Jak działa cykl Kondratiewa?

Cykl KondratiewaWśród inwestorów występuje wiele teorii dotyczących zachowania się rynków w długim okresie czasu. Zdaniem niektórych z nich można w historii wyróżnić okresy, w których gospodarka radziła sobie bardzo dobrze, jak i wtedy, gdy przychodziła recesja. Nawet w Biblii we fragmencie o historii Józefa Egipskiego jest wzmianka o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Od momentu, w którym znajduje się obecnie gospodarka zależy to, jakie aktywa są najbardziej perspektywiczne i przyniosą w przyszłości największy dochód.

Narodzenie się koncepcji fal Kondratiewa

Twórcą jednej z najciekawszych koncepcji cykli koniunkturalnych jest rosyjski ekonomista Mikołaj Kondratiew, który w 1925 roku opublikował swoją teorię. Analizował w długim terminie czasu dane statystyczne, dotyczące krajów zachodnich. Na podstawie tych danych doszedł do wniosku, że w gospodarce istnieją długie fazy, które zmieniają się w cykliczny sposób. Przewidział również krach gospodarczy, który wystąpił w 1929 roku oraz przestawienie się nowoczesnej gospodarki z produkcji rolniczej na rozwój przemysłowy. Z powodu zagrożenia, jakim te koncepcje były dla polityki Stalina, Kondratiew został rozstrzelany.

W jaki sposób kształtują się cykle koniunkturalne?

Według Kondratiewa cykle wytworzyły się na skutek rozwoju kapitalizmu oraz postępu technologicznego. Towarzyszą temu takie zjawiska jak kreacja długu, zmiany pokoleniowe oraz państwowy interwencjonizm. Z tych powodów rosyjski ekonomista podzielił pełen proces gospodarczy na 50 - 60 lat, w czasie którego wyróżnia się następujące etapy:

  1. wiosna - hossa dla rynku akcji, niska inflacja i poziom zadłużenia,
  2. lato - spowolnienie, zwiększenie inflacji, początek bessy i wzrostu wartości złota,
  3. jesień - wzrost napędzany długiem, hossa na giełdzie i w nieruchomościach,
  4. zima - zapaść kredytowa, wysokie bezrobocie i masowe bankructwa, deflacja.

Dodatkowo w fazie lata i na koniec zimy ma miejsce wojna, która wybucha na skutek szukania winnych kryzysu i ma miejsce tzw. reset finansowy. Cykle można zauważyć także na wykresach giełdowych oraz pokazujących zachowanie się nieruchomości, obligacji i innych aktywów. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych baz danych i narzędzi do analizy, to odwiedź stronę, która należy do Saxo Bank Polska - jednego z najbardziej profesjonalnych brokerów.

Jaka jest rola kreacji długu?

Jednym z najważniejszych mechanizmów, za którym stoi cały cykl Kondratiewa jest kreacja długów. Można to porównać do powstawania baniek spekulacyjnych - na samym początku występuje stymulacja gospodarki długiem, a gdy pieniędzy na rynku jest za dużo, to przychodzi zapaść kredytowa i balon pęka. Potem następuje reset długu i cykl zaczyna się od nowa.

Komentarze