Jak rozliczać leasing auta o wartości powyżej 150 tys. zł netto?

Leasing autaWraz z nowymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych leasing samochodów droższych niż 150 tys. zł netto stał się nieopłacalny. Czy aby na pewno? Sprawdź, jak korzystnie rozliczać leasing drogiego auta.

Limity wartości przedmiotu leasingu rozliczane jako koszt

Nowelizacja przepisów podatkowych wprowadzona w życie 1 stycznia 2019 roku ustaliła limity rat leasingowych w kosztach. Zgodnie z limitami leasingobiorca może rozliczać w pełni w ratach samochód osobowy z silnikiem spalinowym i hybrydowym do wartości pojazdu wynoszącej 150 tys. zł netto. W przypadku samochodów elektrycznych limit ten wyniesie 225 tys. zł netto.

W przypadku pojazdów wyłącznie na użytek firmowy wszelkie koszty eksploatacyjne będą mogły być rozliczane z podatku VAT w 100%. Jeżeli auto będzie eksploatowane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, wówczas możliwe będzie odliczenie jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych, a jeżeli w działalności użytkowany będzie samochód prywatny, który nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wówczas przedsiębiorca będzie mógł naliczyć jedynie 20% wydatków związanych z jego użytkowaniem.

Niemniej raty leasingowe, niezależnie od sposobu użytkowania samochodu, będą mogły być rozliczane w 100%.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca weźmie w leasing samochód droższy niż 150 tys. zł netto, będzie mógł odliczyć jedynie pewien procent rat leasingowych odpowiadający różnicy wartości pojazdu i limitu. Przykładowo: leasingując samochód z silnikiem spalinowym o wartości 200 tys. zł netto, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć jedynie 67,26% wszystkich poniesionych kosztów z tytułu części kapitałowej rat leasingowych.

W jaki sposób korzystnie rozliczać leasing samochodu droższego niż 150 tys. zł netto?

Zgodnie z interpretacją KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO) możliwe jest rozdzielenie limitu dla opłat leasingowych i dla amortyzacji przedmiotu leasingu. Leasingowanie auta o wartości większej niż 150 tys. zł netto może być korzystne przy podpisaniu umowy leasingowej ustalającej jak największą kwotę wykupu samochodu z leasingu. W tym temacie należy jednak skonsultować się z księgową lub księgowym, aby dowiedzieć się, jak wygląda przebieg całego procesu.

Ubezpieczenie AC i NNW kosztami bez ograniczeń

Zgodnie z wyżej wymienioną interpretacją KIS do limitu 150 tys. zł zaliczają się wyłącznie ubezpieczenia dobrowolne, gdy podstawą ubezpieczenia jest wartość samochodu. Jeżeli zatem wartość przyjęta na polisach AC mieści się w limicie 150 tys. zł, całą składkę można wliczyć w koszty. Jeżeli koszt ubezpieczeń dobrowolnych przekracza ustalony limit, wówczas koszty składek zalicza się proporcjonalnie.

Autor: www.carsmile.pl.

Komentarze