Rodzaj umowy o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej a zdolność kredytowa - jaki ma wpływ?

Rodzaje umowy o pracęPosiadanie zdolności kredytowej to ważny element w życiu wielu, zwłaszcza młodych, osób, które posiadają duże potrzeby a nie zawsze mogą je samodzielnie sfinansować z oszczędności w krótkim czasie. Jednym z takich przypadków jest finansowanie zakupu samochodu czy zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania.

W prostych słowach, zdolność kredytowa jest to po prostu zdolność do spłacenia zaciągniętego zobowiązania, wyliczana przez bank na bazie różnych danych na nasz temat. Jeśli zatem bank uzna, że na dany typ kredytu lub wysokość wnioskowanej kwoty nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej, to kredyt ten nie zostanie przyznany, ale bank może też zaproponować inną kwotę kredytu.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Przy obliczaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę elementy należące do dwóch kategorii -ilościowej i jakościowej. W części ilościowej bierze się pod uwagę m.in:

  • Dochód klienta - wysokość dochodów jest kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przez bank. Liczą się jednak nie tylko zarobki, ale i ich źródło. Im stabilniejsze, tym lepiej. W najkorzystniejszej sytuacji są rzecz jasna osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony. Do dochodów klienta zaliczają się również dodatkowe wpływy takie jak dodatki socjalne (500+), wpływy z podnajmu mieszkania, renta czy emerytura.
  • Miesięczne koszty utrzymania - bank sprawdza, ile klient wydaje każdego miesiąca na swoje utrzymanie. Mowa tu o takich wydatkach jak czynsz, opłaty za elektryczność itp. Pod uwagę bierze się także liczbę osób w danym gospodarstwie domowym oraz kwotę przypadającą na jedną osobę.
  • Obecne zobowiązania finansowe - im mniej wszelkich zobowiązań, takich jak inne kredyty, pożyczki, wyrobione karty kredytowe, alimenty itp., tym lepiej dla zdolności kredytowej.

W części jakościowej bierze się pod uwagę m.in.:

  • Sytuację życiową klienta - wiek, stan cywilny, wykształcenie, status społeczny, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i inne czynniki, które w ocenie banku określają stopień ryzyka udzielanego kredytu.
  • Historię kredytową - bank bierze pod uwagę, ile klient miał wcześniej kredytów i pożyczek oraz czy spłacał je terminowo.

Jak liczona jest zdolność kredytowa przez bank?

Część ilościowa, jak sama nazwa wskazuje, opiera się zatem po prostu na analizie liczb. Decydują matematyczne wartości, które mogą być na liczbowej skali. Część jakościowa natomiast ma charakter stosunkowo uznaniowy i jest zależna od ustalonych w banku procedur.

Banki przy ocenie zdolności kredytowej posługują się głównie raportami z Biura Informacji Kredytowej. Znajdują się tam dane dotyczące aktualnie spłacanych kredytów oraz tych zaciąganych w przeszłości. Pozytywna informacja kredytowa jest jak wizytówka albo klucz, który potrafi otworzyć zamknięte drzwi.

Rodzaje umowy o pracę

Różne formy zatrudnienia a zdolność kredytowa

Czy dostaniemy kredyt bez umowy o pracę? Teoretycznie jest to możliwe, ale tak jak pisaliśmy wyżej, osoby posiadające umowę o pracę są w lepszej sytuacji. Pracownicy posiadający umowę o dzieło lub zlecenie są w gorszej sytuacji. Jednakże, oni także mogą otrzymać kredyt. Warto pamiętać także o tym, że im większy kredyt, tym wyższa zdolność kredytowa będzie od nas wymagana. Kredyt gotówkowy albo taki na zakup samochodu będzie z reguły opiewał na mniejszą sumę niż kredyt hipoteczny, który posłuży do zakupu mieszkania.

Zdolność kredytowa przy umowie o pracę

Jak już wspomnieliśmy, umowa o pracę jest najsilniejszym orężem w walce o otrzymanie kredytu. Pamiętać jednak należy, że umowa o pracę może obejmować okres próbny, czas określony oraz czas nieokreślony. Ponadto znaczenie ma to, ile czasu minęło od zawarcia takiej umowy z pracodawcą, a także to, o jaki typ kredytu się staramy. Wiadomo bowiem, że kredyt gotówkowy, opiewający na mniejszą sumę, będzie dostać łatwiej niż długi i duży kredyt hipoteczny.

Pracownicy posiadający umowę na okres próbny mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu. Wiele banków stawia wymóg co najmniej trzymiesięcznego okresu zatrudnienia, a to z reguły ten moment, kiedy umowa na okres próbny przekształcana jest na czas nieokreślony. Z kolei kredyt hipoteczny leży już całkowicie poza zasięgiem osób posiadających umowę na okres próbny. W przypadku umowy na czas określony bank może np. żądać gwarancji przedłużenia umowy, wystawionej przez pracodawcę. Ponownie, największe szanse mają osoby posiadające umowę na czas nieokreślony.

