Cyberbezpieczeństwo - czym jest? Ataki cybernetyczne

CyberbezpieczeństwoPostępująca cyfryzacja naszego świata nadal stwarza ogromne możliwości dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, zwiększając jednocześnie ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Popularność handlu elektronicznego oraz rosnąca liczba firm przenoszących swoje dokumenty i dane do chmury sprawiły, że bezpieczeństwo w sieci stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Świadomość i wiedza na temat bezpieczeństwa cybernetycznego jest kluczem do ochrony Twojej firmy - nowej lub istniejącej - przed zagrożeniami związanymi z hakerami.

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo cybernetyczne definiuje się jako sposób, w jaki Twoja organizacja działa w celu zmniejszenia ryzyka cyberataku i jego potencjalnego wpływu na Twoją firmę, poprzez ochronę urządzeń i systemów, z których korzystasz. To również strategia stosowana przez Twoją firmę w celu ochrony zasobów cyfrowych przed włamaniami i atakami cybernetycznymi. Obejmuje ona wykorzystanie technologii, procesów i innych środków kontroli w celu ochrony systemów, urządzeń i danych użytkownika. Ma on na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do danych przechowywanych na urządzeniach fizycznych lub w sieci. Cyberbezpieczeństwo różni się od bezpieczeństwa informacji, które jest znacznie szerszą dziedziną, obejmującą wszystkie aktywa informacyjne, takie jak pliki papierowe.

Znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego

Znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego rośnie w miarę jak smartfony, komputery i tablety stają się jeszcze bardziej niezbędne w naszym codziennym życiu biznesowym i osobistym. Taka łączność i poleganie na narzędziach internetowych w wielu obszarach działalności - od portali społecznościowych i e-mail marketingu po przechowywanie danych pracowników i klientów w chmurze - wiąże się z dodatkową odpowiedzialnością za ochronę tych informacji.

Tendencja do pracy w sieci naraża wiele firm na ryzyko cyberataków. Właściwa świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niezbędna, ponieważ ataki te wciąż się nasilają i stają się coraz bardziej wyrafinowane. Przykładowe skutki cyberataku:

 • utrata danych wrażliwych;
 • straty finansowe z powodu kradzieży;
 • ogromne koszty odzyskiwania skradzionych danych;
 • nadszarpnięcie reputacji;
 • zamknięcie działalności gospodarczej (w poważnych przypadkach).

Dla każdej firmy ważne jest, aby wiedzieć, jak zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Można to ryzyko zminimalizować poprzez np.: zapewnienie bezpiecznych zakupów online - chodzi o to, aby platformy handlu elektronicznego posiadały bezpieczne systemy przetwarzania danych finansowych klientów.

Świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niezbędna nie tylko dla przedsiębiorstw. Większość konsumentów jest świadoma tego, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane przez organizacje. Wdrożenie skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa w Twojej firmie pomaga zdobyć zaufanie i lojalność klientów.

Rodzaje bezpieczeństwa cybernetycznego

Wraz ze wzrostem wykorzystania Internetu, narzędzi online i urządzeń podłączonych do sieci w biznesie, wzrosła również liczba cyberprzestępstw. Bez kompleksowego rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, Twoja firma będzie musiała skupić się na różnych obszarach związanych z jej działalnością, informacjami i ich przechowywaniem online.

Główne rodzaje cyberbezpieczeństwa, na których firmy muszą się skupić, aby zbudować silną obronę:

 • bezpieczeństwo sieci - ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do infrastruktury wewnętrznej, często poprzez wdrożenie przez administratorów sieci polityk obejmujących dodatkowe zabezpieczenia połączeń, zapory sieciowe, szyfrowanie i oprogramowanie antywirusowe;
 • bezpieczeństwo aplikacji - regularne aktualizacje i testy pomagają chronić użytkowane aplikacje przed zagrożeniami;
 • bezpieczeństwo informacji i danych - w sieciach i aplikacjach przechowywane są dane, które wymagają dodatkowej warstwy ochrony;
 • bezpieczeństwo punktów końcowych - w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi ze zdalnym dostępem, jeśli takie istnieją;
 • bezpieczeństwo w chmurze - oprogramowanie zabezpieczające może monitorować i chronić dane przechowywane w chmurze;
 • bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i Internetu rzeczy - smartfony, tablety i inne urządzenia podłączone do Internetu są źródłem kolejnych problemów związanych z bezpieczeństwem;
 • program ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii - każda firma potrzebuje planu awaryjnego na wypadek, gdyby padła ofiarą cyberataku, klęski żywiołowej lub innego zdarzenia zagrażającego cyfrowemu bezpieczeństwu.

Rodzaje ataków cybernetycznych

Istnieją jawne i ukryte rodzaje cyberataków, a oba mają na celu zakłócenie funkcjonowania firmy na różne sposoby. Ponieważ coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z wagi ochrony swoich zasobów i wdrażania szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, hakerzy i cyberprzestępcy opracowują coraz bardziej wyrafinowane ataki. Wiedząc jak najwięcej na ten temat, można lepiej chronić swoją firmę przed takimi atakami.

Pięć najczęstszych rodzajów cyberataków

 1. Malware - złośliwe oprogramowanie, które przełamuje zabezpieczenia systemów w celu zainstalowania w sieci niepożądanego oprogramowania, takiego jak programy szpiegujące, ransomware i wirusy;
 2. Phishing - to złośliwe wiadomości (zwykle e-maile) zawierające złośliwe linki, które po kliknięciu mogą dać dostęp do poufnych informacji;
 3. Denial of Service (DoS) - atakujący zalewają sieć lub system ruchem lub informacjami w celu przeciążenia go i zmuszenia do wyłączenia;
 4. Man-in-the-Middle (MitM) - cyberprzestępcy przerywają ruch w sieci, często pomiędzy niezabezpieczonymi publicznymi sieciami Wi-Fi, aby wykraść poufne dane;
 5. Atak zero-day - rzadziej spotykany, ale coraz bardziej popularny, atak zero-day występuje pomiędzy ogłoszeniem aktualizacji bezpieczeństwa lub poprawki a jej instalacją.

Te różne rodzaje cyberataków mogą dotyczyć wielu firm, od zagrożeń związanych z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi w kawiarni po ataki typu zero-day wymierzone w sprzedawców internetowych.

Porady dotyczące cyberbezpieczeństwa

Dzięki tym wskazówkom przygotuj swoją firmę na ryzyko cyberataku.

 1. Przeprowadź ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym - zidentyfikuj konkretne obszary podatne na zagrożenia w swojej działalności, aby zaplanować reakcję na próbę ataku;
 2. Przeprowadź szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa - wyedukuj swoich pracowników w zakresie najlepszych praktyk postępowania z danymi klientów, korzystania z Internetu, sieci i aplikacji;
 3. Twórz kopie zapasowe wszystkiego w chmurze - bezpiecznie twórz kopie zapasowe plików w chmurze, aby zabezpieczyć się na wypadek kradzieży informacji, dzięki czemu możesz kontynuować pracę;
 4. Chroń wszystkie hasła - upewnij się, że pracownicy używają silnych, unikalnych haseł do różnych kont. Powinny być one wymieniane przynajmniej co trzy miesiące;
 5. Monitoruj swoje urządzenia - zainstaluj oprogramowanie monitorujące i aplikacje zabezpieczające z automatycznymi aktualizacjami oraz skonfiguruj wirtualną sieć prywatną (VPN), z której pracownicy będą mogli korzystać podczas pracy zdalnej.

Wdrożenie solidnej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego pomoże chronić aktywa, finanse i reputację Twojej firmy.

Komentarze