Niemiecki PIT - jak odzyskać zwrot podatku?

Niemiecki PITRozliczenie podatku i otrzymanie należnego zwrotu wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji podatkowej. Dotyczy to każdego państwa i Niemcy nie stanowią tutaj wyjątku. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy kraj ma swój odrębny system fiskalny, co sprawia, że cała procedura w poszczególnych państwach może wyglądać nieco inaczej. Co trzeba wiedzieć na temat niemieckiego PIT-u, aby szybko odzyskać zwrot podatku? W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane.

Niemiecki PIT - najważniejsze informacje

Niemcy to wciąż jeden z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków do emigracji zarobkowej. Pracując u zachodnich sąsiadów, należy pamiętać o tym, że rozliczenie podatku w tym kraju odbywa się na innych zasadach niż w Polsce. Pierwsza różnica dotyczy terminów składania deklaracji podatkowej. W Niemczech niezbędne dokumenty należy dostarczyć do 31 lipca roku, następującego po roku podatkowym. Drugą istotną kwestię stanowi natomiast fakt, że podatnicy zobowiązani są do ustalenia stawki podatku oraz klasy podatkowej, do której przynależą. W Niemczech funkcjonuje aż 6 klas podatkowych. Są one określane m.in. na podstawie sytuacji rodzinnej i ekonomicznej osoby wypełniającej deklarację. Ważną informacją jest także to, że niemieckie przepisy dopuszczają możliwość składania zeznania podatkowego do 4 lat wstecz.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku?

Podstawowym dokumentem umożliwiającym rozliczenie podatku za pracę w Niemczech jest Lohnsteuerbescheinigung. Jest to niemiecka karta podatkowa, stanowiąca odpowiednik polskiego PIT-11. Wydanie tego dokumentu leży w obowiązku pracodawcy, który powinien go wystawić w terminie do 28 lutego roku, który następuje po rozliczanym roku podatkowym.

Lohnsteuerbescheinigung zawiera informacje o osiągniętych zarobkach w danym roku. W przypadku nieposiadania tego dokumentu można zastąpić go Abrechnung, czyli zapisem odcinka wypłaty za ostatni miesiąc pracy w roku podatkowym, którego dotyczy zwrot. W Niemczech należy wykazać również dochody osiągnięte w Polsce. Niezbędne do tego okazuje się zaświadczenie UE/EOG. Aby było ważne, musi zostać opatrzone pieczątką polskiego Urzędu Skarbowego. W sprawach związanych z dokumentami warto zasięgnąć porady w Biurze Rozliczeniowym TAXOMI.

Do deklaracji podatkowej warto dołączyć również inne dokumenty, ponieważ rozliczenie podatku z Niemiec uwzględnia wiele rozmaitych ulg i odpisów, które mogą korzystnie wpłynąć na wysokość należnego zwrotu. Wśród nich można wymienić dokumenty poświadczające, np.:

  • prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego (rachunki za opłaty z Polski, np. za gaz, prąd, czynsz, internet);
  • koszt dojazdu do pracy;
  • opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do placówki szkolnej;
  • zasądzone świadczenia alimentacyjne;
  • poniesiony koszt recept i usług medycznych;
  • koszty szkoleń i kursów zawodowych;
  • koszty delegacji służbowych.

Jak wygląda niemiecki PIT?

Jeśli rozliczasz się w Niemczech, dobrze, abyś zapoznał się z dokumentem PIT/ZG. Jest to załącznik, służący do rozliczania dochodów uzyskanych za granicą. Należy złożyć go wraz z podstawową deklaracją PIT. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części:

  • Część 1. Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36 (dotyczy podatników, którzy byli zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, a także osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie ze skalą podatkową, a dodatkowo uzyskiwali dochody za granicą);
  • Część 2. Dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36L (odnosi się do podatników, którzy w Polsce prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a dodatkowo uzyskiwali dochód w kraju, dla którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia).

Komentarze