Czy warto szukać pracy w Kielcach?

Praca w KielcachWojewództwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części kraju i należy do najmniejszych w skali całego kraju. Jednocześnie większość mieszkańców tego regionu to ludność wiejska, w tym znaczna część z nich jest w wieku produkcyjnym. Prognozy demograficzne nie należą jednak do optymistycznych. Kielce i całe świętokrzyskie wyludniają się znacznie szybciej niż inne podobne regiony Polski. Stosunkowo niski poziom dzietności, a także starzenie się lokalnego społeczeństwa może jednak oznaczać nowe szanse dla pracowników w wieku produkcyjnym.

Czy warto szukać pracy w Kielcach?

Wskaźnik zatrudnienia w województwie świętokrzyskim pomimo pandemii w dalszym ciągu znacząco nie spada. Przed nastaniem kryzysu gospodarczego, bezrobocie z roku na rok było coraz niższe. Świętokrzyski barometr zawodów wskazuje na to, że stała praca dostępna jest w sektorze budowlanym. Gdzie jeszcze można szukać oferty pracy w Kielcach? Przede wszystkim wejdź do sekcji Praca Kielce jednego z najważniejszych serwisów w temacie pracy i ofert.

Wiele podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Kielcach lub pozostałym obszarze świętokrzyskiego działa w handlu i innych usługach. Pozostała część to praca na etat w przemyśle przetwórczym oraz budownictwie. Region ma zatem typowy charakter rolniczo-przemysłowy, z czego w północnej części zdecydowanie dominuje przemysł, a w południowej świetnie prosperuje rolnictwo.

Praca w Kielcach

Nie ulega wątpliwości, że stolica świętokrzyskiego jest istotnym ośrodkiem handlu i biznesu całego regionu. Inne znaczące miasta to jeszcze Starachowice, Skarżysko-Kamienna, a także Ostrowiec Świętokrzyski.

Świętokrzyskie to obszar o stosunkowo dużym potencjale inwestycyjnym, przy czym jest on oparty przede wszystkim o materiały budowlane. Lokalne firmy budowlane są cenione nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Na wysokim poziomie pozostają także przemysł maszynowy, metalurgiczny, spożywczy oraz tekstylny. Nic zatem dziwnego, że nie nastręcza trudności znalezienie pracy na etat lub dodatkowej w tych sektorach nawet w okresie niskiej koniunktury. Warto zauważyć, że niemal 40% wszystkich zawodów deficytowych w tym województwie stanowią właśnie profesje związane z branżą budowlaną, gdzie braki kadrowe są najpoważniejsze.

Praca dodatkowa jest również w turystyce. Województwo świętokrzyskie cieszy się także dość dużym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych turystów. Każdego roku Kielce i okolice odwiedza nawet kilka milionów osób zainteresowanych historią, dziką przyrodą, miasteczkami, sanktuariami, zamkami oraz klasztorami i skansenami.

Komentarze