Ścieżka zawodowa nauczyciela. Co musisz wiedzieć?

Ścieżka zawodowa nauczycielaZawód nauczyciela obejmuje ścieżki awansu zawodowego. Oznacza to więc, że kariera nauczyciela nie kończy się już po uzyskaniu dyplomu studiów.

Każdy nauczyciel musi - co pewien czas - przystępować do otrzymania kolejnego stopnia awansu. Takie rozwiązanie jest korzystne, bo wiąże się z wyższymi zarobkami oraz szansą na utrzymanie dotychczasowego stanowiska. Osoby zainteresowane w przyszłości nauczaniem powinny wiedzieć, jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego pedagoga i na co konkretnie mogą liczyć.

Ogłoszeń o pracę w charakterze nauczyciela można szukać m.in. na internetowych portalach ogłoszeniowych, można również bezpośrednio w wybranych placówkach edukacyjnych.

Stopnie awansu zawodowego

W 2000 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uznało, że nauczyciele powinni podlegać nieustannemu rozwojowi i kształceniu. Wprowadzono zatem określone stopnie kariery zawodowej nauczyciela, które wymuszają podnoszenie kwalifikacji. Istnieją trzy kroki awansu, podczas których uzyskuje się tytuły: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciel kontraktowy

Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje osoba, która ukończyła studia ze specjalizacją nauczycielską i otrzymała pracę w szkole z początkiem roku szkolnego. Taka osoba rozpoczyna 9-miesięczny staż zakończony egzaminem na wyższe stanowisko, zwany awansem. Podczas tego czasu zostanie jej przydzielony opiekun stażu, który będzie kierował planem rozwoju zawodowego, czuwał nad opracowaniem projektów oraz ukierunkowywał. Oznacza to ciągłe zdobywanie wiedzy na temat zasad działalności szkoły, przepisów BHP, uczestnictwo i organizowanie imprez czy prowadzenie lekcji hospitowanych.

Po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu, dyrektor szkoły może rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne powołując specjalną komisję, która podejmuje się dokonania oceny stażu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciel stażysta otrzymuje awans zawodowy i tytuł nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany

Do uzyskania kolejnego stopnia potrzeba stażu dwóch lat pracy, wówczas dopiero można ubiegać się o tytuł nauczyciela mianowanego. W ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy nauczyciel kontraktowy musi opracować własny plan rozwoju zawodowego i realizować się w pracy szkolnej. Ponownie otrzymuje opiekuna stażu, który wspiera go i ocenia plan rozwojowy. Proces uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego odbywa się podobnie jak w przypadku uzyskania niższego stopnia. Kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel dyplomowany

O ubieganie się o tytuł nauczyciela mianowanego może przystąpić nauczyciel, który co najmniej rok pracuje w stopniu nauczyciela mianowanego. Cały proces odbywa się podobnie, jak w przypadku wcześniejszych awansów i trwa także dwa lata oraz dziewięć miesięcy. Wiąże się to oczywiście z wieloma obowiązkami. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie oznaczało pełen sukces, ponieważ stopień nauczyciela dyplomowanego to już najwyższy poziom awansu przewidywany dla nauczycieli w szkole. Zarobki takich nauczycieli wzrastają nawet do poziomu 3500 zł. Ponadto jest to pewny etat niemal do samej emerytury. Warto więc się starać walczyć o każdy awans, gdyż jest to duży prestiż i gwarancja pracy.

Autor: www.praca-siemianowice.pl.

Komentarze

Jagoda
Warto by aktualizować informacje