Jak studia MBA mogą pomóc ci w rozwoju własnego biznesu?

Studia MBAStudia MBA są uważane za kuźnię kadr międzynarodowych korporacji. Uczestnictwo w programie MBA może być jednak także niezwykle przydatne dla osób, które prowadzą firmę lub dopiero planują otwarcie własnego biznesu - i to nie tylko ze względu na wiedzę, jaką mogą zdobyć na tych studiach.


Studia MBA a rozwój własnego biznesu

W programie MBA uczestniczą osoby, które nie tylko mają dyplom ukończenia studiów wyższych, ale przede wszystkim - posiadają doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Bardzo często to właśnie menedżerowie różnego szczebla decydują się na otworzenie własnego biznesu - także dlatego, że wiedzą już, jak zarządzać projektami i zespołem.

Studia MBA mogą pomóc takim osobom w rozwinięciu działalności i osiąganiu wyższych zysków. Nie chodzi tu tylko o możliwość zdobycia nowej wiedzy i usystematyzowania tej już posiadanej, ale przede wszystkim - o wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami i prowadzącymi zajęcia. Słuchacze studiów MBA mogą poznać sposób funkcjonowania innych branż, także w sytuacjach kryzysowych. Dowiadują się, z jakimi wyzwaniami mierzą się różne firmy i w jaki sposób sobie z nimi radzą. Dla wielu uczestników programów MBA to właśnie największa wartość studiów.

To jednak nie wszystko. Jedną z ogromnych zalet studiów MBA jest networking, czyli możliwość stworzenia lub rozbudowania sieci kontaktów biznesowych. To właśnie na studiach MBA część uczestników poznaje osoby, z którymi decyduje się na podjęcie współpracy biznesowej. Nierzadko dzięki networkingowi osoba prowadząca firmę znajduje również inwestora, który jest gotów zainwestować część środków w rozwój biznesu. Nawiązywaniu kontaktów biznesowych sprzyja zresztą także forma zajęć. Na przykład w Wyższej Szkole Bankowej uczestnicy programu nie tylko toczą długie dyskusje, analizują liczne case studies, ale także przeprowadzają symulacje biznesowe i tworzą własne projekty (więcej o metodach prowadzenia zajęć na WSB można przeczytać na https://www.studiamba.wsb.pl/korzysci-dla-ciebie). Studia MBA w tej formie poszerzają horyzonty uczestników i pozwalają na dostrzeżenie aspektów, które mogły być wcześniej przez nich pomijane.

Możliwość korzystania z doświadczenia innych

Najważniejszą zaletą studiów MBA w kontekście rozwoju własnego biznesu jest zatem możliwość korzystania z doświadczenia innych. To pozwala uczestnikom programu MBA uniknąć wielu błędów, które popełniają osoby zakładające swoją firmę.

Teoretycznie wymianie inspiracji i doświadczeń mogłyby również służyć specjalne kursy dla osób, które chcą otworzyć własny biznes. Przewaga studiów MBA jest jednak w tym aspekcie znacząca - należy przecież pamiętać, że uczestnicy programu MBA mają już doświadczenie zawodowe na stanowiskach wyższego szczebla. Nierzadko wśród słuchaczy są inwestorzy, dyrektorzy czy osoby, które już prowadzą firmę. Z tego względu studia MBA mogą pomóc nie tylko w rozwoju kariery zawodowej w konkretnej firmie, ale także - w rozwoju własnego biznesu.

Grafika: pexels.com.

Komentarze