Czym jest kompletacja zamówień i jakie metody kompletacji wyróżniamy?

Kompletacja zamówieńKompletacja zamówień to jeden z podstawowych procesów logistycznych. W procesie kompletacji wykorzystywane są różne metody, a wybór najbardziej odpowiedniej spośród nich pozwala na sprawne przygotowanie zamówienia do wysyłki oraz zwiększenie efektywności wszystkich związanych z tym procesów.



Kompletacja zamówień - na czym polega?

Magazyny przechowują wiele towarów. Nierzadko są one składowane na dużej powierzchni, a poszczególne grupy towarów posegregowane wedle określonych kryteriów. Po otrzymaniu zamówienia składającego się z kilku towarów, pracownik musi odnaleźć je wszystkie w magazynie oraz skierować do strefy kompletacji.W tym celu wykorzystywane są różne metody kompletacji towarów, które omówimy w dalszej części.

Proces kompletacji musi być odpowiednio zoptymalizowany, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na jego realizację. Dzięki temu można szybciej przygotować towary do wysyłki oraz zagwarantować ich dostarczenie do klienta w odpowiednio krótkim czasie. Głównym celem kompletacji w magazynie jest umieszczenie zamówionych produktów jak najbliżej strefy pakowania, aby odpowiedzialni za ich przygotowanie do wysyłki pracownicy mogli je jak najszybciej zapakować oraz skierować do transportu. Realizowana we właściwy sposób kompletacja towarów znacząco ułatwia pracę pracownikom magazynu, a także pozwala skrócić do minimum czas pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego wysyłką do odbiorcy.

Kompletacja zamówień

Podstawowe rodzaje i wybrane metody kompletacji towarów

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kompletacji - poziomą i pionową. Pozioma polega na składowaniu towarów na podłogach, co pozwala zrezygnować z korzystania z bardziej skomplikowanych urządzeń, które mogą być z powodzeniem zastąpione np. paletami. Kompletacja pionowa polega natomiast na składowaniu towarów na kilku poziomach - najczęściej na regałach. Dostęp do nich jest możliwy przy użyciu specjalnych wózków widłowych, drabin, podnośników i innych bardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów magazynowych.

Istnieją także różne metody kompletacji zamówień. Spośród nich warto wymienić m. in. metodę "pick by light", która polega na wykorzystaniu identyfikacji świetnej w postaci lamp i ekranów do identyfikacji towarów. Kompletacja w magazynie może być realizowana także metodą "pick and pack", która polega na jednoczesnym zbieraniu towarów, przygotowywaniu ich do wysyłki i kierowaniu do strefy wysyłek. Do metod kompletacji należy także "put to light", która pozwala na lokalizację towarów przy pomocy wózków widłowych wyświetlających na ekranach informacje o lokalizacji towaru i miejscu ich dostarczenia oraz "pick by voice" - metoda kompletacji towarów sterowana głosowo.

Kompletowanie towarów jest realizowane przy wsparciu systemów informatycznych, w tym systemów WMS. Ich znakomitym przykładem jest Qguar WMS Pro - system magazynowy firmy Quantum Qguar, który wspomaga obsługę procesów magazynowych. Oprogramowanie to wspiera wszystkie procesy magazynowe - od przyjęcia towaru na magazynie, poprzez jego składowanie i kompletację zamówień aż do ich wysyłki. Oprogramowanie Qguar WMS Pro jest ponadto przygotowane do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji towarów (kody kreskowe, QR, RFID) oraz z technologią Voice.

Komentarze