Weryfikacja JPK dla firm - jak sprawdzić poprawność Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Weryfikacja JPKOd 1 października 2020 roku podatnicy VAT mają obowiązek składać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Zgodnie z wprowadzoną zmianą jeden plik zastąpił składane wcześniej oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT_7K z załącznikami i informację JPK_VAT. Za nieprawidłowości w złożonym pliku Ministerstwo Finansów przewidziało kary. Jak sprawdzić poprawność nowego JPK?

Co zawiera nowy plik JPK_VAT z deklaracją i jak go wysłać?

Wprowadzony jesienią 2020 roku nowy plik JPK_VAT zawiera informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz dodatkowe dane niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_VAT można wysyłać tylko w formie elektronicznej, a podatnicy rozliczają się albo co miesiąc - wówczas składają plik JPK_V7M, albo kwartalnie składając plik JPK_V7K. W drugim wariancie wypełniają w pierwszym i drugim miesiącu każdego kwartału jedynie część ewidencyjną, zaś w ostatnim - część ewidencyjną dla trzeciego miesiąca oraz część deklaracyjną dla całego okresu rozliczeniowego.

Przedsiębiorcy do wysyłania plików JPK_VAT mogą wykorzystać jedno z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, a więc aplikację e-mikrofirma, formularz interaktywny lub aplikację Klient JPK_WEB. Inne rozwiązanie to specjalne programy do JPK dostarczane podatnikom przez firmy zewnętrzne.

Kara za nieprawidłowości

W nowym pliku JPK_VAT znajdują się nie tylko informacje już wcześniej przekazywane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów, ale również bardziej szczegółowe dane dotyczące transakcji. Nowa struktura wymaga więc danych pochodzących z różnych źródeł. Jednocześnie za nieprawidłowości wykazane w nowym JPK_VAT przewidziano sankcje, w tym kary pieniężne o wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji. Dotyczy to tych błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, a więc np. niewłaściwego formatu daty sprzedaży lub też wprowadzenia numeru NIP dostawcy w polu przeznaczonym na numer dowodu zakupu.

Aplikacja do weryfikacji JPK

Pliki JPK tworzone są na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł i często z wielu systemów. Aby uniknąć błędów w przesyłanym do Ministerstwa Finansów Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_VAT, należy więc zweryfikować go nie tylko pod względem technicznym, ale też sprawdzić spójność i zgodność zamieszczonych danych z aktualnymi wymogami podatkowymi.

Wielu przedsiębiorców korzysta ze specjalnych narzędzi do generowania plików JPK_VAT, dzięki którym nie tylko możliwe jest przygotowanie samego pliku w odpowiednim formacie, ale również przesłanie go do Ministerstwa Finansów. Aktualnie dostępne są także aplikacje dla firm przeznaczone do sprawdzania poprawności plików JPK, jak np. weryfikator JKP od PwC - https://store.pwc.pl/pl/produkty/weryfikacja-jpk. Jest to proste w obsłudze narzędzie umożliwiające automatyczne testowanie plików JPK, które jednocześnie wskazuje obszary potencjalnych niezgodności w JPK, minimalizując tym samym popełnienie błędu. Aplikacja oprócz pliku JPK_VAT pozwala zweryfikować również takie struktury, jak JPK_FA, JPK_KR oraz JPK_MAG.

Komentarze