Kim jest menedżer? Role menedżera

MenedżerDzisiaj zrozumienie roli menedżera w organizacji jest ważniejsze niż kiedykolwiek. W epoce, w której technologia cyfrowa dominuje praktycznie w każdym sektorze, dzisiejsi menedżerowie stoją w obliczu rzeczywistości, w której ich rola staje się coraz większa, coraz bardziej rozmyta. Z artykułu dowiesz się kim jest menedżer oraz jakie pełni role.

Absolutna władza i całkowita dominacja to słowa z przeszłości. W jego miejsce należy podjąć się zarządzania partycypacyjnego lub zarządzania wyzwolonego, aby dobrze zarządzać. To normalne, że wielu menedżerów czuje się zagubionych z powodu tych wszystkich zmian - ale dla tych, którzy chcą widzieć pozytywną stronę, jest to również okazja do przemyślenia na nowo swojej roli w firmie jako menedżera.

Kim jest menedżer?

Zamiast mówić "rola menedżera", bardziej właściwe byłoby powiedzenie "rola", ponieważ stanowisko menedżera wymaga przede wszystkim wszechstronności. Menedżer jest trenerem a zarazem swoistym liderem zespołu.

Każda firma opracowuje strategie w celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez menedżerów firmy. Menedżer przychodzi, aby pokierować różnymi zespołami w celu optymalizacji czasu pracy i osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie określonych celów. Cele te mogą się różnić w zależności od sektora działalności lub wielkości przedsiębiorstwa (np. zwiększenie sprzedaży, przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania CRM, analiza stanu bezpieczeństwa wszystkich dokumentów).

Menadżer musi być pomocnikiem - to znaczy, że jest:

  • ekspertem w swojej dziedzinie działalności;
  • dobrym kierownikiem zespołu, który będzie osiągał zadowalające wyniki;
  • pośrednikiem między pracownikami i ułatwia komunikację w ramach grupy.

Role menedżera

Aspekt ludzki znajduje się teraz w centrum nowych kluczowych ról menedżera. Oczekuje się, że kierownictwo skupi się teraz znacznie bardziej na pracy zespołowej. Oczekuje się od nich, że będą zachowywać się bardziej jak lider, niż jak lider w swoich zespołach. Rolą menedżera jest przede wszystkim stworzenie zespołu, jeśli jeszcze nie istnieje. Dla istniejącego zespołu, rolą menedżera jest wspieranie spójności i tworzenie więzi pomiędzy członkami zespołu, w celu stworzenia zgranej grupy.

To właśnie menedżer najlepiej rozumie potrzeby zespołu - jego rola została rozszerzona o pomoc w rekrutacji. Określa profile kandydatów, których chce zatrudnić, biorąc pod uwagę umiejętności wymagane do osiągnięcia celów. Angażując się w rekrutację nowych pracowników, menedżer jest w stanie lepiej zintegrować się z grupą, którą stworzył.

Wraz z postępem technologicznym zmienia się również zarządzanie. Wraz z cyfrową transformacją, rola menedżera jest jeszcze bardziej istotna.

1. Reagowanie na zmiany

Menadżer jest lub nie jest facylitatorem sukcesu zmiany w organizacji. W większości przypadków jest on szefem firmy i to on ponosi odpowiedzialność za mobilizację swojego zespołu. W świecie, w którym dominuje świat cyfrowy, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki i dostosować się do nich.

Zespoły mają dziś coraz więcej obowiązków, ale nie zmniejsza to w żaden sposób funkcji kierownika. Ten ostatni musi umieć przewidywać i optymalnie zarządzać swoimi zasobami.

Musi być bardzo dobrze zorganizowany i mieć dobrą strategię pracy. Dobry menedżer to taki, który umie przewidywać i nie daje się zaskoczyć. Dzięki temu jest w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i racjonalnie zarządzać swoimi zespołami.

2. Opanowanie nowych narzędzi i procesów

Digitalizacja znajduje się w centrum uwagi dzisiejszego społeczeństwa. Telepraca zajmuje coraz więcej miejsca w firmach, a spotkanie robocze może odbywać się za pośrednictwem komputera (wideokonferencja). Wynika to z faktu, że członkowie tego samego zespołu mogą nie być fizycznie razem: podczas gdy jedni pracują w domu, inni mogą być w podróży służbowej.

Może się również zdarzyć, że firma skorzysta z pomocy zewnętrznych usługodawców (zazwyczaj freelancerów), aby pomóc w projekcie. Dlatego ważne jest, aby menedżer mógł śledzić pracę swoich pracowników za pośrednictwem takich platform jak Google.

Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) lub PGI (Progiciel de Gestion intégrée) to pakiety oprogramowania, które ułatwiają zarządzanie wszystkimi informacjami operacyjnymi i usługami przedsiębiorstwa. Elektroniczne zarządzanie dokumentami może być oferowane z ERP. Oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) umożliwia optymalizację analizy i przetwarzania danych klientów. Niezbędne jest opanowanie przez menedżera przynajmniej tych dwóch pakietów oprogramowania, ponieważ obecnie korzystają z nich firmy każdej wielkości.

3. Komunikowanie się

Komunikacja jest jedną z najważniejszych ról menedżera. Celem menedżerskim jest przede wszystkim stworzenie dobrej atmosfery pracy dla efektywnego renderingu. Komunikacja pozwala całej grupie na bieżąco otrzymywać informacje i wspólnie rozwijać się w tym samym kierunku. Kierownik jest pośrednikiem pomiędzy szefem firmy a pracownikami. W ten sposób kierownik przekłada dyrektywy administracji na precyzyjne i zwięzłe cele.

Obecnie istnieje kilka narzędzi, które umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym w zespole. Ważne jest to, że wszyscy są po tej samej stronie. Dlatego wielu menedżerów integruje dziś scentralizowane oprogramowanie do zarządzania danymi.

4. Utrzymanie motywacji

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, rolą menedżera nie jest zaszczepianie motywacji w umysłach swoich pracowników. Ci ostatni dołączają do firmy z pewną motywacją, a rolą menedżera jest utrzymanie tej motywacji poprzez codzienne karmienie jej. Aby utrzymać motywację pracownika, menedżer musi:

  • być w stanie ich wysłuchać, żeby wiedzieć, czego potrzebują;
  • zapewnić im dobre środowisko pracy;
  • zapewnić pracownikowi jasno określony cel;
  • dzielić się z pracownikami rożnymi wartościami, projektami i racją bytu firmy.

5. Zapewnienie postępu całej ekipie

Łącząc spójność zespołu, utrzymanie motywacji, delegowanie zadań w ramach zespołu i budowanie dynamiki zespołu, menedżer z pewnością wykona doskonałą pracę i odpowiednio pokieruje swoim zespołem. Posiadanie menedżera, który dobrze zna swoją rolę i który jest dobrym wykonawcą, pozwala organizacji rozwijać się 10 razy szybciej.

Kierownik nie powinien być zaskoczony postępem. Musi mieć dobrą zdolność do adaptacji, pozwalającą mu na optymalizację zasobów. Musi o tym jak najbardziej poinformować i wprowadzić zmiany, aby pomóc swoim pracownikom w ich zatrzymaniu. To są cechy dobrego przedsiębiorcy.

Rola menedżera pozostaje najważniejsza w firmie. Dobrym menedżerem jest menedżer, który doskonale dostosowuje się do zmian - zwłaszcza tych związanych z transformacją cyfrową.

Komentarze