Mikroekonomia - definicja, omówienie

MikroekonomiaEkonomia dzieli się zwyczajowo na mikro i makroekonomię. Mikroekonomia to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem wyborów człowieka w warunkach, gdy dobra są rzadkie.

Przedmiotem badań w mikroekonomii są przede wszystkim zachowania indywidualne klientów oraz firm, a także diagnozowanie, jakie interakcje zachodzą pomiędzy tymi podmiotami na rynku. Mikroekonomia jako część ekonomii zajmująca siłę ludzkimi wyborami, zajmuje się podejmowaniem decyzji w szerokim rozumieniu. Odpowiada ona na pytania co produkować, czyli jakie dobra i w jakiej ilości są potrzebne oraz do konsumować, czyli jakie dobra i produkty są najlepsze, jakie powinniśmy zakupić przy zasobach, które i tak są ograniczone, aby wartość konsumpcji była jak największa.

Brzmi to dość skomplikowanie, ale można to wytłumaczyć o wiele prościej. Mikroekonomia pozwala nam na ustalenie, jakie dobra powinny być produkowane, aby zaspokoić potrzeby konsumentów oraz jakie dobra należy kupować, aby przy ograniczonych zasobach konsumować jak najlepsze produkty. Mikroekonomia zajmuje się również analizowaniem decyzji, jakie podejmuje jednostka czy firma. Są to wybory dotyczące głównie zakupu jak również wymiany dóbr i usług jak i decyzje dotyczące produkcji określonych towarów.

Mikroekonomia zajmuje się obserwowaniem, jak kształtują się ceny poszczególnych produktów, opisuje i bada zjawiska gospodarcze, które są związane z tymi indywidualnymi decyzjami konsumentów. Działem zainteresowań mikroekonomii są również zależności między nimi. Zajmuje się ona profesjonalną analizą teorii rynku, analizuje zależności, jakie zachodzą pomiędzy popytem na dobra a podażą. Funkcjonowanie rynku jest jednym z głównych celów mikroekonomii. Jeśli między nimi zachodzi równowaga, mówi się o równowadze na rynku. W tej kwestii mikroekonomia jest zainteresowana również problemem optymalizowania popytu i podaży oraz wyborów, jakich dokonują klienci.

Analizy wykonywane w mikroekonomii dotyczą badań dokładnych i szczegółowych wielu aspektów naszego życia, maja również charakter cząstkowy.

  • Co to jest ekonomia?
  • Mikroekonomia i makroekonomia
  • Dobro ekonomiczne

Komentarze