Umiejętność zarządzania czasem w pracy

Umiejętność zarządzania czasem w pracyUmiejętność zarządzania czasem w pracy to bardzo ważna i pożądana umiejętność przez każdego przełożonego w pracy. Ma to ogromny wpływ na postępy i na naszą efektywność. Jak więc umiejętnie zarządzać czasem w pracy?

Jednym ze sposobów zarządzania czasem jest uporządkowanie zadań do wykonania według ich ważności i priorytetów. Zarządzajmy swoim czasem i zacznijmy wykonywać te obowiązki, które mają najważniejszy priorytet. Na koniec dnia pracy zostawmy te, które są najmniej istotne. Metoda ta nazywana jest metodą ABC. Gdzie A stanowią zadania niecierpiące zwłoki, które powinny zostać wykonane "na już" oraz których nie możemy przekazać do wykonania innym osobom. "B" stanowią zadania, które są tymi ważnymi, ale nie priorytetowymi. Takowe mogą poczekać, a czasami możemy zlecić ich wykonanie drugiej osobie - pracownikowi czy zwierzchnikowi. Te, które możemy odłożyć na później są zadaniami "C". Zadania te z łatwością można powierzyć komuś, kto poradzi sobie z nimi bez problemu - sekretarce lub asystentce. Dzięki takiemu podziałowi wykonamy zadania, które musimy wykonać w określonym czasie i które muszą zostać wykonane przez nas samych, a resztę z nich możemy przekazać komuś innemu lub wykonać je sami po zakończeniu tych najważniejszych z grupy A.

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie terminarza, w którym rozpiszemy sobie zadania, które musimy wykonać. Najlepszym sposobem jest rozpisanie kilku dni naprzód i trzymanie się obranego kierunku. W terminarzu możemy dokonywać zmian i nanosić korekty, np. na następny dzień.

Bardzo ważną umiejętnością jest skupienie się na jednej, konkretnej czynności i zadaniu. Bowiem wykonując kilka czynności naraz efektem jest brak wykonanie jakiegokolwiek zaplanowanego zadania. Najlepszym więc będzie zajęcie się jedną czynnością i doprowadzenie jej do końca, a następnie wzięcie się za kolejne zadanie.

Idealny zarządca swoim czasem to ktoś, kto jest konsekwentny w wykonywaniu swoich planów, a na odstępstwa pozwala sobie tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli więc wiemy, że zadanie nam powierzone jest tym priorytetowym i niecierpiącym zwłoki - zacznijmy od niego dzień. Przekładanie zadania sprawa, że tracimy motywację, a tym samym zadanie staje się tym niewykonanym.

Na umiejętne zarządzenie swoim czasem ma również wpływ kwestia taka, jak umiejętność odmawiania innym. Może się zdarzyć, że nie wykonamy powierzonych nam zadań, bo ktoś innych chcąc się nami wyręczyć - prosi nad o przysługę i zrobienie czegoś, co nie należy do naszych obowiązków. Owszem - pomoc innym jest ważna. Natomiast ważniejsze jest zaplanowanie swojego czasu i dążenie do tego, by wszystkie zadania zostały wykonane. Jeśli więc ktoś prosi nas o coś, co uniemożliwi nam zrealizowanie planu - nie bójmy się powiedzieć "nie". Odmawianie to bardzo ważna kwestia, która ma ogromny wpływ na naszą umiejętność zarządzania czasem, a co za tym idzie efektywność.

Najlepszy pracownik to taki, który umiejętnie zarządza swoim czasem i poprzez swoją motywację i działania wykonuje wszystkie swoje działania. Nauczmy się jak umiejętnie wykorzystać swój czas w pracy, a będziemy jednymi z najbardziej cenionych pracowników.

Autor: www.pmq.pl.

Komentarze