Jaka jest różnica między faktoringiem cichym a ukrytym?

Faktoring jawnyFaktoring cichy określany jest również jako ukryty lub tajny. Sama usługa jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które nie uzyskują należności od swoich kontrahentów, lub tych, które nie są w stanie opłacić faktur z krótkim terminem ważności. Dzięki takim rozwiązaniom firma może wyjść z twarzą z całej transakcji i budować pozytywne relacje biznesowe z innymi podmiotami na rynku.

Czym jest faktoring cichy?

Faktoring cichy to przede wszystkim sposób na zachowanie przez firmę płynności finansowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie opłacić faktury. Inną sytuacją, w której można skorzystać z faktoringu, jest brak wpłat od kupujących. Oznacza to zamrożenie finansów i brak kapitału na dalsze inwestycje i rozwój działalności.

W przypadku usługi tajnej lub inaczej ukrytej kontrahent nie jest świadomy, z jakiego źródła finansowana jest płatność, którą otrzymuje. Na taką opcję decydują się zazwyczaj ci przedsiębiorcy, dla których ważne jest zachowanie pozytywnych relacji handlowych i biznesowych. Wykorzystuje się ten sposób również wtedy, gdy kontrahent nie wyraża zgody na cesję płatności na inny podmiot. Więcej informacji na temat faktoringu ukrytego można znaleźć pod adresem https://finansowaniefaktur.pl/blog/faktoring-cichy-a-ukryty.html.

Jakie zastosowanie ma faktoring ukryty?

W zależności od sytuacji, w której się znajdziemy, będziemy mogli skorzystać z różnej opcji faktoringu. Istnieje możliwość wykorzystania kilku opcji jednocześnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Bardzo popularne jest rozwiązanie, w którym faktor nie przejmuje odpowiedzialności dłużnika za jego płynność finansową i wypłacalność.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu cichego/ukrytego?

Korzystanie z usługi faktoringu wierzytelności jest jeszcze mało popularne wśród przedsiębiorców. Wielu z nich kieruje się obawami, a niektórzy nie mają pojęcia o takiej możliwości. Istotna jest również strategia, na której opieramy cale prowadzenie biznesu. Dla większości branż, szczególnie produkcyjnej, najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej. Faktoring cichy daje taką możliwość i pozwala kreować pozytywny wizerunek płatnika.

Płynność finansowa to konieczność dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego wypłacalności. Aby podjąć dobrą decyzję, warto dokonać analizy przedsiębiorstwa, jego potrzeb i wydatków. Wówczas okaże się, czy korzystanie z faktoringu jest nam potrzebne i przyniesie wymierne korzyści.

Czym jest faktoring jawny?

Faktoring jawny to przede wszystkim niższa cena usługi niż korzystanie z opcji ukrytej. Firma faktoringowa przyjmuje w tym przypadku znacznie mniejsze ryzyko finansowe. Jest to również najpopularniejsza forma stosowania usługi. Faktorant musi posiadać jedynie zgodę na cesję usługi, która otwiera drogę do skorzystania z zewnętrznego finansowania. Faktor zajmuje się w tym przypadku pełną obsługą administracyjną całego procesu, za co pobiera należne wynagrodzenie dołączone do kwoty zwrotu należności odsetek.

Komentarze