Czego nauczysz się na studiach podyplomowych Zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektamiWedług raportu Project Management Institute z 2017 r. wynika, że pracodawcy do 2027 r. będą potrzebowali aż 88 mln pracowników związanych z zarządzaniem projektami. Project manager może liczyć na znalezienie atrakcyjnej, dobrze płatnej i angażującej pracy w branżach związanych z IT, produkcją, finansami, usługami biznesowymi, ubezpieczeniami, budownictwem, użytecznością publiczną. Wiele osób uważa, że kierownikiem projektu można zostać bez specjalistycznej wiedzy, a najważniejszymi kompetencjami są zdolności organizacyjne i komunikacyjne. Czy to prawda? Jakie korzyści przynoszą studia podyplomowe Zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami - studia podyplomowe

Jakie kompetencje powinien posiadać kierownik projektu? To kwestia, nad którą zastanawia się wiele osób, zarówno świeżo upieczonych studentów, jak i pracowników z dużym doświadczeniem branżowym, którzy chcą zmienić swój zawód. Odpowiadając na to pytania, warto przywołać tzw. trójkąt talentów project managera, który stanowią:

  • wiedza twarda,
  • umiejętności przywódcze,
  • wiedza strategiczna i znajomość branży, w której się pracuje.

Osoby aspirujące na stanowisko project managera powinny zatroszczyć się o rozwój wszystkich wymienionych kompetencji. Studia podyplomowe Zarządzanie projektami są szansą na pogłębienie i uporządkowanie wiedzy oraz rozwój kompetencji niezbędnych dla kierownika projektu.

Wiedza techniczna

Czy kierownikiem projektu może zostać każdy? Zapotrzebowanie na rynku pracy na project managerów jest tak duże, że często osoby bez odpowiedniego przygotowania metodycznego mają szansę znaleźć zatrudnienie. Ich rola sprowadza się wtedy przede wszystkim do "ogarniania" projektu. Perspektywa ta jest krótkowzroczna - "ogarniacz" nie jest w stanie nadać kierunku rozwoju firmy, nie potrafi działać w dłuższej perspektywie czasu, skupiając się raczej na bieżących wyzwaniach. Skuteczny manager świadomie korzysta z narzędzi i metod, które poznał w toku edukacji. Potrafi uzasadnić swoje wybory, kierując się nie tylko intuicją, ale także wiedzą specjalistyczną.

Wiedza twarda, czyli znajomość procesów i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami oraz umiejętne korzystanie z nich to nadal kluczowe aspekty kierownika projektu. Zdobycie niezbędnych twardych kompetencji umożliwiają studia podyplomowe Zarządzanie projektami, które w sposób kompleksowy przekazują studentom najważniejsze i praktyczne wiadomości konieczne do efektywnego pełnienia funkcji project managera.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami studia podyplomowe - kompetencje miękkie

W przypadku, gdy na rozmowę kwalifikacyjną zgłosi się dwóch kandydatów mających odpowiednie wykształcenie, to większą szansę na zdobycie pracy, ma ten, który odznacza się większymi kompetencjami miękkimi. Rodzimy się z różnymi zdolnościami, ale nie powinniśmy polegać w tej kwestii tylko na naturze. Studia podyplomowe Zarządzanie projektami oferowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK poświęcają wiele miejsca na rozwijanie kompetencji miękkich - dzięki nim poznasz:

  • skuteczne sposoby motywowania pracowników,
  • techniki twórczego myślenia w zarządzaniu projektami,
  • sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie,
  • podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej.

Bycie managerem projektu to talent, który trzeba odpowiednio kształtować dla dobra całej organizacji. Kierownik projektu wpływa na morale zespołu, atmosferę miejsca pracy i na zaangażowanie pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki finansowe firmy.

Zarządzanie projektami - doświadczenie zawodowe

Osoby znające daną branże, mają większą szansę znalezienia atrakcyjnej oferty pracy niż nowicjusze. Wiele Scrum Masterów lub project managerów w branży IT to programiści, którzy postanowili zmienić charakter swojej pracy. Ich przewaga wynika ze znajomości produktu, a także specyfiki pracy zespołów IT. Warto swoje doświadczenie zawodowe podeprzeć odpowiednią dawką wiedzy i umiejętności, jaką dają studia podyplomowe Zarządzanie projektami. Usystematyzowanie wiadomości, zaktualizowanie posiadanej wiedzy oraz poszerzenie horyzontów to inwestycja w osobisty rozwój każdego kierownika projektu. Zarządzanie projektami to specyficzna praca, która wymaga ciągłego dokształcania, wielkiej elastyczności w rozumieniu swoich zadań oraz podejścia interdyscyplinarnego do powierzonych obowiązków.

Studia podyplomowe zarządzanie projektami: Kraków - dlaczego warto tu studiować?

Kraków jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w Polsce. Przyciąga wielu inwestorów, którzy chcą prowadzić tu swoje biznesy. Warto być blisko tego ośrodka i już w czasie studiów podyplomowych tworzyć efektywną sieć kontaktów biznesowych. Studia podyplomowe Zarządzanie projektami to jeden ze sztandarowych kierunków Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Absolwenci tej szkoły posiadają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności potwierdzone certyfikowanym szkoleniem PRINCE2 zakończonym egzaminem. Nawiązane w toku kształcenia relacje biznesowe są podtrzymywany, dzięki działalności Klubu Absolwentów KSB UEK oraz poprzez możliwość udziału w corocznym Kongresie MBA.

Komentarze