Newsletter - regularny marketing e-mailowy

NewsletterSzeroka koncepcja reklamowa, która skutecznie wiąże klientów z firmą, obejmuje m.in. regularne newslettery. Pomimo wszystkich nowych kanałów marketingu online, takich jak Facebook, Pinterest czy Instagram, regularnie wysyłany newsletter nadal jest ciekawą opcją budowania relacji z klientami.

Czym są newslettery?

Newsletter to nazwa biuletynu w formie elektronicznej rozsyłanego w regularnych odstępach czasu pocztą elektroniczną. Newslettery wchodzą w skład marketingu e-mailowego, który z kolei jest częścią marketingu internetowego.

Newsletter w szczegółach

Newslettery takie jak oferowane np. w Sare: https://sare.pl/blog/e-mail-marketing/newsletter/ są wysyłane do określonych kontaktów za pośrednictwem listy dystrybucyjnej. Osoby te wcześniej zapisały się do newslettera i tym samym wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. We wczesnych latach komunikacji e-mailowej newslettery były zazwyczaj wysyłane w formacie zwykłego tekstu, tak aby można było je poprawnie wyświetlać na dowolnym urządzeniu i dowolnym oprogramowaniu. Obecnie preferowany jest format HTML, ponieważ można go również używać do umieszczania w biuletynie plików multimedialnych, takich jak zdjęcia i filmy. Czasami subskrybent również ma wybór i sam może zdecydować, w jakim formacie chciałby otrzymywać newsletter.

Informacje prawne - single opt-in i double opt-in

Według prawa newslettery są klasyfikowane jako reklama. Oznacza to, że można wysyłać newsletter do użytkownika tylko wtedy, gdy wyraził na to wyraźną zgodę, na przykład zapisując się do newslettera. W praktyce oznacza to, że zanim użytkownik otrzyma newsletter, musi najpierw podać swój adres e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Ten proces nazywa się opt-in.

W przypadku jednorazowej zgody (single opt-in) użytkownik rejestruje się, a następnie otrzymuje pierwszy newsletter. Ta procedura ma kluczowe znaczenie z prawnego punktu widzenia, ponieważ użytkownik może również podać adres e-mail innej osoby. Dzięki temu druga osoba otrzymuje newsletter, mimo że nie wyraziła na to wyraźnej zgody.

W związku z tym ustanowiono procedurę podwójnej zgody (double opt-in). W tym przypadku użytkownik, aby zapisać się do newslettera, wpisuje swój adres e-mail. Następnie otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Newsletter jest wysyłany do użytkownika dopiero po kliknięciu tego linku. Double opt-in chroni firmy przed trudnościami prawnymi, a użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem ich adresu e-mail i niechcianymi wiadomościami e-mail.

Ponadto subskrybenci muszą mieć możliwość wypisania się z newslettera w dowolnym momencie. Tutaj również stosuje się procedurę podwójnej rezygnacji lub procedurę pojedynczej rezygnacji.

Do czego służą newslettery?

Korzystanie z newsletterów może służyć bardzo różnym celom. Wiele firm korzysta z newslettera, aby informować klientów o nowych produktach, usługach i ofertach specjalnych. Ponadto biuletyn oferuje wszystkie możliwości bezpośredniego kontaktu z klientem - może dostarczać informacji o wycofanych produktach, służyć do przeprowadzania ankiet lub zwracać uwagę na specjalne kampanie reklamowe. W międzyczasie często newslettery są uzupełniane o treści redakcyjne, aby zaoferować czytelnikowi rzeczywistą wartość dodaną.

Komentarze