Na czym polega Business Intelligence (BI) - analityka biznesowa?

Analityka biznesowaBusiness Intelligence, czyli BI jest jednym z procesów leżących u podstawy budowy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją przewagę nad konkurencją na wiele sposobów. Atrakcyjne ceny, szerszy asortyment, lepsza jakość obsługi, dodatkowe bonusy - to wszystko jest w stanie sprawić, że na daną ofertę zdecyduje się więcej zainteresowanych.

Budowa konkurencyjności w wielu przedsiębiorstwach bazuje obecnie na wykorzystaniu Business Intelligence, czyli w skrócie BI. Business Intelligence to analityka biznesowa, która niesie ze sobą szereg korzyści zarówno w mniejszych, jak i w większych przedsiębiorstwach. Czym dokładnie jest BI i jak można zacząć stosować Business Intelligence w przedsiębiorstwie?

Czym jest Business Intelligence - analityka biznesowa?

Analityka biznesowa, czyli Business Intelligence to określenie procesu przekształcania posiadanych danych w informacje, a następnie w wiedzę, która może być użyta do podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W czysto biznesowym rozumieniu Business Intelligence można również zdefiniować jako połączenie odpowiednich aplikacji, baz danych oraz architektury systemu, które wspólnie pozwalają na prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym, a także przekształceń, które dostarczają wiedzę dla biznesu.

Korzyści wynikające z wdrożenia BI:

  • pełny wgląd w różne informacje
  • proste i szybkie tworzenie raportów
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji przy realizacji złożonych celów
  • zmniejszenie ryzyka związanego z działalnością
  • określenie działań przynoszących zyski i stanowiących niepotrzebne koszty

Dane - podstawa skutecznych procesów Business Intelligence

Aby procesy w zakresie Business Intelligence można było realizować skutecznie, konieczne jest posiadanie odpowiednich danych.

W kontekście BI mowa wtedy o tak zwanych hurtowniach danych - rodzaju baz danych, które są zorganizowane i zoptymalizowane, na przykład w zbiory tematyczne. Hurtownia danych pozwala na ujednolicenie oraz powiązanie danych w różnych systemach informatycznych firmy, a także pozwala na korzystanie z różnych systemów Business Intelligence.

System Business Intelligence generuje wtedy raporty lub wylicza tak zwane kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa - na ich podstawie można następnie stawiać hipotezy i weryfikować je przez posiadane dane, w tym także szczegółowe "przekroje danych". W tym celu stosuje się narzędzia analityczne takie jak:

  • OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) - oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, na przykład przy analizie trendów sprzedażowych, analizach finansowych
  • eksploracja danych - służy do odnajdywania prawidłowości w danych zebranych w hurtowniach danych

Inne procesy wykorzystywane przez BI to eksploracja procesów, systemy ekspertowe, sieci neuronowe czy też algorytmy genetyczne.

Dzięki temu Business Intelligence wspiera podejmowanie ważnych decyzji w przedsiębiorstwie, zmniejszając ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Business Intelligence - wsparcie dla menedżerów i innych specjalistów

Rozwiązania informatyczne oferowane w zakresie Business Intelligence zapewniają skuteczne wsparcie dla menedżerów, a także dla innych specjalistów, którzy zajmują się analizami oraz strategią w przedsiębiorstwie.

Stosuje się wtedy takie rozwiązania jak Business Activity Monitoring (BAM), które umożliwiają podgląd i przetwarzanie świeżo napływających danych na bieżąco.

Stosowane wówczas techniki prezentacyjne dobierane są w zależności od oczekiwań i potrzeb użytkownika. Najczęściej wykorzystują one wizualne metody przedstawienia danych - w postaci obrazkowej, aby zwizualizować dane liczbowe przez tak zwane kokpity menedżerskie.

Oprogramowanie wspierające Business Intelligence

Aktualnie do dyspozycji przedsiębiorstwa mają szeroką gamę programów wspierających prowadzenie analiz biznesowych w ramach Business Intelligence.

Ich głównym celem jest wówczas prostsze i skuteczniejsze zarządzanie, analiza i modelowanie, a także możliwość publikacji oraz udostępniania danych.

Autor: www.powerbi.pl.

Komentarze