Studia EMBA dla liderów - dlaczego warto zainwestować w swoją edukację?

Studia EMBAŚwiat biznesu wymaga od liderów zarówno bogatego doświadczenia, jak i zestawu konkretnych umiejętności, które bezpośrednio wpłyną na rozwój całej firmy. Dlatego też osoby aspirujące do zajmowania wyższych stanowisk menedżerskich powinny zadbać nie tylko o odpowiednią determinację podczas pracy, ale również ciągłe zdobywanie wartościowej wiedzy. Najlepszą możliwą drogą w tym temacie są oczywiście studia podyplomnowe EMBA! Sprawdź, czym różnią się one od innych kierunków menedżerskich i dlaczego warto się na nie zdecydować!

Dla kogo studia Executive Master of Business Administration?

Executive MBA to studia podyplomowe przeznaczone dla osób już zajmujących kierownicze stanowiska, jednak chcących stale rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania i tym samym dalej wspinać się po szczeblach kariery. Mają one za zadanie dostarczyć słuchaczom zaawansowaną wiedzę i techniki niezbędne przy zajmowaniu wysokich stanowisk związanych z szeroko pojętym zarządzaniem.

Warto zauważyć, że ten typ studiów nie jest dla każdego. Przy rekrutacji najczęściej wymaga się od kandydata znajomości środowiska biznesu, a więc minimum kilkuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub we własnej działalności. Do zdobywania kwalifikacji podyplomowych EMBA niezbędny jest także tytuł magistra, jednak nie koniecznie związany z zarządzaniem.

Studia EMBA

Studia podyplomowe EMBA - co można z nich wynieść?

Studia podyplomowe EMBA mają charakter interdyscyplinarny, co znaczy, że skupiają one w sobie wiedzę z kilku dziedzin okołobiznesowych po to, aby słuchacze mogli poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje o zaawansowane metody stosowane w świecie biznesu. Na zajęciach poruszane są kwestie z zakresu zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, budowania i wdrażania strategii, marketingu, księgowości, analiz rynkowych czy finansów, a także związane z prawem czy psychologią w ujęciu biznesowym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Studia Executive Master of Business Administration charakteryzuje specyficzna formuła opierająca się na case studies. Wiedza przekazywana jest przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w biznesie, a sami studenci mogą wymieniać się między sobą swoimi prywatnymi doświadczeniami. Dlatego też wiedzy, którą można wynieść ze studiów podyplomowych, z pewnością nie znajdziemy w żadnych książkach czy w internecie.

Korzyści z posiadania dyplomu ukończenia EMBA

Oczywiście wiedza i umiejętności, choć najważniejsze, nie są jedynymi korzyściami dla absolwentów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EMBA samo w sobie jest prestiżem i z miejsca otwiera drogę awansu lub zatrudnienia na atrakcyjnym, wysokim stanowisku (np. w zarządzie przedsiębiorstwa). Co więcej, dyplom EMBA pozwala na zajmowanie stanowiska w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA są często uważani za ekspertów i budzą szacunek w globalnym środowisku biznesowym, a ich zatrudnianie prowadzi do przewagi konkurencyjnej na tle reszty rynku. Osoby z dyplomem EMBA mogą także pomyśleć o samodzielnym prowadzeniu szkoleń dla pracowników różnych firm (np. ze skutecznej komunikacji podczas realizacji projektów)(np. ze skutecznej komunikacji podczas realizacji projektów), a także realizować projekty doradcze dla kadr wyższego szczebla.

Możliwość uczestnictwa w tak prestiżowych studiach jest także doskonałą okazją do poszerzenia sieci kontaktów - zarówno w gronie studentów, jak i pracowników uczelni znajdziemy przecież specjalistów z różnych branż, z wysokiej i średniej kadry menedżerskiej. Tego typu znajomości mogą zaowocować nawiązaniem perspektywicznych współprac po zakończeniu studiów.

Studia EMBA

Ile trwają studia EMBA?

W zależności od uczelni różnokierunkowe studia MBA trwają od dwóch do czterech semestrów i kończy je egzamin lub projekt dyplomowy, którego zdanie uprawnia do odbioru dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, czyli weekendowo, co pozwala na ciągłe kontynuowanie pracy podczas nauki.

Często zajęcia na kierunku EMBA odbywają się w języku angielskim, co pozwala na zdobywanie wiedzy również od doświadczonych praktyków spoza granic naszego kraju.

Jakie warunki należy spełnić, aby pójść na studia EMBA?

Aby rozpocząć studia Executive MBA, na początek należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy, a także wnieść opłatę rekrutacyjną. Większość uczelni wymaga także, aby na tym etapie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy umiejętności zawodowe, a także pisemną rekomendację od pracodawcy. Następnie kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej, czy rzeczywiście jest on właściwą osobą do podjęcia studiów. Na koniec pozostaje oczekiwanie na decyzję od uczelni.

Studia EMBA

Studia podyplomowe Executive MBA - podsumowanie

Podjęcie studiów EMBA powinna rozważyć osoba, która posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i pragnie się ona dalej rozwijać. Są to prestiżowe studia dla ludzi biznesu, które otwierają drzwi kariery na wysokich stanowiskach menedżerskich. Program studiów zakłada specjalistyczną wiedzę, obejmującą m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami, księgowość czy finanse. Dyplom ukończenia studiów EMBA daje przede wszystkim przewagę konkurencyjną w świecie biznesu, gwarantując szerokie możliwości podjęcia pracy na wysokich stanowiskach.

Komentarze