeczy i wyrobów wysokiej jakości: pragmatyk czasami może jawić się jako osoba próżna;
 • tendencja do nieliczenia się z innymi, możliwy niski poziom empatii;
 • tendencja do widzenia siebie jako lepszych od innych;
 • skłonność do perfekcjonizmu;
 • tendencja do unikania zadań trudnych, gdzie właściwe rozwiązanie nie jest łatwe do znalezienia;
 • szybkie podejmowanie decyzji może skutkować błędami w dokonywaniu wyborów: pragmatycy mogą niedostatecznie przemyśleć niektóre kwestie;
 • możliwe trudności w rozumieniu dzieł artystycznych, niski poziom rozumienia wizji artystycznej;
 • mała elastyczność w działaniu;
 • niski poziom kreatywności;
 • niechęć do snucia wizji, marzeń i planów;
 • tendencja do bycia oschłym, zdystansowanym w kontakcie z innymi ludźmi.

Czy każdy może być pragmatykiem?

Czy każdy z nas może myśleć i działać pragmatycznie? Okazuje się, że to wcale nie takie łatwe, zwłaszcza dla osób, które maja tendencję do perfekcjonizmu. Chcą wszystko robić jak najlepiej, więc trudno im będzie ograniczyć swoje działania i starania do niezbędnego, pragmatycznego minimum. Z drugiej strony z pragmatyzmem problem mogą mieć osoby, które dość beztrosko podchodzą do życia. Dla nich z kolei pragmatyzm kojarzyć się może z lenistwem i będą wykonywać naprawdę niezbędne minimum, przy czym część zadań zaniechają… Dobrymi pragmatykami będą za to osoby mające analityczny umysł, lubiące racjonalizować, logicznie analizować każdą sytuację, nieskore do fantazjowania.

Zawody dla pragmatyka

Kontynuując tematykę z poprzedniej części: jakie zawody będą najlepszym wyborem dla pragmatyka? W jakich profesjach przyda się jego logiczne myślenie, umiejętność analizowania sytuacji oraz skłanianie się ku skutecznym rozwiązaniom? Pragmatyk doskonale sprawdzi się w zawodach, gdzie liczą się umiejętności, wiedza, trzeźwa ocena sytuacji oraz dokładność i szybkość w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Pragmatycy sprawdzą się w branży medycznej, będą doskonałymi lekarzami oraz ratownikami medycznymi. Tutaj nieoceniona okaże się ich umiejętność trzeźwego osądu sytuacji oraz szybkiego podejmowania decyzji, również, a pewnie przede wszystkim pod presją czasu. Mogą również pomyśleć o karierze prawnika, adwokata czy architekta. W tym wypadku przyda się ich umiejętność wyciągania logicznych wniosków oraz szukania prostych, ale właściwych rozwiązań bez zbędnego fantazjowania. Sprawdzą się jako rzecznicy prasowi czy dziennikarze. Pomocna okaże się pragmatyczna ocena sytuacji oraz asertywność i charyzma. Umiejętności pragmatyka przydadzą się także każdemu nauczycielowi i wykładowcy. Będą mogli w tej pracy wykorzystywać swoją wiedzę i zdobyte umiejętności. Warto zastanowić się też nad zawodami informatycznymi. Przyda się pragmatyczne myślenie analityczne oraz umiejętności organizacyjne. Pragmatyk będzie doskonałym menadżerem oraz prywatnym przedsiębiorcą. Tutaj mogą popisać się umiejętnościami z zakresu zarządzania zespołem. Pragmatycy sprawdzają się także w zawodach fizycznych, jak elektryk, mechanik samochodowy czy hydraulik.

Czy warto być pragmatykiem?

Okazuje się, że wiele cech takich ludzi jest bardzo przydatnych w codziennym życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Pragmatycy są asertywni, skoncentrowani na celu, potrafią działać pod presją czasu. Powinniśmy uczyć się od nich zdolności analitycznego osądu sytuacji oraz opanowania, które pomaga im w wielu stresowych sytuacjach. Cechami, które powinni - mimo wszystko - rozwijać, są umiejętność kreatywnego myślenia, otwieranie się na to, co nowe oraz tworzenie planów i marzeń.

Komentarze