Inwestycje budowlane i ich obsługa prawno-finansowa

Obsługa prawno-finansowa inwestycji budowlanychKompleksowa obsługa inwestycji budowlanych wymaga szeregu czynności przeprowadzanych na każdym etapie inwestycji. Pierwszy etapem jest faza projektu, kiedy konieczne jest wykonanie analiz, pozyskanie koniecznych opinii i zaświadczeń, pozyskanie pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy.

Kolejnym etapem jest sama budowa która wymaga nadzorowania prawidłowości wszystkich prac budowlanych, opracowanie niezbędnych materiałów do pozyskania wymaganych certyfikatów oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy i w miarę potrzeby decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ostatni etap to faza użytkowania budynku, która wymaga kontroli nad stanem technicznym, wykonywanie kosztorysów i ekspertyz dla właścicieli budynku, również przygotowanie obiektu do ewentualnej sprzedaży.

Kto zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych?

Kancelaria Prawna Piróg & Partnerzy to zespół, który zajmuje się obsługa inwestycji budowlanych. Szczegółowe informacje, a także zakres świadczonych usług znajduje się na stronie internetowej pierog.pl. Kancelaria działa od 22 lat i zatrudnia doświadczony zespół adwokatów, radców prawny i prawników, którzy dysponują nie tylko wiedzą w zakresie prawa, ale również wiedzą techniczną niezbędną przy realizacji obsługi inwestycji budowlanych. Pierog.pl działa szybko i skutecznie pozwalając swoim klientom na sprawną realizację inwestycji przy jednoczesnej redukcji kosztów i unikaniu błędów i pułapek prawnych. Kancelaria pierog.pl świadczy usługi zarówno dla największych inwestycji takich jak budowa metra czy autostrad jak i dla skromniejszych obiektów uwzględniając nie tylko ich powstawanie ale również przebudowę i remonty.

Jakie czynności wykonywane są w ramach obsługi inwestycji budowlanych?

Kancelaria Prawna Piróg & Partnerzy zajmuje się między innymi: przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (również w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych), reprezentacją prawną inwestorów, negocjowanie i sporządzaniem wszelkich umów niezbędnych przy realizacji budowy obiektu, przygotowanie opinii prawnych dotyczących wszelkich sporów, powstających w czasie realizacji inwestycji, reprezentowanie inwestora w sądach i urzędach, przeprowadzanie podziałów nieruchomości jak i zmian struktury właścicielskiej. Eksperci Kancelarii nie tylko zajmują się bezpośrednio obsługą inwestycji budowlanych ale również na życzenie klientów organizują specjalistyczne szkolenia w tym zakresie.

Komentarze