Inwestowanie w akcje sektorów cyklicznych vs. defensywnych

Inwestowanie w akcjeKażdy inwestor posiada własne strategie inwestycyjne. Jedni wolą inwestować w akcje sektorowe, jeszcze inni w spółki MŚP, a kolejni w blue chipy. Strategie inwestycyjne mogą dotyczyć rodzajów spółek, długości inwestycji, tego czy inwestujemy na rynkach lokalnych czy może online na giełdach na całym świecie.

Decyzja o wyborze akcji zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju sektora, w którym działa dana firma. Dwa kluczowe typy sektorów, które często przyciągają uwagę inwestorów, to sektory cykliczne i defensywne. Sektory te są na tyle odmienne, że warto o nich powiedzieć coś więcej.

Czym są sektory cykliczne?

Sektory cykliczne są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą i zmieniają się wraz z cyklami ekonomicznymi. Najczęściej są to cykle dwunastomiesięczne związane z cyklem pór roku, np. budowlany, technologiczny czy przemysłowy. Oprócz tego istnieją dłuższe cykle, np. cykl prezydencki, gdy w okresie wyborów widzimy wyraźne zmiany wartości. Inwestowanie w akcje sektorów cyklicznych wiąże się z większą zmiennością cen, ale może również przynieść większe zyski w okresach wzrostu gospodarczego.

Zalety i wady inwestowania w akcje sektorów cyklicznych

W okresach wzrostu gospodarczego firmy z sektorów cyklicznych mogą doświadczać wzrostu zysków i wartości akcji, co może prowadzić do atrakcyjnych zysków dla inwestorów. Cykle te są na tyle wyraźne, że można przygotować się na wzrosty i spadki wartości. Często cykle wykazują pewne przesunięcie geograficzne. Pory roku występują w innym terminie w różnych częściach świata powodując, że ceny spółek przemysłowych zależą od położenia geograficznego. W tym celu warto wykorzystać możliwości kupowania akcji online i międzynarodowych brokerów. Razem z przesuwaniem się pór roku możemy przenosić nasz kapitał na odpowiednie rynki.

W okresach spowolnienia gospodarczego akcje sektorów cyklicznych mogą być niedocenione, co tworzy okazje inwestycyjne dla tych, którzy są gotowi zainwestować w momencie, gdy ceny są niskie. Pozwala nam to także na granie na spadkach i wykorzystywanie instrumentów pochodnych takich jak opcje czy kontrakty CFD.

W związku z tym, że sektory cykliczne są bardziej podatne na wahania koniunktury, może prowadzić to do gwałtownych wahań cen akcji. Ze względu na powiązania i warunki gospodarcze nie mamy gwarancji, że dany sektor zachowa się podobnie jak w poprzednim roku. W okresach spowolnienia gospodarczego, firmy z sektorów cyklicznych mogą być narażone na spadki zysków i trudności finansowe. Dlatego też wahania cen mogą być większe niż pokazywały to poprzednie cykle

Co to są sektory defensywne?

Sektory defensywne to te, które pozostają stosunkowo stabilne niezależnie od cyklu gospodarczego. Są to zazwyczaj branże, które dostarczają produkty i usługi uważane za niezbędne w każdym okresie, takie jak sektor spożywczy, opieki zdrowotnej czy usług komunalnych. Inwestowanie w akcje sektorów defensywnych może zapewnić stabilność portfela w trudniejszych czasach. Niska zmienność oznacza również niższe ryzyko strat kosztem mniejszej stopy zwrotu lub dłuższego czasu jego uzyskania.

Zalety i wady inwestowania w akcje sektorów defensywnych

Firmy z sektorów defensywnych zazwyczaj pozostają stabilne w okresach spowolnienia gospodarczego, co może pomóc zminimalizować straty dla inwestorów. Przy inwestycji w nie raczej nie spodziewamy się nagłych skoków wartości, co pozwala nam na skupienie się na innych projektach inwestycyjnych. Bardzo często są to globalne spółki, a dzięki handlu akcjami online możemy zainwestować w międzynarodowe i zagraniczne koncerny notowane na giełdach światowych.

Bardzo często inwestowanie w sektory defensywne wykorzystuje się jako ochronę kapitału w okresach, gdy gospodarka przechodzi przez trudności. Dzięki nim nie musimy wycofywać pieniędzy z rynku tylko przechować je na bardziej spokojnym sektorze.

Z racji swojej stabilności firmy z sektorów defensywnych niekoniecznie osiągają tak duże zyski w okresach wzrostu co firmy z sektorów cyklicznych. Inwestowanie w akcje sektorów defensywnych może nie przynieść tak spektakularnych wzrostów wartości portfela jak inwestycje w akcje sektorów cyklicznych w okresach wzrostu gospodarczego. Musimy być przygotowani, że aby osiągnąć duże zyski, musimy inwestować w odpowiednio dłuższym okresie czasu.

Decyzja o inwestowaniu w akcje sektorów cyklicznych lub defensywnych zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych, profilu ryzyka i przybranej strategii. Sektory cykliczne oferują większy potencjał wzrostu, ale również większą zmienność cen. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie inwestowania zmieniać typy spółek w które inwestujemy i np. w okresie niepewności przenieść się ze spółek cyklicznych na spółki defensywne. Pamiętajmy jednak, że każde inwestowanie niesie ze sobą ryzyko i nawet tak stabilne spółki mogą przynieść stratę.