Inteligencja emocjonalna - czym jest? Jak ćwiczyć inteligencję emocjonalną?

Inteligencja emocjonalnaInteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji i umiejętność zarządzania nimi. Krótko mówiąc jest to sposób kierowania naszym zachowaniem. Umiejętności związane z inteligencją emocjonalną to samoświadomość, samoregulacja emocji, motywacja, empatia i umiejętności społeczne. Od jakiegoś czasu szczególnie dużo mówi się w działach zasobów ludzkich na całym świecie o inteligencji emocjonalnej, jednak naukowcy w tej kwestii są zgodni, twierdząc, iż nadszedł czas, aby poważnie potraktować tę wyjątkową zdolność.

Uwzględnienie nowinek ludzkich o emocjach w miejscu pracy może przynieść pragmatyczne korzyści, takie jak lepsza współpraca między pracownikami i co za tym idzie, szczęśliwsze miejsce pracy. Nie należy zapominać, że jesteśmy ludźmi na co dzień, a nie tylko wtedy, gdy kończymy pracę i wychodzimy z biura. Inteligencja emocjonalna może nas zmotywować, daje nam możliwość reagowania na ewentualne frustracje, panowania nad własnymi impulsami, regulowania naszego nastroju, aby ułatwić współistnienie z innymi ludźmi na poziomie rodzinnym i zawodowym.

W czym pomaga inteligencja emocjonalna?

Wykazano, że blisko 70% sukcesu zawodowego wynika z dobrego wykorzystania inteligencji emocjonalnej, nie tylko w stosunku do siebie, ale także w relacjach z innymi, poprzez stosowania empatii, zdolności przekonywania i wpływania na innych. W tym wszystkim niezbędna jest:

  • umiejętność rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy,
  • budowania konsensusu,
  • rozpoznawania pomysłów innych przy pracach zespołowych
  • umiejętność wyrażania tego, co myślisz, bez dezaprobaty dla tego, co myślą inni lub co chcą zrobić.

Wiedza o tym, jak zarządzać swoją inteligencją emocjonalną, jest tym, co wyróżnia osoby, które sukcesywnie robią postępy w życiu, unikając trudności od tych osób, które nie znajdują wyjścia w obliczu trudności, która emocjonalnie ich dotyka. Jest więc oczywiste, że inteligencja emocjonalna jest korzystna - zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Rozpoznanie naszych emocji

Niekorzystnym trendem, który ogarnia społeczeństwo, jest brak zdolności do pełnego zrozumienia ludzkich emocji i radzenia sobie z nimi. Tendencja ta przeniosła się również na inne dziedziny życia - w tym na miejsce pracy. Kiedy próbujemy ukryć emocje przed rozpoczęciem pracy, może mieć to druzgocący wpływ nie tylko na firmę, ale także na pracowników firmy (począwszy od menedżera po dyrektora generalnego). Jesteśmy w końcu emocjonalnymi ludźmi. Przedsiębiorstwa jednak się zmieniają i zaczynają oferować rozbudowane i indywidualne harmonogramy pracy oraz nowe usługi w postaci opieki zdrowotnej obejmującej ubezpieczenie zdrowia psychicznego, aby zapewnić dbałość o swoich pracowników. Obejmuje to również zatrudnianie coachów i psychologów do zespołów zasobów ludzkich. Obecnie lepsze zrozumienie tzw. siły roboczej i oferowanie przydatnych szkoleń ma bezpośredni wpływ na relacje między pracownikiem a pracodawcą.

Kobiety mają średnio wyższy poziom empatii emocjonalnej. Dostrzegają czyjś stan w danym momencie i odpowiednio potrafią zarządzać relacją między daną osobą a grupą. Jednak różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami w poszczególnych elementach składowych inteligencji emocjonalnej, w miarę rozwoju świadomości ludzi, którzy nabywają stale nabywają umiejętności interpersonalnych skutkuje, iż te różnice zaczynają się zacierać.

Jakie elementy składają się na inteligencję emocjonalną?

