Jak ładunki powrotne mogą pomóc w zwiększeniu obrotów?

Ładunki powrotneFirma przewozowa sprawnie podejmująca ładunki powrotne jest w mocno korzystnej sytuacji - eliminowanie tzw. pustych przebiegów pomaga zwiększać obroty w firmie. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Pozyskanie zleceń na wolne ładunki pozwala zwiększyć możliwości w generowaniu wzrostu dochodów. W trosce o zapewnienie jak największych korzyści z pracy przewoźników spedytorzy dbają o wyszukanie i sparowanie ładunków powrotnych podczas realizacji konkretnych zleceń. Gdzie szukać takich szans na własną rękę?

Ładunki powrotne - co to jest?

W momencie, kiedy docelowe zlecenie zostanie wykonane, czyli dostarczone i rozładowane (jeżeli tak stanowi umowa) - wówczas scenariusz, w którym przewoźnik odbywa przejazd powrotny bez podejmowania kolejnego zlecenia jest mocno nieopłacalny.

Z kolei sytuacja, w której po zrealizowaniu docelowego zlecenia w ramach drogi powrotnej dochodzi do przejęcia kolejnego zlecenia - wówczas mamy do czynienia z ładunkiem powrotnym.

To powinno w pełni argumentować, dlaczego firmy spedycyjne tak aktywnie zabiegają o znalezienie takich ofert na rynku. To przykład działania, które pomoże w zwiększeniu obrotów w firmie i efektywności pracy kierowców.

Pozyskiwanie ładunków powrotnych nabiera kluczowego znaczenia szczególnie przy wykonywaniu zleceń międzynarodowych.

Przekonaj się o tym, że ładunki powrotne mogą być kluczowe w rozwoju firmy!

Usługi spedycyjno-transportowe są kluczowe do zapewnienia ciągłości dostaw oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki. W sytuacji, gdy jeden z dotychczasowych przewoźników zawiedzie - wówczas przedsiębiorstwo jest zmuszone do powierzenia ładunku nowej firmie.

Warto zatem traktować każde takie pojedyncze zlecenie pozyskane w ramach ładunku powrotnego jako szansę na nawiązanie stałej, regularnej kooperacji.

Jak efektywnie szukać ładunków powrotnych?

Wykorzystanie internetu jako głównego źródła zdobywania zleceń, które pozwolą wyeliminować tzw. wolne ładunki to powszechnie stosowana praktyka. Nie trzeba do tego ani specjalnych umiejętności ani dostępu do wysokopłatnych narzędzi - wystarczą chęci, zaangażowanie i systematyczność.

Warto tutaj przede wszystkim zainteresować się forami transportowymi oraz e-giełdami, na których można najszybciej pozyskać informacje na temat aktualnego zapotrzebowania, które może dotyczyć zarówno pojedynczych zleceń, jak i stałych współprac.

Regularne odwiedzanie takich miejsc może być pomocne w pozyskiwaniu zleceń na ładunki powrotne.

Internet to nie wszystko - wykorzystaj też inne kanały

W miarę możliwości warto korzystać także i z tych tradycyjnych form nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

Wszelkiego rodzaju targi branżowe czy konferencje mogą być świetnym przykładem pozwalającym na bezpośrednie zweryfikowanie zapotrzebowania na konkretne usługi.

Innym przykładem proaktywnego działania będzie też tzw. cold calling, czy bezpośrednie nawiązywanie kontaktów telefonicznych np. z firmami spedycyjnymi.

Jednym z takich przedsiębiorstw, które może zaoferować ładunki powrotne jest M&W Spedition - sprawdzony partner z zakresie usług spedycyjnych i transportowych na terenie Polski jak i Europy.

Ładunki powrotne pozwolą zoptymalizować pracę przewoźników

Pozyskiwanie ładunków powrotnych jest praktykowane przez przewoźników działających na własną rękę, którzy starają się ograniczyć do minimum ryzyko drogi powrotnej z dalekiej destynacji bez jakiegokolwiek ładunku.

Równie powszechne wyszukiwanie takich zleceń jest także stosowane przez firmy spedycyjne, które chcą jak najlepiej i najefektywniej wykorzystać czas przewoźników oraz zmaksymalizować dochody z każdego zlecenia. Można wykorzystywać do tego różne kanały, internet, eventy branżowe lub też działać na własną rękę i samemu wychodzić z inicjatywą zgłaszając się do innych firm, które mogą chętnie przyjąć kolejnego partnera do współpracy.

Teraz, kiedy wiesz już czym są ładunki powrotne i jak duże znaczenie odgrywają szczególnie podczas realizacji długodystansowych zleceń - warto podjąć konkretne działania, które będą zmierzać do pozyskania takich współprac!

Komentarze