Czym jest system Business Intelligence?

System Business IntelligenceProwadzenie biznesu to znacznie więcej niż zarządzanie pracownikami i podpisywanie umów z kontrahentami. Analityka biznesowa jest dzisiaj niezbędną składową wszystkich procesów związanych z koordynowaniem pracy przedsiębiorstwa. Analizy danych można dokonywać samodzielnie, ale znacznie lepsze rezultaty daje korzystanie z wyspecjalizowanego oprogramowania do analityki biznesowej. Czym są narzędzia Business Intelligence i kiedy warto po nie sięgnąć?

Czym jest Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence (BI) to środowisko programistyczne zaprojektowane z myślą o dokonywaniu analizy danych płynących z różnych źródeł. Następnie te dane są przetwarzane i wizualizowane w postaci różnego rodzaju dashboardów, wykresów i raportów tak, aby ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych pracownikom oraz członkom kadry zarządzającej. W literaturze oprogramowanie Business Intelligence określa się też niekiedy jako Decision Support Systems, czyli właśnie software wspierający ludzi w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Systemy BI nie tylko ułatwiają optymalizację procesów zachodzących w firmie, ale także umożliwiają zebranie danych i ich integrację w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firma ma możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej, ponieważ decyzje biznesowe podejmuje w oparciu o rzetelne i odpowiednio opracowane informacje bez konieczności czekania na rezultat pracy analityków lub działu IT.

Dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji systemy BI zbierają dane wewnętrzne z innych środowisk informatycznych, np. systemów ERP, WMS lub CRM. Bez specjalistycznej wiedzy można ocenić efektywność poszczególnych procesów, a wszystkie z nich są dostępne na wyciągnięcie ręki w jednym miejscu.

Gdzie wykorzystuje się systemy Business Intelligence?

Nowoczesne narzędzia BI można wykorzystać w każdej firmie, która na co dzień obsługują dużą ilość danych. Typowym obszarem implementacji systemów BI są:

 • firmy produkcyjne;
 • sieci handlowe;
 • przedsiębiorstwa usługowe.

Niezależnie od tego, jakie usługi oferuje lub jakie towary sprzedaje dane firma, dostęp do danych biznesowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesowego. Choć może się wydawać, że z systemu Business Intelligence skorzysta przede wszystkim spółka mająca wiele oddziałów rozmieszczonych na całym świecie, w rzeczywistości możliwość skalowania rozwiązań informatycznych powoduje, że po system BI może sięgnąć każda firma dbająca o aktualność raportów i dostęp do informacji. Jeżeli tylko Twoja firma gromadzi dane sprzedażowe lub biznesowe w systemach informatycznych, możesz wykorzystać oprogramowanie Business Intelligence.

Korzyści płynące wdrożenia systemu Business Intelligence

Zaawansowane narzędzia analityczne to dla kadry menedżerskiej wymierne korzyści w bieżącym zarządzaniu firmą. Surowe dane są prezentowane w sposób zrozumiały dla osoby bez doświadczenia w zakresie analizy statystycznej, więc wnioski z nich może wyciągnąć każdy pracownik. Zautomatyzowana analiza biznesowa oznacza dla firmy:

 • brak konieczności budowania odrębnej hurtowni danych, ponieważ systemy BI wykorzystują własne bazy informacji;
 • możliwość analizowania danych z różnych źródeł w jednym miejscu;
 • dostęp do zróżnicowanych form analizy danych w biznesie, również tych historycznych;
 • korzystanie z oprogramowania wykorzystującego uczenie maszynowe, które adaptuje się do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa;
 • analizę zróżnicowanych zbiorów danych big data, które pozwalają na wyciągnięcie wartościowych wniosków z biznesowego punktu widzenia;
 • łatwe śledzenie KPI przypisanych dla poszczególnych działów poprzez raportowanie efektywności.

Wiele programów Business Intelligence działa w środowisku chmurowym. Dzięki temu łatwo zarządzać dostępem do danych przez użytkownika, a także wizualizować je na różnych urządzeniach w tym samym czasie. Z tego względu systemy BI przynoszą szczególnie duże korzyści firmom działającym w rozproszonej strukturze (wiele oddziałów, hybrydowy tryb pracy). Pełna kontrola nad udostępnianiem danych oznacza też bezpieczeństwo. Gromadzone informacje, które często stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są bezpieczne i nie wpadną w niepowołane ręce.

Jakie funkcje oferuje oprogramowanie Business Intelligence?

Zaawansowana analityka biznesowa przynosi korzyści w wielu różnych obszarach związanych z działaniem przedsiębiorstwa. Czego można oczekiwać od systemów BI?

