Zawód elektronika, czy warto?

ElektronikPostęp technologiczny sprawia, że nie jesteśmy już w stanie obyć się bez elektroniki. Zajmuje ona ważne miejsce w naszym otoczeniu i nie ma chyba takiej sfery życia, w której nie byłaby ona użyteczna. Systematyczny wzrost zainteresowania rozwiązaniami tego typu przyczynia się również do tego, że rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez technika lub inżyniera elektronika. Czy mamy zatem do czynienia z zawodem z przyszłością?

Gdzie może pracować elektronik?

Osoby, które skończą technikum elektroniczne albo studia inżynierskie z zakresu elektroniki, nie powinny mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Co ważne, elektronik nie jest skazany na wykonywanie swoich obowiązków w jednym tylko miejscu.

Osoby, które mogą pochwalić się wykształceniem elektronicznym, najczęściej szukają pracy w zakładach przemysłowych odpowiedzialnych za produkcję różnorodnego sprzętu. Najczęściej są zatrudniane jako operatorzy, mogą być jednak również konserwatorami sprzętu, a także kontrolerami jego jakości. Z zatrudnieniem nie ma jednak problemu również w tych zakładach, które odpowiadają za instalację sprzętu i aparatury elektronicznej, a także w warsztatach naprawczych. Nie brakuje też miejsc w laboratoriach naukowych oraz tych, które są lokalizowane bezpośrednio w zakładach przemysłowych. W tym przypadku konieczne jest posiadanie dużej wiedzy, w zamian można jednak liczyć na pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a często także na duże zarobki.

Jak zostać elektronikiem?

Marząc o pracy w zawodzie elektronika należy liczyć się z tym, że nie jest to zawód dla każdego. W technikach elektronicznych zdobywa się wiedzę zarówno z zakresu wykonywania instalacji urządzeń elektronicznych, jak i ich eksploatacji, nie brakuje jednak zajęć, w czasie których wiedza z zakresu elektroniki łączy się z tą, która dotyczy automatyki i informatyki. W czasie lekcji trudno się nudzić, należy jednak pamiętać o tym, że zdobywana wiedza będzie już wkrótce wykorzystywana w praktyce. Nie można pozwolić sobie na brak sumienności. Owszem, bardzo często można ukończyć technikom jedynie z wiedzą podstawową, braki w wykształceniu utrudnią jednak poszukiwanie wykształcenia, a potem odbiją się na wysokości wynagrodzenia.

Elektronik - zalety i wady

Osoby zatrudnione w charakterze elektronika przyznają, że w ich zawodzie znalezienie pracy nie jest problemem. Nie ma takiej gałęzi gospodarki, która nie wykorzystywałaby urządzeń elektrycznych, można przy tym domniemać, że w przyszłości tendencja ta będzie jedynie wzrastała. Plusem zawodu elektronika jest również profesjonalne podejście do pracownika. Trudno liczyć na pracę "po znajomości", od elektronika oczekuje się bowiem konkretnych umiejętności. Jeśli je posiada - ma prawo spodziewać się, że zwierzchnicy zwrócą na niego uwagę.

Największa wada pracy w tym zawodzie jest często postrzegana również jako jedna z jego największych zalet. Elektronik musi mieć świadomość tego, że przez cały czas powinien poszerzać i uzupełniać zdobywaną przez siebie wiedzę. Jeśli o tym zapomni, na rynku pracy będzie dla niego coraz mniej miejsca.

Autor: www.tatarek.com.pl.

Komentarze

www.techweek.pl
Elementy elektroniczne to bardzo ważne podzespoły wszystkich urządzeń. W takiej sytuacji bardzo warto przyjrzeć się elementom elektroniki, które można spokojnie podzielić na wiele części. Jedną z nich stanowią elementy aktywne. Mowa tutaj o półprzewodnikac h, gdzie do przykładów zaliczymy tranzystory, tyrystory, układy scalone oraz diody. Kolejną część stanowią elementy bierne, czyli rezystory, kondensatory oraz cewki. Więcej w naszym serwisie techweek.pl.