Samoświadomość
Polega na zrozumieniu siebie, czyli poznaniu swoich mocnych i słabych stron, wartości i swojego wpływu na innych ludzi - zasadniczo siły potrzebnej do dobrej intuicji. W praktyce wydaje się to być wiarą w siebie i umiejętnością przyjęcia konstruktywnej krytyki. Jeśli jesteś menedżerem, pewnie wiesz, że napięte terminy potrafią wydobyć z Ciebie najgorsze emocje. Samoświadomy i inteligentny emocjonalnie menedżer musi umieć odpowiednio zaplanować swój czas i wykonać pracę z dużym wyprzedzeniem przed upływem jakichkolwiek terminów.

Samozarządzanie
To zdolność do kontrolowania i przekierowywania destrukcyjnych impulsów i nastrojów. Pomyśl o wiarygodności, uczciwości i komforcie związanym ze zmianą. Nie pozwalaj na to, aby negatywne emocje jak np. strach czy niepokój cię paraliżowały, a zamiast tego skup się na pozytywnych emocje i dostosuj je do swoich pasji. Przykładowo, jeśli zespół przygotuje słabą prezentację na ważne spotkanie z zarządem, lider powinien powstrzymać się pokusie krzyku i otwartej krytyki. Zamiast tego powinno się rozważyć w zespole możliwe przyczyny niepowodzenia, wyjaśnić konsekwencje członkom swojego zespołu i wspólnie przedstawić rozwiązania kłopotliwej sytuacji. Umiejętność oceny na chłodno tego, co się wydarzyło, przeanalizowania własnych działań i wyników, aby wymyślić inną i lepszą reakcję na kolejny raz jest cechą prawdziwych liderów.

Motywacja
To wiara w siebie, własne możliwości i czerpanie radości z osiągnięć aby móc przekonać innych. Pasja do wykonywanej pracy, optymizm i energia do doskonalenia się to kluczowe cechy osoby inteligentnej emocjonalnie i w pełni zmotywowanej.

Empatia
To zrozumienie emocjonalnego charakteru innych osób. Uwzględnia uczucia innych, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji. Niektóre z cech empatii obejmują doświadczenie w zatrudnianiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów, zdolność do rozwijania innych ludzi oraz wrażliwość na różnice międzykulturowe. Wyobraź sobie menedżera i jego zespół, który próbuje zaoferować coś potencjalnym klientom zagranicznym. Po prezentacji klient milczy, a zespół interpretuje to jako odmowę. Lider wyczuwa jednak zainteresowanie propozycją poprzez mowę ciała klienta i kontynuuje spotkanie, a zespół dzięki temu prawdopodobnie otrzymuje projekt do realizacji. Umiejętności stawiania siebie w miejscu drugiej osoby i możliwość wyczucia w sytuacji kiedy, jak to, co mówię, może wpłynąć na inteligencję emocjonalną drugiej osoby i jej wpływ jest właśnie empatią.

Umiejętności społeczne
Czyli budowanie relacji i możliwości współdziałania z innymi, aby skłonić zespół do wymaganych działań i podążania we właściwych kierunkach. Pomyśl o wpływie inteligencji emocjonalnej szczególnie w tym aspekcie.

Jak możesz stać się bardziej inteligentny emocjonalnie?

Oczywiste jest, że wszyscy jesteśmy osobami inteligentnymi emocjonalnie, ale musimy poświęcić więcej czasu na samoocenę i pracę nad naszymi emocjami, gdyż wymaga to praktyki, ale nawet małe kroki mogą zrobić dużą różnicę. Tak jak regularnie ćwiczysz swoje ciało w siłowni, tak musisz trenować pracę nad swoimi kompetencjami, aby stale się rozwijały. Dobre zarządzanie emocjami wymaga ciągłej pracy.

