Jak zaplanować urlop pracując w Niemczech? Lista dni wolnych od pracy

Dni wolne od pracyWiele osób ze względu na lepsze warunki zatrudnienia podejmuje pracę w Niemczech. Jednak każdy pracownik potrzebuje również urlopu. Dotyczy to zwłaszcza kierowców ciężarówek, którzy często są w trasie przez większą część roku. Jak zaplanować urlop pracując w Niemczech? Poznajcie listę dni wolnych od pracy.


Dni wolne od pracy Niemcy 2022

W 2022 r., jak co roku, każdy pracownik w Niemczech, w tym zawodowy kierowca, zatrudniony w niemieckiej firmie ma do wykorzystania ustawową liczbę dni urlopu bądź proporcjonalną do przepracowanych dni w ciągu tygodnia pracy. Oprócz tego, podobnie jak w Polsce, są dni wolne od pracy w Niemczech. W 2022 r. było już 6 dni wolnych od pracy (Nowy Rok - 1 stycznia, Wielki Piątek - 15 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny - 18 kwietnia,  Święto pracy - 1 maja, Wniebowstąpienie Pańskie - 26 maja i Zesłanie Ducha Świętego - 6 czerwca). Pozostały jeszcze 3 dni ustawowo wolne od pracy, a mianowicie 3 października - Dzień Zjednoczenia Niemiec, a także 25-26 grudnia, czyli Pierwszy i Drugi Dzień Bożego Narodzenia. Trzeba wiedzieć, że poza świętami obowiązującymi w całych Niemczech, również poszczególne landy mają swoje święta, które są dniami wolnymi od pracy. Liczba powyższych 9 dni wolnych od pracy obowiązuje w landach takich jak: Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Brema, Berlin i Hamburg. Z kolei w Bawarii podobnie jak w Polsce jest aż 13 dni wolnych od pracy. Poza wyżej wymienionymi są to: 6 stycznia - Święto Trzech Króli, Boże Ciało (święto ruchome - w 2022 przypadło 16 czerwca), Wniebowzięcia Maryi Panny - 15 sierpnia, Wszystkich Świętych - 1 listopada. W landach, gdzie dominuje wyznanie protestanckie jak Brandenburgia obchodzone jest Święto Reformacji 31 października 2022 r. W tym dniu wolne od pracy obowiązuje jeszcze w landach takich jak: Turyngia, Maklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonii, Saksonii-Anhalt. W Saksonii jest 11 dni wolnych od pracy. Poza wspomnianymi 9 świętami i Świętem Reformacji, dodatkowo wolny jest to jeszcze Dzień Pokuty, który przypada 16 listopada 2022 r.

Dni wolne w Niemczech a ustawa o czasie pracy

Warto wiedzieć, że dni świąteczne nie pomniejszają puli dni urlopowych, jeśli pracownik złożył wniosek o urlop w okresie okołoświątecznym. Zgodnie z art.9 ustawy o czasie pracy w Niemczech nie zatrudnia się pracowników w niedzielę i święta państwowe od godz. 00 do 24.00. Wyjątki od tej zasady przewidziano dla: pracy zmianowej, pilotów, kierowców, służb ratowniczych, straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych. Zatrudnienie do pracy w niedzielę pomimo zakazu obliguje pracodawcę do wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w ciągu dwóch tygodni, licząc dzień podjęcia zatrudnienia. Jeśli święto państwowe wypada w dniu roboczym, odebranie dnia wolnego powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni od tego dnia. Warto pamiętać, że wolne dni w Niemczech nie przypadają wszędzie, bo często zależne są od danego landu. 9 dni wolnych obowiązuje w całym kraju, natomiast 4 dodatkowe święta przypadają w landach, gdzie dominującym wyznaniem jest rzymskokatolickie, a 2-3 inne związane z kościołami protestanckimi.

Urlop dla kierowcy ciężarówki za granicą - co warto wiedzieć o urlopie w Niemczech?

Każdego pracownika interesują dni wolne od pracy. Niemcy to kraj federalny, gdzie w poszczególnych landach liczba dni ustawowo wolnych może się różnić. Jednak jeśli chodzi o urlop, to każdemu pracownikowi pracującemu w systemie 6-dniowym, niezależnie od ilości przepracowanych godzin przysługują 24 dni urlopu. Z kolei osobom pracującym w systemie 5-dniowym, także niezależnie od przepracowanych godzin przysługuje ustawowo 20 dni wolnych od pracy. Warto jednak wiedzieć, że pracodawca może zapewnić większą liczbę dni urlopu w ramach umowy o pracę (der Arbeitvertrag) albo zbiorowego układu pracy (Tarifvertrag). Jeżeli pracuje się mniejszą liczbę dni, to można obliczyć ilość ustawowego urlopu, wiedząc czy w danym zakładzie obowiązuje 5-dniowy czy 6-dniowy tydzień pracy. Gdy pracuje się 4 dni w ramach systemu 6-dniowego, to należy obliczyć urlop mnożąc 24x4 i dzieląc przez 6. Analogicznie wykonuje się obliczenia dla mniejszej ilości dni przepracowanych w ramach tygodnia pracy. Pracodawca może odmówić urlopu tylko w szczególnych przypadkach, np. wzmożonych zamówień, czy wtedy gdy pierwszeństwo mają osoby wychowujące dzieci. Niewykorzystany urlop można wykorzystać w kolejnym roku. Jeżeli szukacie pracy jako kierowcy zawodowi w Niemczech, to agencja pracy Dungito stale ich poszukuje.

Znając ustawowe dni wolne od pracy w Niemczech czy danych landach, a także swoje prawo do urlopu można zaplanować swój wypoczynek. Nie należy rezygnować z prawa do urlopu. Wypoczęty pracownik, to bardziej produktywny pracownik.

Komentarze