Analiza finansów

Kontrola finansów to przede wszystkim śledzenie bieżących kosztów, wydatków i przychodów związanych z działalnością gospodarczą. Na podstawie danych płynących z innych systemów łatwo o wyliczenie wskaźników rentowności poszczególnych operacji, a także wskazanie obszarów wymagających usprawnienia lub przebudowy. Obszar finansów to również śledzenie przepływów pieniężnych oraz wolumenu sprzedaży.

Analiza klienta

Zbieranie danych dotyczących klientów pozwala na lepsze dopasowanie procesu obsługi odbiorców. Znajomość ich przyzwyczajeń wspomaga proces podejmowania decyzji dotyczących segmentacji i rodzaju kampanii marketingowych. Przedsiębiorca w ten sposób nie tylko ogranicza wydatki związane z poszukiwaniem optymalnego sposobu dotarcia do klienta, ale także otrzymuje precyzyjną wiedzę dotyczącą tego, co powinien zrobić, aby dotrzeć do nowych rynków i sprzedawać więcej.

Analiza operacyjna

Systemy Business Intelligence pozwalają na zoptymalizowanie procesów produkcyjnych i zwiększenie ich wydajności. Pozwalają na kontrolę stanów magazynowych, czasu produkcji, analizę łańcucha logistycznego, czy obliczenie kosztów związanych z wytwarzaniem dóbr końcowych. Analiza danych w czasie rzeczywistym powoduje, że przedsiębiorstwo pozostaje w ciągłym balansie. Wysoka wydajność produkcji idzie w parze z uzupełnianiem magazynów i sprzedażą na bieżąco. Można zapomnieć o piętrzących się stosach towarów, które oczekują na przetworzenie z uwagi na brak wystarczających mocy produkcyjnych. Każdy proces jest zoptymalizowany.

Analiza ryzyka

Rozbudowane bazy danych BI wyposażają kadrę menadżerską w narzędzie do zarządzania ryzykiem biznesowym. Możliwość tworzenia różnych scenariuszy pozwala przewidzieć najbliższą przyszłość firmy i wypracować najlepsze strategie, sprzyjające aktualnej koniunkturze.

Prognostyka biznesowa

Można powiedzieć, że oprogramowanie BI służy do przewidywania przyszłości. Nowe dane napływające z Business Intelligence w zestawieniu z informacjami historycznymi umożliwiają prognozowanie zapotrzebowania na towary lub usługi w konkretnych okresach. W ten sposób można szybko podejmować decyzję o zwiększeniu lub ograniczeniu produkcji, dopasowując się do sytuacji rynkowej.

Jak wygląda wdrożenie oprogramowania do analityki biznesowej?

Wiesz już, czym jest Business Intelligence, ale jak wygląda jego wdrożenie w praktyce? To dosyć złożony proces, który rozpoczyna się od wyekstrahowania informacji zapisanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Posłużą one jako baza i podstawa do opracowania pierwszych analiz, a także punkt wyjścia do dalszego gromadzenia danych.

Następnie system jest wdrażany na urządzeniach klienta oraz integrowany z już istniejącym środowiskiem, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Gromadzenie danych przez oprogramowanie Business Intelligence odbywa się automatycznie. Dla większości przedsiębiorstw stanowi to ogromne ułatwienie, ponieważ mogą one odciążyć swoich pracowników.

Jakie koszty składają się na implementację systemu BI?

Firma rozważająca wdrożenie Business Intelligence powinna liczyć się z kosztami związanymi z:

 • opłaceniem i utrzymaniem licencji na software;
 • wdrożenie oprogramowania do analizy danych;
 • opłatą abonamentową związaną z utrzymaniem usługi oraz dostępem do helpdesku.

Wiele firm decyduje się także na wykupienie szkolenia pracowników tak, aby tworzenie raportów nie sprawiało im trudności, a obsługa oprogramowania stała się prosta.

Czy wdrożyć system Business Intelligence w swojej firmie?

Firma, która gromadzi dane w różnych formatach, ryzykuje, że wyciągnięcie wniosków na ich podstawie będzie trudne, a decyzje biznesowe - błędne. Aby zapewnić sobie aktualne, rzetelne informacje biznesowe w przystępnej formie, warto zdecydować się na wdrożenie systemu Business Intelligence przez profesjonalistów.

Firma Humansoft wnosi ze sobą 30 lat doświadczenia na rynku usługi IT dla przedsiębiorców. Jej specjaliści wdrożą system BI w przedsiębiorstwie, zagwarantują, że będzie działał on sprawnie i przeszkolą pracowników. Więcej informacji na temat oferty Humansoft znajdziesz na: https://humansoft.pl/business-intelligence/.

Zadbaj o kapitał intelektualny swojego przedsiębiorstwa i wyprzedź konkurencję dzięki oprogramowaniu Business Intelligence dostarczanemu przez najlepszych!

Komentarze