Na czym polega dropshipping bez firmy?

Dropshipping bez firmyDropshipping bez firmy ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej dwukierunkowo: pod względem procesowym i organizacyjno-prawnym. Jest to świetne rozwiązanie dla początkujących sprzedawców, którzy dążą do uzyskania wsparcia w zakresie budowania tzw. łańcucha dostaw (magazynowania, dostarczania towarów), przy jednoczesnym odciążeniu od obowiązków, jakie łączą się z prowadzeniem pełnowymiarowej działalności gospodarczej. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Jakie zalety są z nim związane? Komu dedykowany jest dropshipping bez firmy? Zapraszamy do lektury.

Dropshipping jest formą współpracy, zawiązywaną między sprzedawcą a hurtownią. Sprowadza się ona do ścisłego podziału zadań: sprzedawca dąży do pozyskania klienta na drodze podejmowanych działań promocyjnych, obsługi konsumenckiej i rozpatrywania ewentualnych reklamacji (w tym ostatnim przypadku ciężar może spoczywać również po drugiej stronie, w zależności od indywidualnych warunków współpracy), hurtownia zaś zajmuje się magazynowaniem i wysyłką towarów, co znacznie usprawnia cały proces i oszczędza dodatkowych kosztów po stronie sprzedawcy.

Dropshippingowy model współpracy ukazać można w formie następującego scenariusza zdarzeń:

 • klient składa zamówienie na dany produkt,
 • informacja o złożonym zamówieniu przekazywana jest do hurtowni,
 • wybrany przez klienta towar jest opłacany przez sprzedawcę,
 • hurtowania wysyła towar bezpośrednio do klienta.

Jak widać, jest to proces niewymagający ponoszenia uprzednich, znacznych nakładów na zatowarowanie, budowę lub najem magazynów oraz organizowanie rozbudowanego systemu dostaw. Co za tym idzie, stanowi świetne rozwiązanie dla osób, które dopiero chcą wystartować z własnym biznesem, nie dysponując znacznym kapitałem i wiedzą branżową w zakresie organizacji łańcucha dostaw.

Działalność nierejestrowana - na czym polega?

Działalność nierejestrowana, jak sama nazwa wskazuje, jest postacią działalności gospodarczej, dla której podjęcia nie wymaga się rejestracji w CEIDG i związanych z tym faktem obowiązków, zwłaszcza opłacania składek ZUS. Wprowadzono ją, aby ułatwić przedsiębiorcom rozwinięcie ich pomysłów na biznes, bez konieczności ponoszenia kosztów, związanych z jego prowadzeniem. Daje im to czas na zaistnienie na rynku na tyle, aby uzyskiwać korzyści, pozwalające firmie prosperować. Działalność nierejestrowana niekiedy wykorzystywana jest, w celu podejmowania działalności gospodarczej na niewielką skalę, np. w ramach hobby. Często jednak stanowi przedsmak właściwej działalności gospodarczej, przeobrażając się w nią wraz ze stopniowym zwiększaniem się przychodów, osiąganych przez przedsiębiorcę.

Działalność nierejestrowana - warunki prowadzenia

Nie obyłoby się jednak bez warunków. Brak dodatkowych kosztów i ryzyka, związanych z prowadzeniem docelowej działalności gospodarczej, zależy bowiem od zaistnienia następujących okoliczności:

 • przychody (nie dochody!), uzyskiwane z działalności w żadnym z miesięcy danego roku nie przewyższają 50% minimalnej pensji krajowej (w roku 2021 owe 50% stanowi kwota 1400 zł, podczas gdy w 2022 roku będzie to już kwota w wysokości 1505 zł),
 • w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywano działalności gospodarczej.

Niedopełnienie pierwszego z warunków w trakcie prowadzenia działalności nierejestrowanej wiąże się z koniecznością jej zarejestrowania, z wszelkimi tego konsekwencjami; niedopełnienie pierwszego wyklucza z kolei możliwość prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej już na wstępie.

Zalety dropshippingu bez firmy

O ile spełnione są powyższe warunki, również dropshipping bez firmy ( https://blog.sky-shop.pl/dropshipping-bez-firmy/ ) może przyjąć postać działalności nierejestrowanej. Jest to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, na co składają się:

 1. możliwość korzystania z eksperckiego wsparcia w zakresie zatowarowania, magazynowania i transportowania,
 2. automatyzacja procesów logistycznych, przyspieszająca czas obsługi klienta,
 3. brak konieczności ponoszenia uprzednich, znacznych kosztów,
 4. możliwość skupienia się na działaniach znajdujących się w zakresie własnych kompetencji,
 5. brak konieczności dopełniania formalności, związanych z prowadzeniem pełnowymiarowej działalności gospodarczej,
 6. brak konieczności opłacania składek ZUS,
 7. brak ryzyka nadmiernych strat finansowych w razie niepowodzenia biznesu,
 8. możliwość przemianowania nierejestrowanej działalności w tę pełnowymiarową wraz z rozwojem biznesu,
 9. możliwość rozwoju działalności bez dodatkowej presji, co może przełożyć się na uzyskiwane rezultaty.

Komentarze