Pożyczka gotówkowa a kredyt - poznaj różnice i podobieństwa

Pożyczka gotówkowa a kredytCo to takiego pożyczka gotówkowa i czym różni się ona od kredytu? Sprawdź, co musisz wiedzieć o obu produktach. Zapraszamy do lektury!

Kredyt i pożyczka gotówkowa - co to takiego?

Kredyt i pożyczka gotówkowa to produkty, które w pewnym sensie równie wiele łączy, co dzieli. Kredyt to zobowiązanie pieniężne, którego udzielić może wyłącznie bank. Zgodnie z prawem bankowym, bank jest kredytodawcą i zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określone środki na określony cel. W ten sposób kredytobiorca uzyskuje moc prawną do korzystania z owej kwoty na określonych w umowie warunkach, a także do spłaty zobowiązania w formie i terminie zapisanych w dokumentacji. Kredyt zawsze jest odpłatny i zawsze jest bezpośrednio związany z działalnością bankową. Dlatego w ofercie banków czeka na ciebie bogaty wybór kredytów, jak na przykład kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe itp. Kredyty gotówkowe możesz natomiast przeznaczyć na dowolny cel.

Umowa o kredyt zawsze jest spisana w formie pisemnej i muszą w niej się znajdować takie informacje jak:

  • strony umowy,
  • waluta i kwota kredytu,
  • cel kredytu (jeśli to kredyt celowy),
  • wysokość oprocentowania,
  • zasady i harmonogram spłaty,
  • koszt całkowity zobowiązania.

Aby uzyskać kredyt w banku, konieczna jest odpowiednia zdolność kredytowa i dobra historia kredytowania w BIK-u.

Pożyczka gotówkowa jest natomiast nieco innym produktem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych. Oczywiście pożyczone dobra lub środki należy zwrócić zgodnie z zapisami umowy. W praktyce pożyczki gotówkowe udzielane przez instytucje pozabankowe zwykle mają cechy kredytu konsumenckiego - sam kredyt jest jednak bardziej sformalizowany i posiada więcej warunków dodatkowych związanych na przykład z jego uzyskaniem.

Kredyt i pożyczka gotówkowa - jakie są różnice i podobieństwa?

Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą różnicą między kredytem a pożyczką gotówkową jest to, jaki podmiot może udzielić tego rodzaju zobowiązania. Jak już wspomniano, w przypadku kredytu jest to wyłącznie bank, w przypadku pożyczki natomiast może być to instytucja finansowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa czy osoba fizyczna. W większości przypadków kredytobiorca musi również określić sposób, w jaki chce wydatkować uzyskane środki. Przy pożyczce gotówkowej nie ma takiego obowiązku, zatem pożyczkobiorca może w dowolny sposób wydać uzyskane środki finansowe. Warto również dodać, że różnice między oboma produktami sprowadzają się również do uregulowania prawnego. W kontekście kredytu stosowne przepisy znajdują się w prawie bankowym, natomiast informacje odnośnie do pożyczek znajdują się w Kodeksie cywilnym. O ile przy zaciąganiu kredytu konieczne jest spisanie umowy i zawarcie w niej wielu istotnych informacji, to przy pożyczce poniżej 500 zł nie ma nawet konieczności spisywania umowy. Obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji występuje tylko w przypadku, gdy ilość pożyczonych środków finansowych lub wartość przedmiotów przekracza tę kwotę. Poza tym z kredytem zawsze wiążą się opłaty, takie jak odsetki czy prowizja, natomiast pożyczka może (ale nie musi) być darmowa. I wreszcie kredytobiorca, otrzymując środki finansowe, nie jest ich właścicielem, a jedynie może nimi dysponować. Przy pożyczce natomiast pożyczkobiorca jest właścicielem uzyskanych środków.

Co łączy zatem oba produkty? Przede wszystkim to, że są sposobami na uzyskanie potrzebnych środków finansowych. W obu przypadkach konieczna jest również spłata zobowiązania zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. A które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne w Twoim przypadku? To musisz już sprawdzić w swojej indywidualnej sytuacji. Jedną z pożyczek pozabankowych jest Pożyczka Gotówkowa w Kasie Stefczyka (RRSO 26,64%), gdzie pod tym adresem https://www.kasastefczyka.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/pozyczka-gotowkowa można skorzystać z wygodnego kalkulatora pożyczki i za pomocą suwaków dopasować ofertę do swoich potrzeb.

Źródła:

  1. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kredyt-a-pozyczka---najwazniejsze-informacje,166,0,2397094.html
  2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/102827,kredyty-gotowkowe,kredyt-a-pozyczka---czym-sie-rozni-kredyt-od-pozyczki,1,1
  3. https://kredytmarket.com/blog/kredyt-a-pozyczka-poznaj-7-podobienstw-i-roznic/
  4. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/kredyt-a-pozyczka-co-warto-wiedziec/chvwhh6

Opracowano na zlecenie partnera, tj. Kasy Stefczyka.

Komentarze

jez89
Ciekawe, bo często same banki promują swoje produkty jako pożyczki a zapewne technicznie są kredytami.