Poprawa efektywności w pracy - jak zadbać o produktywność pracowników?

Poprawa efektywności w pracyProwadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się nieodłącznie z ogromną odpowiedzialnością, jaka ciąży na właścicielu przedsiębiorstwa. Obejmuje ona nie tylko starania o uzyskiwanie z roku na rok coraz to wyższych dochodów, ale dokładanie wszelakich starań, aby zwiększyć efektywność działania pracowników. To właśnie odpowiednio wykwalifikowana, zgrana, kreatywna, ale przede wszystkim generująca realne zyski grupa pracownicza stanowi fundament do budowania odpowiednio prosperującego przedsiębiorstwa.

Czym jest efektywność pracy pracownika?

W dzisiejszym artykule przedstawimy sposoby, których celem będzie poprawa efektywności pracy, a co za tym idzie zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa i poprawa konkurencyjności firmy.

Zanim jednak przejdziemy do tej kwestii, skupmy się na samej w sobie definicji efektywności. Jest to pojęcie nieodłącznie związane z innym terminem, jakim jest produktywność. Zgodnie z definicją, znajdującą się w Słowniku PWN, produktywność oznacza "wielkość efektu produkcyjnego uzyskanego z danych nakładów".

W praktyce, oznacza to stosunek wykorzystanego czasu, energii, nakładów finansowych czy materialnych do realnych rezultatów, uzyskanych przez firmę. Możemy z tego wywnioskować więc, że im poziom owej produktywności jest wyższy, tym konkurencyjność oraz zainteresowanie usługami danego przedsiębiorstwa wzrasta.

Produktywność a wydajność pracy - czym się różnią?

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy z reguły identycznymi pojęciami, jakimi jest produktywność oraz wydajność pracy. Wbrew pozorom, nie są to terminy tożsame, z tego też powodu nie należy stosować ich zamiennie.

Wydajność to pojęcie o znacznie węższym zakresie, niż ma się to w przypadku produktywności. Wykorzystywane jest ono zazwyczaj wówczas, gdy mówimy o pojedynczej jednostce, a nie całej grupie pracowników. Wydajność dotyczy jednego konkretnego zaufania i mówi o tym, ile pracy dany pracownik wykonał w przeciągu określonego czasu. Przykładem może być sytuacja, gdy kierownik zleca projekt, który musi zostać wykonany w przeciągu kilku godzin.

Efektywność pracy natomiast, obejmuje szerszą grupę osób. Grupa ta produktywna jest wtedy, gdy dochód firmy wzrasta porównywalnie szybciej w odniesieniu do liczby przepracowanych godzin.

Poprawa efektywności pracy w firmie - o tym koniecznie musisz pamiętać!

Efektywność w pracy to jedna z kluczowych kwestii, która bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność firmy, ilość jej potencjalnych klientów, zainteresowanie usługami danego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji jego dochody. Niska produktywność w zespole pracowniczym to problem, z którym zmagają się dziesiątki firm. Warto również zaznaczyć, iż dotyczy on głównie tych nowych, dopiero rozwijających swoje skrzydła na rynku.

Nastawienie na cel

Należy także podkreślić, że efektywna praca to nie tylko zasługa pracowników. W tej kwestii, istotną rolę odgrywa również szef czy kierownik. Jakie kroki należy poczynić, aby zwiększyć produktywność swojej grupy? Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest przede wszystkim przedstawienie celu wykonywanego zadania. Spora część pracowników nie ma w zupełności pojęcia, do czego ma doprowadzić opracowywany projekt czy sporządzany plan.

Jasno określ rezultaty, którymi może być na przykład zwiększenie liczby potencjalnych klientów za pomocą zoptymalizowana witryny internetowej sklepu pod kątem SEO czy wspólne opracowanie planu przedsięwzięcia, mającego za zadanie zwiększyć poziom organizacji.

Motywacja

Motywacja. To właśnie ona przyczynia się do zmiany nawyków, również w środowisku firmy. Dlatego, jeśli chcesz, aby Twój zespół wykonywał więcej zadań w krótszym czasie i przy niższych nakładach finansowych, musisz zadbać o ich motywację do działania.

Najlepszym rozwiązaniem będą oczywiście dodatkowe premie. Pracownik otrzymujący wyższe wynagrodzenie, z pewnością wykona swoją pracę szybciej, sprawniej, ale jednocześnie skuteczniej.

Dostosuj zadanie do umiejętności pracownika

Pamiętaj jednak, że Twoim obowiązkiem, jako kierownika, jest zapoznanie się z mocnymi i słabymi stronami własnego zespołu. Decydując się na powierzenie zadania osobie w zupełności niekompetentnej, jeśli chodzi o daną dziedzinę, z pewnością nie podniesiesz efektywności pracy. Wręcz przeciwnie - zostanie ona wykonana nie tylko powoli, ale również niedokładnie, a nawet może zawierać błędy merytoryczne. Dbając o efektywność pracy nie możesz zapomnieć jeszcze o jednej ważnej kwestii - nie przeceniaj mianowicie ilości wykonanej pracy nad jej jakością.

Komentarze