Czy faktoring zadziała także za granicą? Poznaj faktoring międzynarodowy!

FaktoringWykonujesz zlecenia dla klientów z zagranicy? A może prowadzisz międzynarodową firmę i planujesz ekspansję na kolejne rynki? Wiesz w takim razie, że współpraca z zagranicznymi kontrahentami to nie tylko szansa na większe przychody, ale także szereg obowiązków i trudności związanych choćby z odmiennym prawem panującym w różnych krajach.

Problemem może się okazać na przykład odmienna praktyka dotycząca terminów płatności - w niektórych krajach wystawienie faktury, którą klient musi zapłacić dopiero za 120 dni, nie jest niczym niezwykłym. To stawia w trudnej sytuacji przedsiębiorców przyzwyczajonych do krótszych terminów i mniejszej skłonności do tworzenia zatorów płatniczych.

W Polsce przedsiębiorcy, którzy nie mogą się doczekać na spłatę należności za faktury, mogą skorzystać z faktoringu i w ten sposób odzyskać "zamrożone" na kontach kontrahentów środki. Wielu właścicieli nie wie jednak, że także za granicą nie ma przeszkód, by wspomóc firmę finansowaniem w formie faktoringu.

Faktoring międzynarodowy

Na potrzeby przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych powstał faktoring międzynarodowy, a konkretnie dwa jego rodzaje: faktoring importowy i eksportowy.

  • Faktoring eksportowy działa podobnie do faktoringu pełnego, z tą różnicą, że faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu) początkowo otrzyma maksymalnie 90% kwoty, na jaką opiewa sprzedana faktura - dopiero, gdy dłużnik spłaci należność, reszta pieniędzy trafi na konto firmy.
  • Faktoring importowy to rodzaj kredytu kupieckiego. Udziela go firma faktoringowa przedsiębiorcy zajmującemu się importem. Jeżeli więc firma sprowadza towary z Polski (na przykład do Francji), może skorzystać z usług polskiego faktora (firmy lub instytucji świadczącej usługi faktora). Importer zamawia towary, po czym przesyła fakturę firmie faktoringowej. Ta opłaca zamówienie, a faktorant ma obowiązek w umówionym terminie spłacić zobowiązanie.

Sposób na zachowanie płynności finansowej

Podstawowym problemem wynikającym z długich terminów płatności jest ryzyko utracenia płynności finansowej. Jeżeli kilku kontrahentów postanowi poczekać ze spłatą faktury do ostatnich dni, firmie może zabraknąć dostępnych środków na wynagrodzenia dla pracowników czy dokonanie zakupów niezbędnych w prowadzeniu firmy.

Właśnie w takich sytuacjach faktoring może przydać się przedsiębiorcom. To popularny wybór także dlatego, że korzystając z faktoringu firma właściwie zyskuje dostęp do środków, które i tak mają do niej trafić - tyle że bez faktoringu wydarzyłoby się to o wiele później. Taki sposób finansowania nie zwiększa zadłużenia firmy, co więcej, uwaga faktora skupia się na finansach odbiorcy - czyli firmy, która jest winna pieniądze faktorantowi.

Faktoring międzynarodowy to efektywne i łatwo dostępne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mierzą się ze zbyt długimi terminami płatności. Skorzystaj z faktoringu i utrzymaj płynność finansową na wysokim poziomie!

Komentarze