Aby rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną, warto na bieżąco zadawać sobie pytanie, co odczuwam w konkretnych sytuacjach. Z pewnością na wczesnym etapie kontroli swoich emocji przydatnym ćwiczeniem będzie prowadzenie dziennika, w którym zapisywać będziemy, jaką emocję odczuwamy w określonych sytuacjach (np. strach, gniew, radość, wdzięczność) w danym dniu i ustaleniu, co je spowodowało. Następnie zastanów się dlaczego niektóre sytuacje mogą sprawić, że reagujesz emocjonalnie i w jaki sposób. Jeśli są to negatywne emocje spróbuj to poprawić by następnym razem zmienić reakcje.

Aby skutecznie zastosować inteligencję emocjonalną w miejscu pracy, warto będzie dowiedzieć się z różnych źródeł (szkolenia, książki), w jaki sposób interpretować mowę ciała innych ludzi. Słowa nie zawsze pokrywają się z tym, co mówi ciało, wyglądem czy gestami. Niewiedza w tym zakresie może działać przeciwko tobie.

Dowiedz się, co Cię stresuje. Pomoże ci to uniknąć przypływu nagłych negatywnych emocji, które mogą cię frustrować i niekorzystnie wpływać na twoją pracę. Aby pozbyć się stresu, zadbaj o aktywność fizyczną lub stosuj medytację, która pomaga wyzbyć się negatywnych emocji. Musisz wiedzieć, jak panować nad sobą w pracy. Racjonalne zachowanie musi zawsze stać nad emocjami.

Świadomość emocjonalna zależy również od umiejętności obserwacji swojego organizmu, i tego jak emocje na niego wpływają. Na przykład podczas stresu może wystąpić suchość w ustach, ucisk w gardle i przyspieszona praca serca. Na podstawie sygnałów z ciała możesz szybciej i dokładniej rozpoznawać swoje emocje.

Naucz się słuchać! To nie to samo co słyszenie. Musisz wiedzieć, jak słuchać i co zrozumieć przez to, gdy partner zgłasza problem, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o wyjaśnienie. Pomoże Ci to w podejmowaniu konkretnych i jasnych decyzji.

Trzeba przyznać, że patrząc na liderów w niektórych firmach odnoszących największe sukcesy, widać wyraźnie, że wszystkie te osoby posiadają i wykazują wysoki poziom wszystkich kluczowych składników inteligencji emocjonalnej. Należy pamiętać, że jest to szereg umiejętności.

Czy inteligencja emocjonalna zmienia miejsce pracy?

Każdego dnia podejmujemy decyzje naładowane emocjonalnie. Uważamy, że plan A jest lepszy niż plan B i czasami dokonujemy wyborów w oparciu o nasze emocje lub przeczucia. Kiedy zrozumiemy pochodzenie i źródło tych emocji, zwłaszcza w pracy zespołowej, będziemy ze sobą lepiej zharmonizowani. Wraz z procesem globalizacji, inteligencja emocjonalna stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Zwłaszcza wtedy, gdy zespoły stały się międzykulturowe i globalne, co zwiększa złożoność interakcji emocji i sposobów ich wyrażania. Zasadniczo inteligencja emocjonalna w miejscu pracy sprowadza się do zrozumienia, wyrażania i zarządzania, dobrych relacji i rozwiązywania problemów pod presją.

Korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym

Inteligencja emocjonalna ułatwia zrozumienie własnych potrzeb i prawdopodobnych reakcji w przypadku wystąpienia określonych wydarzeń, ułatwiając w ten sposób ocenę alternatywnych rozwiązań. Konieczne jest nauczenie się powstrzymywania emocji i racjonalnego działania w każdej sytuacji zawodowej. Aby inteligencja emocjonalna była skuteczna, jej rozwijanie należy zacząć od siebie. Nie możesz ani poprawiać samopoczucia oraz poczucia własnej wartości innych osób bez uprzedniego zrozumienia, na jakim poziomie emocjonalnym działasz ty sam. To, co wyróżnia liderów, to zazwyczaj ich poziom inteligencji emocjonalnej i właśnie te umiejętności pomagają w tworzeniu bardziej efektywnego miejsca pracy. Posiadanie silnej inteligencji emocjonalnej to klucz do sukcesu zawodowego. Z pewnością zostanie ona dostrzeżona i ceniona przez współpracowników.

Komentarze