Umowy cywilnoprawne a zdolność kredytowa

Banki nie patrzą przychylnym okiem na umowy cywilnoprawne, ponieważ uznają je za mniej stabilne niż umowy o pracę i nie ma tu większego znaczenia, czy jest to umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące na innych warunkach niż umowa o pracę mają zerową szansę na otrzymanie kredytu.

Banki biorą w tym przypadku pod uwagę to, czy np. umowy o dzieło są zawierane regularnie i - co za tym idzie - czy na konto wpływają co miesiąc odpowiednie środki.

Wynika to z faktu, że brak umowy o pracę automatycznie obniża naszą zdolność kredytową, a co za tym idzie - musimy chwytać się różnych sposobów, aby ją poprawić. Mowa tu właśnie między innymi o stażu pracy.

Kredyt hipoteczny przy umowie cywilnoprawnej także jest możliwy, ale nie we wszystkich bankach. Ponadto, tutaj ponownie powinniśmy wykazać się stabilnością zatrudnienia - choć różne banki stawiają swoim klientom w tym względzie różne wymagania.

Działalność gospodarcza a zdolność kredytowa

Podobnie jak w przypadku umów cywilnoprawnych, podstawową determinantą zdolności kredytowej przy działalności gospodarczej jest czas prowadzenia tej działalności. Oczywiście - im dłużej, tym lepiej.

Jednak własna działalność jest obarczona ryzykiem niestałego poziomu zarobków. Prowadząc własną firmę jesteśmy narażeni na fluktuacje dochodów, a tych banki bardzo nie lubią. Ponadto przed udzieleniem kredytu banki weryfikują, w jakiej kondycji jest branża, w której działa dany klient. Czy jest zagrożona recesją albo kryzysem? Jeśli tak, zdolność kredytowa danego przedsiębiorcy będzie niższa.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą starać się zarówno o kredyt gotówkowy, jak i hipoteczny. Ponownie obowiązuje tu jednak zasada, że kredyt hipoteczny wymaga lepszej zdolności kredytowej, na którą, jak już wiemy, składa się bardzo wiele czynników.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeżeli wiemy już, jakie czynniki wpływają na ocenę naszej zdolności kredytowej, to jakie warunki należy spełnić aby otrzymać kredyt?

Po pierwsze - regulujmy terminowo wszelkie zobowiązania i zaciągnięte kredyty. W momencie aplikowania o nowy kredyt, bank szacuje ryzyko tego czy będzie w stanie odzyskać środki nam powierzone. Przypadki nieterminowanego spłacania pożyczek są ze sobą bardzo powiązane, co oznacza, że jeżeli w ostatnich miesiącach mieliśmy choćby problemy z małym kredytem ratalnym to może się okazać, że bank oceni nas podobnie jak osobę bliską upadłości konsumenckiej. Jeżeli jednak nasza historia kredytowa wykaże, że w przeszłości nie mieliśmy problemu z regulowaniem płatności na czas, bank uzna to za rękojmię solidności spłat w przyszłości. Warto także korzystać z kredytów na drobne rzeczy, a potem bez wysiłku je spłacać, dzięki czemu będziemy mieli w naszej historii więcej „dobrych” spłat.

Banki, jak pamiętamy, biorą pod uwagę także nasze obecne zobowiązania. Aby podwyższyć szansę na otrzymanie kredytu, warto je po prostu zmniejszyć. Spłata poprzedniego kredytu, rezygnacja z karty kredytowej czy mniejsze stałe miesięczne zobowiązania, takie jak rachunek za telefon, czynsz za mieszkanie albo leasing auta - to wyższa zdolność kredytowa która bezpośrednio przełoży się na lepsze możliwości kredytowe w przyszłości.

No i wreszcie: Zadbaj o swoją karierę. Bank może wesprzeć cię w spełnianiu marzeń, ale nie wykona za ciebie całej pracy z nimi związanej. Umowa o pracę zamiast śmieciowej umowy, daje Tobie i bankowi stabilność tak ważną w przypadku długoterminowych umów. Planuj zmiany z uprzedzeniem, gdyż dla banku ważne jest czy przed aplikowaniem o kredyt masz stabilne zatrudnienie.

Warto również rozważyć rozmowę z doradcą kredytowym. Osoba posiadająca duże doświadczenie w bankowości chętnie udzieli nam wskazówek dopasowanych do sytuacji, w której znajdują się nasze finanse.

Szukając kredytu warto sprawdzić oferty w rożnych instytucjach finansowych aby móc porównać warunki jakie należy spełnić aby otrzymać kredyt oraz na jakich warunkach można go otrzymać. Na przykład w Raiffeisen Digital Bank (marka Raiffeisen Centrobank AG) możesz wnioskować o kredyt konsumencki do 150 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem a raty rozłożyć nawet na 120 miesięcy, RRSO 11,99%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.raiffeisendigital.com/pl/pl/index.html.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego rekomendujemy dokładne przeanalizowanie swoich potrzeb finansowych i warunków umowy kredytowej

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu: 44 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 63 566 zł, oprocentowanie stałe 11,38% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 18 966 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 18 966zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 805 zł i ostatnia rata w wysokości 776 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.07.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Komentarze