Scrum master - ile zarabia i jak nim zostać?

Scrum masterScrum master jest specjalistą, do którego obowiązków należy optymalizowanie działań oraz nadzorowanie zespołu zajmującego się scrumem. Czym dokładnie zajmuje się scrum master, jakich zasad musi przestrzegać oraz na jakie zarobki może liczyć? Na wszystkie te pytania szczegółowo odpowiadamy w poniższym artykule.

Scrum master - charakterystyka stanowiska

Aby we właściwy sposób scharakteryzować zakres obowiązków scrum mastera, w pierwszej kolejności należy zdefiniować, czym jest scrum. Metodykę scrum opracowano w 1986 roku. Jej podstawowe założenie to efektywne podejście do kreowania wizji oraz opracowywania nowych produktów i usług. Scrum opiera się na kilku podstawach, którymi są szacunek, skupienie, zaangażowanie, odwaga czy otwartość.

W scrum niezwykle istotną rolę pełni praca zespołu. Członkowie powinni posiadać zróżnicowane kompetencje, które będą się wzajemnie uzupełniały. Mowa tutaj o umiejętnościach w zakresie programowania, testowania, analizowania oraz projektowania. W zespole scrum znajdują się przede wszystkim developerzy.

Nieodłączną częścią zespołu scrum jest product owner, czyli właściciel produktu. To właśnie on ma wizję na temat tego, jak powinien dany produkt wyglądać oraz wytycza najważniejsze cele strategiczne. Z kolei scrum master jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prac zespołu. Do jego obowiązków należy optymalizacja pracy wszystkich osób a także motywowanie pracowników do zwiększania efektywności.

Jak wyglądają zarobki scrum masterów? Z danych portalu No Fluff Jobs wynika, że scrum masterzy zatrudnieni w ramach umowy B2B mogą liczyć na wynagrodzenia wynoszące 13 440–18 000 PLN netto, zaś pracujący na umowę o pracę zarabiają 10 000 - 16 000 złotych PLN brutto.

Scrum master

Co należy do obowiązków scrum mastera?

Czym dokładnie zajmuje się scrum master? Scrum master jest swego rodzaju opiekunem oraz trenerem zespołu, który odpowiada za motywowanie pracowników i mobilizowanie ich do jeszcze wydajniejszego wykonywania swoich obowiązków. Zakres obowiązków scrum mastera przedstawia się następująco:

  • wsparcie dla całego zespołu w kontekście właściwej organizacji pracy i czasu,
  • komunikacja z zespołem oraz nadzór nad sprawnym przekazywaniem informacji pomiędzy poszczególnymi członkami,
  • identyfikowanie zagrożeń oraz podejmowanie stosownych działań naprawczych, dzięki czemu realizacja projektu nie będzie zagrożona,
  • dbałość o wysoką jakość realizowanego projektu,
  • dbałość o miłą, przyjazną atmosferę w zespole.

Bardzo ważne jest to, by scrum master nie narzucał swoich poglądów wszystkim członkom zespołu. Jego podstawowym zadaniem jest wyciąganie wniosków z poczynionych obserwacji a także na bazie obiektywnych informacji.

Wiele osób popełnia błąd, ponieważ uważa, że scrum master i product owner mają identyczny zakres obowiązków. W praktyce są to dwa całkowicie odmienne stanowiska. W porównaniu z właścicielem produktu scrum master nie przydziela zadań członkom zespołu ani nie podejmuje decyzji w zakresie tego, jakie technologie będą stosowane podczas przygotowywania danego projektu.

Scrum master

Jak zostać scrum masterem?

W pracy scrum mastera bardzo istotne są umiejętności miękki, takie jak wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność wytyczania sobie określonych celów. Wobec kandydatów do tej pracy często wymaga się znajomości programowania. W Polsce istnieją też dwie wyspecjalizowane instytucje - scrum.org i Scrum Alliance, które zajmują się szkoleniem oraz przyznawaniem certyfikatów scrum masterom. Posiadacze takich certyfikatów mają największe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Więcej informacji na temat zarobków specjalistów IT można znaleźć na https://enterthecode.pl/.

Komentarze