Jak przekonać alkoholika do leczenia - jak z nim rozmawiać i gdzie szukać pomocy

Leczenie alkoholizmuJest sporo prawdy w stwierdzeniu, że alkoholizm jest chorobą iluzji - osoba uzależniona do perfekcji opanowuje sposoby na okłamanie bliskich, stwarzając pozory normalności. Zdarza się, że domownicy przez lata nie uświadamiają sobie, że ich mąż, tata czy partner pije w sposób ryzykowny i przejawia wszelkie symptomy osoby uzależnionej od alkoholu.

Jak rozpoznać czy osoba jest uzależniona od alkoholu?

Uważna obserwacja daje szanse na rozpoznanie uzależnienia, nawet w początkowej fazie. Szybsza pomoc alkoholikowi zwiększa jego szansę na całkowite zerwanie z nałogiem, stąd tak ważne jest, aby przykładowa rozmowa z alkoholikiem odbyła się, gdy tylko zobaczymy niepokojące objawy uzależnienia.

Do najczęściej wyszczególnianych przez specjalistów leczenia alkoholizmu objawów uzależnienia należą:

  • picie regularne, bez wyraźnej okazji,
  • szukanie okazji do sięgnięcia po alkohol,
  • picie bez umiaru,
  • problemy z koncentracją i pamięcią,
  • problemy w pracy, wyraźne zmiany w zachowaniu, lekceważenie domowych obowiązków.

Pomoc alkoholikom utrudnia fakt, że praktycznie w każdym przypadku, wypierają oni fakt bycia uzależnionym, reagując agresją, nerwowym śmiechem czy obrażając się na bliskich.

Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby namówić go na leczenie - terapia wstrząsowa dla alkoholika

Wiele psychologów zaleca, aby rozmowę z alkoholikiem zaplanować wraz ze wsparciem specjalisty. Metoda zwana interwencją to działanie z zaskoczenia, które ma za zadanie dotrzeć do alkoholika i namówić go do podjęcia leczenia. W jaki sposób się odbywa?

Zaleca się, aby interwencja odbyła się na neutralnym gruncie, a w rozmowie brały udział osoby najbliższe, terapeuta oraz osoba uzależniona. Ważne, aby nic nie wiedziała o spotkaniu, a także nie mogła się do niego przygotować. Postępowanie z alkoholikiem wymaga od najbliższych spokoju, nieoceniającego tonu głosu oraz rzeczowych argumentów, tak, aby interwencja nie przerodziła się w rozmowę pełną oskarżeń oraz żalu. Niedopuszczalne jest używanie agresji, także słownej, obwinianie i używanie stwierdzeń takich jak:

  • bo ty zawsze…
  • bo ty nigdy…
  • jesteś jak twój ojciec, matka…
  • zmarnowałeś mi życie...

Używanie dobitnych, zbyt obciążających słów bywa dla osoby uzależniającej demotywujące i obniżające poczucie własnej wartości. W czasie interwencji warto z nich całkowicie zrezygnować.

Jak uświadomić alkoholikowi, że jest alkoholikiem?

Tu ważne jest wcześniejsze spisanie lub zapamiętanie sytuacji, która była nietypowa, krzywdziła rodzinę i była skutkiem uzależnienia. Warto, aby każdy z domowników był uczestnikiem tego wydarzenia i mógł opisać swoje odczucia z nim związane. Opisanie sytuacji w sposób rzeczowy, pełen faktów to jedna z metod, jak nakłonić alkoholika do leczenia. Nazwanie rzeczy po imieniu to także rola terapeuty, który jako osoba bezstronna powinien być niejako mediatorem pomiędzy alkoholikiem, a jego bliskimi.

Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby namówić go na leczenie?

Skutkiem udanej interwencji jest podjęcie próby leczenia, dlatego zaleca się, aby najbliżsi przed spotkaniem zaplanowali to gdzie mogłoby się odbyć, gdzie najszybciej alkoholik mógłby uzyskać pomoc. Z pomocą może przyjść terapeuta lub opinie innych osób znalezione w Internecie na forach dla rodzin alkoholików. Wskazanie konkretnego miejsca, metody leczenia oraz zapewnienie pomocy ze strony najbliższych to zwiększona szansa na podjęcie próby wyjścia z nałogu. Osoba uzależniona często nie jest w stanie podejmować trudnych decyzji w sposób racjonalny i rzeczowy, bywa chwiejna oraz zniechęcona. Dlatego wskazanie jej konkretnych rozwiązań ma duże znaczenie w podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia. Jedną z częstych obaw, związanych z leczeniem alkoholizmu jest przymusowa izolacja w zamkniętym ośrodku uzależnień. Niewiele osób wie, że leczenie można odbyć w domu, a pomocą dla osoby uzależnionej będą leki antyalkoholowe, które pozwalają zachować abstynencję oraz łagodzą tzw. głód alkoholowy. Możliwość skorzystania z farmakologicznego wsparcia może nakłonić alkoholika do rozpoczęcia leczenia.

Gdzie można skorzystać z farmakologicznej metody leczenia alkoholizmu?

Warto szukać placówek, które nie tylko posiadają odpowiednie certyfikaty, ale także wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzależnień za pomocą leków. Taką kliniką jest Insertmed z Lublina, który oferuje także wizyty domowe. Dojazd do pacjenta pozwala rozpocząć leczenie w miejscu mu przyjaznym, co często ułatwia rozpoczęcie kuracji antyalkoholowej.

Co zrobić z alkoholikiem, kiedy pierwsza próba pomocy okazała się nieskuteczna?

Jeśli interwencja okazała się nieskuteczna, a osoba uzależniona zareagowała wyparciem lub agresją, warto usunąć się w cień. Osoby żyjące w bliskiej relacji z alkoholikiem, same wymagają pomocy, przejawiając objawy współuzależnienia. Warto w takiej sytuacji zawalczyć o siebie, podejmując terapię, dojrzewając do decyzji o zakończeniu toksycznej relacji. Istnieją możliwości, aby poprzez ubezwłasnowolnienie skłonić osobę uzależnioną do leczenia, w praktyce jednak jest to proces niezwykle trudny, a często nawet nieskuteczny. Rozważając za i przeciw pozostaniu w związku z alkoholikiem, warto brać pod uwagę przede wszystkim własne dobro.

Komentarze