Kształcenie zawodowe - perspektywa dla pracodawców na zdobycie wykwalifikowanych pracowników

Kształcenie zawodoweRynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Wciąż obserwujemy różne tendencje: tzw. rynek pracownika, moda na staże, powierzanie rekrutacji firmom zewnętrznym, zbyt szerokie lub zbyt wąskie specjalizacje. Obok tych trendów rozwija się niezwykle istotny dla pracodawców sposób na zatrudnienie pracowników - dualne kształcenie zawodowe. Przyjrzyjmy się, czym charakteryzuje się ten system.

Na czym polega kształcenie dualne

Jest to nowoczesny rodzaj kształcenia zawodowego. Do sukcesu tej formy nauczania potrzebne są trzy zaangażowane strony układu: firma, szkoła i uczniowie. Kształcenie dualne polega na bliskiej współpracy wymienionych instytucji oraz młodych osób, które chcą się uczyć danego zawodu. Firma i szkoła podpisują porozumienie, na mocy którego powstaje tzw. klasa patronacka. Współtworzą program zajęć łączący lekcje teoretyczne z intensywną praktyką, która odbywa się w murach przedsiębiorstwa pod okiem najlepszych specjalistów. Realizując umowę, szkoła prowadzi lekcje stacjonarne, a instruktor praktycznej nauki zawodu - wykwalifikowany specjalista z zapleczem pedagogicznym - dba o postępy w zajęciach praktycznych. Proporcjonalny podział między zajęciami szkolnymi i praktykami sprawia, że uczniowie bardzo szybko wdrażają się w obowiązki, system i kulturę pracy w przedsiębiorstwie. Od samego początku mają okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec branży, poznać ją od środka. Jednocześnie pracodawca może poznać młodych ludzi, wykwalifikować ich zgodnie ze swoją specjalizacją i zaproponować pracę po zakończeniu nauki.

Co zyskuje pracodawca

Jak widać, kształcenie dualne to świetny sposób na stosunkowo szybkie i sprawne nauczenie zawodu oraz przede wszystkim skorzystanie z potencjału młodych, zaangażowanych osób, które chcą pracować w branży. Jest to układ win-win - uczeń otrzymuje świetne wykształcenie i propozycję pracy, a przedsiębiorca nie traci swoich zasobów na rekrutację, jednocześnie buduje zaufany zespół i wspiera lokalny rynek pracy. Tym samym podkreśla swoją pozycję, udowadnia, że jest godny zaufania i że zależy mu na rozwoju, który jest efektywny dla wszystkich: dla branży, młodych kandydatów na zawodowców, dla lokalnej szkoły i całej społeczności.

Jak zorganizować kształcenie dualne w swojej firmie

Żeby móc zacząć pracować z uczniami, wspierać szkołę w kształceniu zawodowym i planować zatrudnienie absolwentów, trzeba określić swoje oczekiwania - w tym zadaniu chętnie pomoże Edunet Poland.

Edunet Poland to centrum doradztwa ds. kształcenia zawodowego działające w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pomagamy odkrywać nową jakość kształcenia i zatrudniania pracowników. Organizujemy wszystkie formalności i pomagamy w znalezieniu partnerów. Po rozpoczęciu całego procesu angażujemy się w dalszy sukces projektu: zajmujemy się promocją powstałej klasy patronackiej i kształceniem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dzięki kompleksowej opiece skutecznie wspieramy firmę w kształceniu wykwalifikowanych pracowników.

Komentarze