Na czym polega zrównoważony rozwój? Dlaczego jest tak ważny w obecnych czasach?

Zrównoważony rozwójIdea zrównoważonego rozwoju postuluje progres społeczny i ekonomiczny, który odbywa się bez zmniejszenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W centrum zainteresowań teorii zrównoważonego rozwoju znajduje się troska o stan środowiska przyrodniczego oraz zachowanie jego bogactw dla generacji, które nadejdą po nas, dlatego często idea ta bywa również określana jako ekorozwój. Zrównoważony rozwój nie sprowadza się tylko do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na naturę, ale jest to niewątpliwe jego podstawowy cel. Na czym w praktyce polegają działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój?

Czego dotyczy zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska koncentruje się przede wszystkim na zrównoważonej produkcji dóbr i zrównoważonej ich konsumpcji oraz na zrównoważonym gospodarowaniu surowcami naturalnymi. Ograniczenie eksploatacji zasobów nieodnawialnych i odnawialnych oraz redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych ma wspierać m.in. efektywniejszy odzysk surowców na drodze recyklingu. Zdaniem naukowców i specjalistów zajmujących się gospodarowaniem odpadami zrównoważony recykling mógłby w wielu przypadkach zaspokoić w znacznym stopniu zapotrzebowanie gospodarki światowej na deficytowe surowce naturalne. Stąd środowiska najsilniej zaangażowane w promowanie idei zrównoważonego rozwoju, jak np. Stena Recycling - firma zajmująca się recyklingiem odpadów w Europie i Polsce - popularyzują także koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i tworzą nowoczesne rozwiązania z zakresu odpowiedzialnej gospodarki odpadami, która swoimi założeniami idealnie wpisuje się w teorię zrównoważonego rozwoju. W kontekście produkcji zrównoważony rozwój obejmuje również inne aspekty jak np. ograniczenie emisji zanieczyszczeń, projektowanie opakowań ulegających biodegradacji czy optymalizację procesów logistycznych itp. Natomiast konsumentów idea zrównoważonego rozwoju zachęca m.in. do racjonalnych zakupów, rezygnacji z plastikowych produktów jednorazowych czy segregacji odpadów.

Dlaczego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są dziś tak ważne?

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, ilość gatunków fauny i flory zagrożonej wymieraniem czy wreszcie postępujące coraz szybciej zmiany klimatyczne są realnymi groźbami już nie tylko dla losu przyszłych generacji. Wiele negatywnych konsekwencji niefrasobliwej działalności człowieka, którym próbują zapobiec działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, dotyka nas już dziś. Chodzi np. o klęski żywiołowe i towarzyszące im zjawiska głodu i ubożenia. W przypadku ocieplenia klimatu naukowcy również są zgodni: musimy działać już dziś. Podobnie zła sytuacja dotyczy surowców naturalnych - wiele złóż już się kończy, a ich wydobycie staje się coraz bardziej kosztowne i szkodliwe dla ekosystemu.

Komentarze