Wymagania prawne dotyczące zakwaterowania studentów

Zakwaterowanie studentaBez względu na to w jakim lokum finalnie znajdzie się student, właściciel lub dostawca zakwaterowania jest zobowiązany do zapewnienia, że będzie ono zgodne z ofertą i bezpieczne. Dlatego w niniejszym artykule przedstawimy wymagania prawne, których najemca powinien oczekiwać od wynajmującego. Mamy nadzieję, że zawarta tu treść przyda się na przyszłość!

Obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Dostawca zakwaterowania jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nieruchomość jest w pełni bezpieczna dla studentów. Chodzi tu m.in. o:

 • czujniki dymu na każdym piętrze,
 • posiadanie czujnika tlenku węgla, jeśli jest działający kominek lub piec,
 • odpowiednią drogę ewakuacji z posesji, chociażby na okoliczność pożaru,
 • gaśnicę znajdującą się na każdym piętrze,
 • konserwację i coroczną kontrolę urządzeń gazowych,
 • upewnienie się, że sprzęt elektryczny jest bezpieczny.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wszystkie wynajmowane nieruchomości, niezależnie od tego, czy mają najemców studenckich, czy nie, muszą posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC). Certyfikat ten przedstawia ocenę efektywności energetycznej i wpływ nieruchomości na środowisko. Wydajność wpłynie na koszty eksploatacji nieruchomości. Ta musi osiągnąć ocenę EPC co najmniej E.

Zadbanie o depozyt

Większość dostawców zakwaterowania studenckiego pobiera kaucję, zwykle jest to czynsz za jeden miesiąc. Jednak nie mogą po prostu robić tego, co chcą z kaucją - jest ona po to, aby chronić lokum przed uszkodzeniami.

Jeśli wyrządzisz szkody w nieruchomości, wynajmujący pobierze rachunek z twojego depozytu. Jednak wszystko, co zostanie z niego wyciągnięte, musi być uzasadnione dowodami. Kaucja pozostaje zamrożona do czasu, gdy najemcy i wynajmujący dojdą do porozumienia.

Poważne naprawy

Właściciele są odpowiedzialni za większość poważnych napraw w nieruchomości, więc pamiętaj o zgłaszaniu wszelkich problemów tak szybko, jak to możliwe. Odnosi się to do:

 • rur,
 • okablowania,
 • struktury nieruchomości (ściany, okna, dach, drzwi itp.),
 • ogrzewania i ciepłej wody,
 • drenażu.

Zawiadomienie o wizycie

O ile nie jest to nagły wypadek, właściciele i dostawcy zakwaterowania nie mogą odwiedzać lokatorów bez powiadomienia, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Dotyczy to również sytuacji, gdy chcą przeprowadzać oględziny lub organizować naprawy.

Jeśli nie będziesz w pobliżu podczas ich wizyty, masz również prawo poprosić o świadka. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, gdy właściciel bez zgody rezydenta wchodzi do jego pokoju i zagląda do prywatnych rzeczy.

Podsumowanie

Jak widać, student wybierający dom studencki, prywatny akademik, czy stancję nie jest obarczony jedynie obowiązkami, ale również konkretnymi prawami. Jeśli te będą obopólnie przestrzegane, to porozumienie między dwoma stronami będzie na właściwym poziomie. Jest to ważne, tym bardziej że szczególnie młody żak, ceni sobie swobodę i bezpieczeństwo mieszkania.

Komentarze