Model biznesowy - czym jest? Tworzenie modeli biznesowych

Model biznesowyZa każdym razem, gdy zakładane jest przedsiębiorstwo, w sposób świadomy lub nieświadomy wybiera się określony model biznesowy, który opisuje projekt lub ogólną strukturę stosowanych przez nie mechanizmów tworzenia, dostarczania i otrzymywania wartości. Istotą modelu biznesowego jest zdefiniowanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwo dostarcza swoje dobra klientom, zachęca klientów do płacenia należności i przekształca te płatności w zysk.

Czym jest model biznesowy?

Model biznesowy to próba podejmowana ze strony kierownictwa, dotycząca postawienia hipotez odnośnie zainteresowania klienta - tego, czego chcą, jak tego chcą i jak przedsiębiorstwo może się zorganizować, aby jak najlepiej zaspokoić te potrzeby, otrzymać za to wynagrodzenie i osiągnąć zysk. Zrozumienie istotnej roli, jaką odgrywa model biznesowy w prowadzeniu działalności może być ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia pożądanego rezultatu, jakim jest sukces.

Jednym z podstawowych elementów dobrego modelu biznesowego jest z wgląd w naturę klienta, jego motywacje. Dobrze przeprowadzone działanie zazwyczaj kończy się bogatym strumieniem zysków. Do określenia modelu biznesowego używa się też pojęcia "logika firmy". Model biznesowy jest odzwierciedleniem realizowanej przez firmy strategii. Jest niezbędny dla każdej odnoszącej sukcesy organizacji, czy to nowe przedsięwzięcia lub uznanego już na rynku gracza.

Jak stworzyć własny model biznesowy?

Każdy przedsiębiorca musi zadać sobie kilka podstawowych pytań:

 • Kim jest klient?
 • Co ceni sobie klient?
 • Jak chcemy na tym zarobić?
 • Jaka jest podstawowa logika ekonomiczna, określająca w jaki sposób możemy dostarczać klientom usługi po odpowiednich kosztach?

To fundamentalne podstawy. Bez tego typu samowiedzy trudno o dobrze prowadzoną działalność. Modelowanie biznesowe to w pewnym wymiarze odpowiednik metody naukowej: zaczynasz od pewnej hipotezy, którą następnie testujesz, stale korygując później jej detale.

Trzeba się przygotować na to, że zyski mogą przyjść po czasie. Nie jest to powód do tego, by już na początku prowadzenia firmy spisywać ją na straty. W większości firm koszty poprzedzają przychody: zanim ktokolwiek będzie mógł kupić Twój produkt, musisz go zbudować i dopłacić. Przyszłe zyski są ważne nie tylko ze względu na nie same, ale także dają ci informację zwrotną odnośnie tego, czy twój model działa. Rolą menadżera jest monitorowanie, czy wszystkie elementy opracowanego systemu wpasowują się w działającą całość.

Współczesne modele biznesowe

W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na innowacyjne modele biznesowe w różnych obszarach gospodarki. Nowe rozwiązania są co prawda stosowane głównie w gospodarce cyfrowej, ale różnego typu innowacje w strategiach biznesowych są coraz ważniejsze również na innych rynkach takich jak przemysł wytwórczy. Wyróżnia się kilka podstawowych modeli biznesowych:

 • maklerski,
 • reklamowy,
 • informacyjny,
 • handlowca,
 • producenta,
 • afiliacyjny,
 • wspólnotowy.

Każdy z nich sprawdza się w zależności od określonego typu działalności. Modele te mogą być różnie konfigurowane w celu opracowania modelu biznesowego najlepiej dopasowanego do potrzeb konkretnej firmy.

Podstawowe elementy modelu biznesowego to:

 • strategia,
 • zasoby strategiczne,
 • relacje z klientami,
 • wartości sieciowe.

Tworzenie modelu biznesowego przypomina zatem pisanie nowego rozdziału w dobrze znanej już historii - wymaga kreatywności. Na pewnym poziomie wszystkie nowe historie są wariacjami starej. Także w biznesie, przeróbki podstawowych tematów uniwersalnych pozwalają na stworzenie nowej jakości. Tak naprawdę, wszystkie nowe modele biznesowe to tylko różnice w pewnym ogólnym łańcuchu wartości leżącym u podstaw wszystkich firm.

Komentarze